Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Scholen-tentoonstelling – oproep materiaal

Het Geheugen van Zeist start 2018 met een overzichtstentoonstelling over anderhalve eeuw kleuter- en lager onderwijs in de gemeente Zeist. Het Geheugen wil daarin niet alleen een overzicht geven van de algemene geschiedenis van het basisonderwijs in Zeist, maar ook een specifiek overzicht van de gebouwen en de lesmaterialen, de leerkrachten en de leerlingen. Daar hebben wij uw hulp bij nodig!

Oproep

Werkte u of kreeg u les op een basisschool in Zeist, Den Dolder of Austerlitz? Heeft u materialen die wij kunnen tentoonstellen, dan roepen wij u hierbij op te reageren. We zijn op zoek naar foto’s, films, schriften, lesboeken, rapporten, vaandels, schoolbladen, feestprogramma’s etc.

Geef het in bruikleen en laat de tentoonstelling een feest van herkenning zijn voor heel veel Zeistenaren! De tentoonstelling in Slot Zeist loopt van 13 januari tot 12 februari 2018.

Inleveren materiaal

Materiaal dat u wilt uitlenen, kunt u op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur aanbieden bij het Historisch Informatiepunt in de hal van het Gemeentehuis aan Het Rond 1 of op afspraak. Ook op zaterdag 2 september en zaterdag 7 oktober zijn daar tussen 12.00 en 14.00 uur vertegenwoordigers van het Geheugen van Zeist aanwezig om materiaal in ontvangst te nemen.

U ontvangt een bewijs van uitlening. Het materiaal zal op een later tijdstip op geschiktheid worden beoordeeld. We laten u weten of uw materiaal wordt tentoongesteld.

Slotlaanschool 1e klas 1959-1960

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het gemeentearchief (’s ochtends 030 6987002) of u kunt mailen naar scholententoonstellingzeist@gmail.com.