Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Ongewenst Koninklijk bezoek aan Zeist (in het rampjaar 1672)

Een verkorte maar nu geïllustreerde bewerking van een lezing van mevr. Aleid van de Bunt uit 1963.

Mevrouw Aleid van de Bunt heeft in de zestiger jaren van de vorige eeuw diverse lezingen gehouden voor de Van de Poll Stichting, thans het Zeister Historisch Genootschap (ZHG).

Lezing in verkorte vorm met een aantal illustraties

Dit jaar, 2022, wordt het Rampjaar herdacht en het lijkt het ZHG een aardig idee om de lezing van 4 maart 1963 in verkorte vorm te brengen als basis voor het Historische Café in juli, maar nu vergezeld van een aantal illustraties. Tevens zal kort ingegaan worden op de persoon Aleid van de Bunt.

De presentatie zal gehouden worden door JanHein Heimel. Aan de bezoekers zal na afloop een afschrift van de oorspronkelijke lezing worden uitgereikt.

Historisch Café

Het Historisch Café van het Zeister Historisch Genootschap is de naam van een korte lezing over een onderwerp uit de Zeister geschiedenis met de mogelijkheid om vragen te stellen en te discussiëren. Het wordt 4 maal per jaar gehouden in Figi van 17.00 tot ongeveer 17.45 uur.