Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_003 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
3
1ST -A- _A_ *\7s7" IJZEE
YAH HET
le. i Partieojiere M TE Z E.I S T
• u )
happijen, enz.
BeTolkiag der Oemeente Zeist op 1 Januari 1890
• • •
€823 Zielen.
G. Costerman, Bvrgemeesier 1882 en 1873 Aml- i tenaar van den Burgerlijken Stand. . 1894. J. Meerdink, Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand 1884. . . . 1893.
Dagelyksch Bestuur. . Jaar V. Aftr.
Jaar v. A fir.
Leden van den Gemeenferaad.
G
Jaar f. Aftr. 1891.
Costerman (1866.) J. van Oosterwijk Bruijn (1876.) it Jhr. J. E. Hnydecoper (1882.) u W. Tan Dtjk, Phz. (1885.) » P. W. ran Calker (1874.) ' h 1890. J. Meerdink (1883.) 1893. Jhr. Mr. M. L Panw ran Wieldrecht (1890.) u C. W. Anton (1880 > 1895. G. Goldensteeden Egeling (1885.) u Jhr. 0. J. Sickinghe (1889.) u ~~.r, J. J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge (1889.) h Secretarie. Qtmeentthuis. Geopend van 9X—4 uur. F. M. Tan der Heijden, Secretarit. W. K. J. de Kock, Ambtenaar le klaste. A. H. Tan Tellingen, Klerk. W. "Westphal, Bode, Kloikenist en Oemeente- aanplakier. Jhr. L. Martens, Surnumerair. C.G.E. baron r. Beede t. Oudtshoorn, Surnumerair. M. J. G. Mnlder, Surnumerair.
Jhr. J. E. Hnydecoper, Wethouder en Amb tenaar van den 'Burgerlijken Stand 1882. 1896. J, M. van der Heijden, Secretarie, 1888.
G. Wielheesen, ScTiatter der localiteiten, tcaar sterke drank in bet klein wordt verkocht. "W. Legue, Deurwaarder. Algemeene Armencommissie.
Plaatselijke Belastingen. Kantaor: OenurmUAuit. Geopend Maanclag, Woeuedaj en Vrtfdag, ran OX—IX nor. 6. Verdonk, Gz. Onlvanger.
I. J. Gramser, Eerelid. G. Costerman, Voors. O.W. Anton, Vice- Voorz. Jhr. J. E. Hnydecoper, Seer.-Pennifigm. J. A. Tan Nie.
H. Meerdink. G. A. Moen. J. Versteeg. A. L. Grotne J. Th.zn. Jhr. O. J. Sickinghe.
Geneesknndiga dienst. Gemeente Geneesheeren. Dr. K. Snellen. Dr. J. W. C. Ermerina, belaet met het verrichten der gratis-vaceinatien en der doodtcJiouw. N. A. Kortlandt, Arts. P meento Vroedvrouwen. J. H. Achterbergh. "Wed. G. C. Tan Sprang.
Gezondheids Commissie. G. Costerman, Burgemeetter. Dr. J. W. C. Ermerina, Voorzitter. J. Meerdink, Viee-Voorsitter. W. Tan Dijk, Phz. I C. Galdensteeden Egeling. J. Versteeg. (J. M. Tan der Heijden, Secretarie.
t) Daar Hyfcs- «n ProTinefale InstoUingen en Hoofdbeitufn na Genoo tic happen, enx. waaronder de Gemeente Zeist re««»- taert, neda in de Haarowjjier toot Utrecht ijii opfenomen, nodt men die bier niet wear rermeld.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer