Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Historische vereniging Den Dolder nu ook op facebook

De Historische Vereniging Den Dolder heeft sinds eind 2019 een Facebook-pagina waarop meermalen per week foto’s verschijnen uit de goeie, ouwe tijd. En die publicaties leveren telkens weer verrassende verhalen op. Heel veel herinneringen en namen worden geplaatst en de ene reactie roept de andere op. Mensen gaan zo met elkaar in gesprek over wie op die foto te zien is en wie daar dan naast woonde bijvoorbeeld. Zelfs ontboezemingen als: van hem kreeg ik mijn eerste zoen, worden door de foto’s ontlokt!

Facebook

De Historische Vereniging is heel blij met al die reacties; zo krijgen onbekende gezichten een naam en soms een jaartal of precisering van de plaats of het gebouw. Met deze gegevens kan de vereniging verder met het documenteren van alle gedigitaliseerde bestanden. Deze bestanden worden binnen afzienbare tijd zichtbaar op de site.

Neem een kijkje op de facebookpagina van de Historische Vereniging Den Dolder.