Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Lokaal Austerlitz nu Stichting

Op donderdag 21 maart 2019 is de werkgroep Lokaal Austerlitz een zelfstandige stichting geworden. Deze stap was nodig om voor bepaalde subsidies in aanmerking te komen en om in erfgoedbeschermende activiteiten als belanghebbende aangemerkt te worden.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Lokaal Austerlitz bestaat uit de leden van de voormalige werkgroep. Deze zijn:

  • Hans Nijman (voorzitter),
  • Marja Kuiper (secretaris),
  • Bert van Ginkel (penningmeester) en
  • Hans Steenhuizen (lid van het bestuur).

Het doel van de stichting is het opsporen, conserveren, beheren en doorgeven van het Austerlitzse erfgoed. De website van de stichting blijft u vinden onder www.lokaalausterlitz.nl.

Van links naar rechts: Hans Steenhuizen, Marja Kuiper, Bert van Ginkel en Hans Nijman