Terug naar overzichtTerug naar overzicht

Onthulling van een gedenksteentje voor de Blikkenburgerlaan 1 in Zeist ter herinnering aan Piet van Dijck

Het Geheugen van Zeist en het 4 en 5 mei Comité organiseren een bijeenkomst op dinsdag 16 mei aanstaande ter gelegenheid van het onthullen van een gedenksteentje voor de woning Blikkenburgerlaan 1 in Zeist ter herinnering aan Piet van Dijck.

Wethouder Walter van Dijk zal samen met nabestaanden de onthulling van dit gedenksteentje verrichten. Voorafgaand aan de onthulling wordt een korte bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis aan het Rond 1.  Aanvang 16.00 uur. Na de bijeenkomst wordt lopend en/of per fiets naar de Blikkenburgerlaan 1 gegaan.

Piet van Dijck

Piet van Dijck werd geboren op 2 januari 1919 aan de Blikkenburgerlaan 1 in Zeist. In september 1939 werd Piet opgeroepen voor militaire dienst. Piet kwam bij de geneeskundige troepen terecht. Nadat Nederland had gecapituleerd, liet de Duitse bezetter Nederlandse militairen weer naar huis gaan.

Piet raakte betrokken bij het verzet. Hij zorgde voor het stencilen van de illegale kranten “De Kroniek en het Strijdtoneel”. Ook was Piet actief in de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Samen met Machiel Edelman werden post en voedsel via Bosch en Duin aan gevangenen in Kamp Amersfoort verstrekt.

In de loop van de oorlog riep de Duitse bezetter alsnog de Nederlandse troepen op om als krijgsgevangenen in Duitsland te werk te worden gesteld. In 1944 werd Piet gearresteerd. Na zijn vrijlating meldde Piet zich en kwam hij via het krijgsgevangenenkamp in Muhlberg in kamp Grüne bei Lisa (later Lesnau) in Polen terecht. Hij werd daar als verpleger ingezet. In 1945 werd het kamp ontmanteld en werden de gevangenen overgebracht naar Neubrandenburg. Vanuit dit kamp ging Piet in 1945 weer terug naar Zeist.

Geheugen van Zeist

Dit gedenksteentje wordt onthuld in een serie stenen die herinneren aan verzetsstrijders, Holocaustslachtoffers, onderduikers en plekken en gebeurtenissen die in de Tweede Wereldoorlog in Zeist, Austerlitz, Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin hebben plaatsgevonden. Zo ontstaat een blijvende route die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in stand houdt.

Het project is een initiatief van het Geheugen van Zeist en het 4 en 5 mei Comité in Zeist. Het project wordt door vrijwilligers uitgevoerd. De verhalen achter de gebeurtenissen of bijzondere plekken zijn terug te vinden op de website www.geheugenvanzeist.nl. De website is een initiatief van de samenwerkende erfgoedpartners in de gemeente Zeist.