Terug naar overzichtTerug naar overzicht
  • Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Onthulling van gedenksteentjes voor de Eikenlaan 9 op 1 juli 2024
Onthulling gedenksteentjes

Wethouder Walter van Dijk zal samen met nabestaanden de onthulling van deze gedenksteentjes verrichten. Voorafgaand aan de onthulling wordt een korte bijeenkomst georganiseerd in de Noorderlichtkerk aan de Bergweg 92b in Zeist. Aanvang bijeenkomst is 13.15 uur. Inloop vanaf 13.00 uur. Na de bijeenkomst wordt lopend, per fiets of auto naar de Eikenlaan 9 gegaan.

Eikenlaan 9

Gerard en Jans Kollaard-Stroomenbergh geven onderduik aan drie mensen: het echtpaar Van Dam-Benima en David Wiesebron.

De Joodse David Wiesebron komt net als Gerard Kollaard oorspronkelijk uit Hellevoetsluis. Het Joodse echtpaar Jakob en Rosa van Dam-Benima komt uit Amersfoort. Jakob is daar voorzanger en onderwijzer bij de joodse gemeente. Steeds meer joden worden door de Duitse bezetter afgevoerd. Jakob, Rosa en David duiken onder bij het echtpaar Kollaard. In 1944 worden ze verraden. Ze worden gedeporteerd naar Auschwitz

Tweeëneenhalve week nadat ze zijn opgepakt worden David Wiesebron, en Jakob en Rosa van Dam-Benima vermoord in de gaskamers van het Duitse vernietigingskamp Auschwitz in Polen. Gerard Kollaard krijgt een tuchthuisstraf.

Geheugen van Zeist

Deze gedenksteentjes worden onthuld in een serie stenen die herinneren aan verzetsstrijders, Holocaustslachtoffers, onderduikers en plekken en gebeurtenissen die in de Tweede Wereldoorlog in Zeist, Austerlitz, Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin hebben plaatsgevonden. Zo ontstaat een blijvende route die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in stand houdt. Het project is een initiatief van het Geheugen van Zeist en het 4 en 5 mei Comité in Zeist. Het project wordt door vrijwilligers uitgevoerd. De verhalen achter de gebeurtenissen of bijzondere plekken zijn terug te vinden op de website www.geheugenvanzeist.nl. De website is een initiatief van de samenwerkende erfgoedpartners in de gemeente Zeist.