Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_005 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
5
iii 5
i
u
hi
'41
I II II I I
ft
1. ■ v . .
348
&
Naamujfeer van Gemeente- en Particutiere Instdllngen cne. te Zeist.
Eeuiing van Vm en Vleetoh. Surnu: GmttnlthtHt. Geopend tu SX—4 nor. D. Deijer, Keurmeetter. Plaatselijk Politla. ■®OmfHtdmi*. Doortoopend geoptaO. W. LeguS, Inspecteur. Veldtcachtert.
W. H. Lemmens. H. de Boer.
I. . de Jonge. J- P. KreisseL
Brandwezen OemeenKhuit. Geopend van 6 >*—4 uur.
G. Coaterman, Burgemeester. 3. A. van Nie, Opperlrandmeester.
H. Meerdink, Brandmeetter. 3. Verateeg, h C. W. Abes, r Gemeente werken. A. Nijland te Utbecht, Gemeente-ArcUtect. Gemeente Begraafplaati. G. "Wielheesen, Direeteur. T. van Eck, Doodgraver. - ' >V*f ■ - *« *""?■ \j_ Gemeente Gasfabriek. Bureau: aan de Fabriek. Doorloopend geopend. D. M. Spruijt, Direeteur. 3. P. Geldof, Baas fitter. C. Klomp, Stoker. | G. van Vonno, Stoker.
: ■&&&
A. J. de J. A. de Mr. C. B. J. Meerdi G. Yerdoi Jhr, P. H
Dienstdoende Schuttery. finnan m dtn Commandant.
3. E. A 3 Jhr. J. E. C. Pocken G. Timme D. "Werns W. 3. Re< 3. Kanne A. Hootse H. Meerd • G. Uijlenb
Staf.
Jhr. Mr. M.I.IW van Wieldrecht.Kapt.-Comm. J - w.C.Ermerins, Off.v. Gexondh. 2e Haste.
Eenige Compagnia Jhr Mr M. I Pauw van Wieldreeht, Koptieiri. A. Eortlandt, le Luitenant. * l->- Ana Jzn., 2e f n 3 Kneppelhont, 2c u Mr. J; D. van Ewijck, 2e u o. I. S.
Schuttersraad. Jlir.Hr.M.1. Pauw van Wieldrecht, Kapt-Voorz. N. A. Kortlandt, le Luitenant. C. Avis Jin., 2« Luitenant. H. A. Poortermans, Sergeant Majoor. Secretariat 3. W. van Dijk, Xorporaal. A. Wijnands, Schutter. N. Euyssenaars, Sergeant-Bode. 3. Kneppelhoufc, 2e Luitenant. B.M. Bering, Fourier. Joh. ten Haaft, Korporaal. Ph. E. BredeS, Schutter. "W". Legu6, Auditeur.
I I
Plaatsvervangers.
Plaatielijke Commlule van Toezloht 7 An ieT MerBC h, Voorzitter. C. Guldensteeden Egeling, Seeretarit. J. Meerdink, W. van Dijk Phzn* Jbr. O. 3. Sickinghe. Openbare Sohoten. Te Zsibt, B. Bcheha van Kloostorhuis. JToo/d. Te Acbtxelitz, 3. 3. Kraal, „
lunch tir gen voor Ondervrys.
Bijzondere School der Ned. Herv Gemeente. JT. van Zanten, Moofd.
Bijzondere School der Roomtch Kath. Gemeente. C. Yergeer, JSoofd.
Daflschool voor Melsjes onder Oirectie der Evano. Broedergemeente. K. A. van Lummel, Hoofd.
Kost- en Dagschool voor Jongens K. A. van Lummel, Hoofd.
G. D. Elfi NED. HI Jhr. K. J 0. J. Mec E. van Es J. LonrenB E. van A
G. Verrijn J. Lourenf C. Veldhit E. van Es
NED. HI Dr. G. J.
Mr. J. F. J. J, Kraa T. van Ba
J. W. Die "3- H. de 1
V • su
Kerkgenootschappen. ; NEDERDUrrSCII HERVORMDE GEMEENTE.
Predlkanten. Th. H. Nahuij8. I A. Couvee Azn.
Kerkvoogden. J. E. A. Kuyfconbrouwer, President. Jhr. jr. E. Huydecoper, Administrates. P. W. J. Kaakebeen.
8. H. de
I'' : 'v
T. van Ba
J. VAN D RUT EN, jjj / II & Fredikbeurtenbricfje 4 Wwdsche- en Remonstrantsclie Gemeenten
Utrecht, " r i|
J. VAN
^ y.u '- '- '. ■-7 .
' -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer