Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Gouden uitroepteken voor werkgroep Lokaal Austerlitz

De voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, commissaris van de Koning Willibrord van Beek heeft op 23 november 2018 het Gouden Uitroepteken, vergezeld van een geldcheque van 1.000 euro, uitgereikt aan de werkgroep “Lokaal Austerlitz”. De feestelijke uitreiking vormde de finale van het Advies op Maat-traject, een samenwerking tussen het Cultuurfonds en provincie Utrecht waarbij verenigingen advies in kunnen winnen over organisatievraagstukken. Het Advies op Maat-traject werd gegeven door een adviseur van de SESAM Academie (SEnioren en SAMenleving).

Naast het ontvangen van een geldprijs is de werkgroep ook verheugd dat het Prins Bernhard Cultuurfonds de oprichting van de werkgroep “Lokaal Austerlitz” kennelijk als een volwaardig initiatief ziet.

Fotograaf: Anna van Kooij

Overige prijzen

“Theatergroep Splinter” uit Houten ontving de eerste prijs van 2.500 euro en Eemnesser Popkoor “Dijksound” ontving de tweede prijs van 1.500 euro. Werkgroep “Lokaal Austerlitz” ging er met de derde prijs vandoor.