Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Historisch Café over de familie Beaufort

Op maandag 28 oktober bent u om 17.00 uur weer van harte welkom tijdens het Historisch Café. Het onderwerp is “de familie de Beaufort van het Molenbosch en hun omgeving”.

Fleur de Beaufort
Fleur de Beaufort

Fleur de Beaufort is één van de vele nakomelingen van de familie Beaufort. Ze zal spreken over: De familie de Beaufort van het Molenbosch en hun omgeving. In haar lezing zal ze nader ingaan op de betrokkenheid van de familie bij de omgeving.

Familie de Beaufort

De familie de Beaufort kwam in de 17e eeuw naar de Nederlanden, waar Pierre de Beaufort zich in Zeeland vestigde. Zijn nageslacht zou zich ruim een eeuw later in de provincie Utrecht vestigen. Nazaat Arnout Jean de Beaufort trouwde in 1848 met Anna Aleida Stoop, enig kind van de Amsterdamse bankier, koopman en grootgrondbezitter Johannes Bernardus Stoop.

Buitenplaats Molenbosch

In de zomer verbleef de familie veelal op buitenplaats Molenbosch in Zeist. Stoop verwierf de gronden waarop het Molenbosch zou verrijzen in 1835 en hoewel de plannen voor de bouw van deze buitenplaats al in 1837 concreet werden zou het nog tot 1849 alvorens Stoop de eerste steen legde.

Sociaal betrokken

De sociale betrokkenheid van Stoop was groot en werd niet alleen door zijn dochter en schoonzoon voortgezet maar ook door hun talrijke nageslacht. Tijdens de lezing zal er specifiek aandacht besteed worden aan de familietak rondom het Molenbosch en de vele initiatieven die leden van de familie in de nabije omgeving steunden. Voor menigeen zal juffer Annie van het Molenbosch een begrip zijn, maar wat deed zij eigenlijk zoal voor haar omgeving en in welke traditie stond zij daarmee?

Plaats en Tijd

Het Historisch Café in Figi wordt georganiseerd door het Zeister Historisch Genootschap.
• Plaats: Figi, Het Rond
• Datum: Maandag 28 oktober 2019
• Tijd: 17.00 uur