Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Terugblik archeologie avond Austerlitz

De door de werkgroep Lokaal Austerlitz op vrijdag 9 november jongstleden georganiseerde avond leverde een volle zaal op in het voormalige verenigingslokaal. Hans Nijman memoreerde bij de opening de oorsprong van het gebouw. Gesticht om onderdak te bieden voor de in 1887 opgerichte “Vereniging tot bestrijding van drankmisbruik vooral op den Zondag”.

Archeologen

Medewerkers van archeologisch bureau BAAC vertelden over het hoe en waarom van het kamp van Marmont, de gevonden sporen en gebruiksvoorwerpen. Veel knopen, munten, gespen en een enkel wapentuig. Opvallend was dat de gevonden sporen vrijwel overeenkwamen met de ligging van het kamp op de kaart uit 1805. Over de onverwachte vondst van 2 grafheuvels (van voor Christus) staken de archeologen hun enthousiasme niet onder stoelen of banken.

Archeoloog van BAAC, het bureau dat de opgravingen leidde, vertelt over de opgravingen in Austerlitz
Archeologische Vondsten Austerlitz
Opgravingen

De opgravingen vonden plaats op de locatie waar in 1804 een tentenkamp stond. Een belangrijk deel van het onderzoek was gericht op het traceren van metaalvondsten. Daarvoor is de gehele bovenlaag, inclusief alle grondsporen, afgezocht en zijn de vondsten ingemeten. Het leverden ruim 4700 metaalvondsten op, waaronder honderden uniformknopen en munten.