Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
56.071 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 13
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0156 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
156
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_013 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
13
I-
Vereenlging voor Kamermtuiek. MhJJ Olotterbooke Patijn van Kloetinge, Voorz. A. L. Grothe J.Thz., Secretarit-Penningn. Jhr. Mr. M. I, Pauw van Wieldrecht_ S. van Adelberg te TTtekcht, Directeur. Zangvereenlging der Chr. Jong. Vereeniglng a. j>. r. x. y. d. o. A. van der Kemp, Directeur-Pretident. 3. "Wallenburg, Becretarit. "W. Elzinga, Penningmeetter. Societelt „da Nieuwe Sooleteit". Jhr. Mr. M. I. Pauw van Wieldrecbt, Voorzitter. - • Vice-Voozitter. 3. Kueppelhout, Becretarit. Jhr.A.W.E. Butgers van Eozenburg, 2e Secretarit. H. J. 0. A. Hoofd Hasselaer, Penningmeetter. Gymnattiek Vereeniglng .Heroulet". G. Costerman, D&chermheer. Mr. 0. B. Labouchere, Eerelid. H. van Kreel te Utebohi, Prcsident-Directeur. 3. Westeririk,, Vice-President, J. N. Hatt, le Secretarit. - ' 2e Secretarit. 3. J. Bolide, Peningmeester. ' G. J. van Wermeskerken, Banierdrager.
ZeUter Bad- en WaschinrfoMinfl. Dr. J. W. C. Emerins, President. Mr. J. J. Olotterbooke Patijn van Kloetinge, Beer, A L. Grotbe J.Thz. Penningmeetter. C. W. Anton, \ n • ■ Mr. 0. C. W. Vis te Uteboht, J OommisBartssen. C. Bossard, Badmeester. :
1
Taekensohool van het Departement. Jhr. F. H. van de Poll, Pretident. H. M. van der Merach, Secretarit. 3. Meerdink, Penninom. 3. 3. Walland. A E. Grolman te TTtekcht, Onderwijzer. Volksblbliotheek van het Departement. C. H. G. Hank en, President, Jhr. 0. J. Sickinghe, Secretarit. A. L. Grothe J.Thz,, Penningmeesltr, Chr. van "Wermeskerken, Bibliothccarit. Handenarbeid van het Departement. J. J. Kraal, Ondervoijzer.
Onderlinge Waarborg-Vereeniglng voor Arbelder* en Werklleden.. gag
m
$£11 I I •
m
, Maatschappjj tot Nut van het Algemeen. Departement Zeitt. G. Costerman, Pretident. Jhr. P. van Been en, Vice-President. H. M. van der Merach, Secretarit. Jhr. O. J. Sickinghe, Penningm. J. J. Walland. J.-: ' ■ ■ ■" i--v; .; t , . • - • . _• 3yy.lv , '. > Spaarbank van het Departement. G. Costerman, Pretident. G. Terdonk Gz. Secretarit. 3Meerdink, Penningmeetter. Jhr. J. E. Huydecoper, Jhr. O. J. Sickinghe, C. Guldensteeden Egeling, J. Versteeg, • M. P. Leitz, Boelchouder.
CommissarittM.
A. L. Grothe J.Thzn., Pretident. Jhr. O. J. Sickinghe, Secretarit. H. Meerdink, Penningmeetter. J. Versteeg, j H. J. C. A. Hooft Hasselaer A. J, de Brnijn. j J. J. KraaL
Onderling Ziekenfondi, Commistie van Toezicht. Jhr E. de Pestera. j Mr. G. C. Blaauw. A. L. Grothe J.Th*. | Oommittie van Bestuur. G. Costerman, Pretident. A. Ii. Grotbe J.Thz. Vice-Pretident. Jhr. 0. J. Sickinghe, Secretarit. - . Jhr. 3. E. Huydecoper, Penningmeetter.
Klesvereenifllng .Zelif. H. M. van der Merach, Voorzitter. Jhr. P. van Beenen, 2e tt Mr. J. J. Olotterbooke Patijn van Kloetinge, « n ? . _ _ ,, , le Secret or u. J. J. Meder, 2c Becretarit. Jhr. O. J. Sickinghe, Penningmeetter, Antlrevolutionalre Kie*vereen!g!ng .Nad. en Oranje.' » Voorzitter. Becretarit. *■ •'/ V; '•* • ;-r •* "v' - vv :• Verzekerlngs Bank ,Kosmo»". (Goedjeknufd by Eooinkllik Besluit van li F«br. 1861} V(aarborgk*piU«f ult 1888 f *,170,952. -'5- Directeuren. Jhr, F. H. van de Poll. | Jhr. F. van Reenen De Nedertandiche en Indlsohe TuJnbouw-Maatschapplj. E. J. Yofite, Diredettr. 0. Schmitz, Onder-Directeur.
Aaltei Aaltei Aaltei Aaltei Aaltei Aaltei Aalte: I wei Abbei *Aben Aben Acbte Achtc A Aoht< *Acht( S *Acbti Aoht< |*Adm Akke •Albe. *Ame , da< *Ame : *Ame A me *Ame . *Ame AtllB i And< •An si *Ant< App Ark« * Ark " Ascl M *Avif. I # Avit
Zincograplie Inriohting. | j Snriedige levering',...
Stoomdrukkerij „d« Industrie" van Druten — Voorstraat 501.
De :
A i
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0354 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
354
 
 
 
Pagina: 13