Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_011 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
11
id. te
■ '<-<BSiiin.li -Ai^' " ; I-'— I -ffitti 1 lYrMTt.i ■ tti '•'■ ~i* i'iAbii*""-""' aim'- -If t— '■- - ■■ Naamwyzcr van Gemeente- en Particuliere Instdfingen em. te. Zcist. 351
Particuliere Instellingen en Maatschappyen.
Protestantaoh Weeshuli. Detluvr: L. De Kerkeraad der Ned. Heir. Gemeente. Pegenten: Pi J D».VH K St° nWer ' Pretideni-Penningm. } D. "Wernaen. | ; J. Meerdink. J G. Verdonk Gz. Secretarit. j Binnenvader en Moeder. W. Pijper en Echtgenoote. Protestantsoha Bewaar- en Naaitchool. Betluur.- ft G. Costerman, Pere-Voorzitter. m. Mr. U B. LaboHehdre, Vooreitter. \ "J• T ' kuijtenbrouwer, Vice- Yoorxitter. I Th Nahuijs u jdecoper, Secretaris-Penningm. j A. Course Azn. 'fir ^ eer ^ n ^< • f.:?,I ■ -••• i; 7 ^ Directrieet: ] Merr. 8 H. Couvee-de Wildt, Voorzittter. | Mevr. J. I. j. Siclringhe-Nepven tot Ampi<K fe P ennta 9 nee *tere». V Mej. M. Yoote. v Mej. J. F. Palmboom. . Onderwijzwetten: V ^ 2* ?• tf 3 *®* I M «J- W. A.vanEijndt, I Mej. M. du IW, Mortar.
%
4
Christelijke Jongelingsvereeniging. Onder de UMpnnJi: .D, B^r i, Ba*itr.> 9 hr ' Macrander, Here- Vooreitter. A ^ Pretident. MB- Kamphorst, VicePretident. Goossen, le Secretarit. J. W. Hielle, 2e idem. W. Elzing*, Penningmeetter. |v PMiotJiecarU. D - Verkerk, 2e idem.
W ■
|> Christelijke Knapenvereeniging. || 0nder d ° tmi P rsuk: »W» *r>eg xotkm nOUn M# ztker Opgericht 10 October 1878, I J. Wallenburg, Pretident. U van Ginkel, Secretarit. G. van de Weert, Penningmeetter.
Reolteerolub ..Bernard Ter Haar". Onder de zinspreulc: ,Ocfening kwukt kumt". G. Kamphorst, Pretident. j J. L. Timmerman, Secretarit. W. ran Zanten, Penningmeetter. Christelijke Gereformeerde Jongelingsvereeniging. Zinsprenk: Gereformeerde, J. Jansen, Pretident. | K. Frugte, Secretarit. Li. van ieLLingen, Penningmeetter. Vereeniging ter bevordering van Zondagheiliging door bettrijding van Drankgebruik. Dr. G. J. Weyland, Pretident-Penningmeetter. J. J. Kraal, Secretarit, A. Ansink, Oommittarit. Vereeniging Nederlandsch Mettray. Afdeeling Zeitt. ' B. J. Kroon, Yoorxitter. Jhr. E. de Pesters. J. A. van der Mersch. H. M. van der Mersch, Secretaris-Penningm. Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en mlnvermo gende ooglijdera te Utrecht. Afdeeling Zeitt G. Costerman, Ron. Beet. Dr. K. Snellen, u a Mr. J. J. Clotterbooke |Patijn van Kloetinge Corretpondenl. Herstellingsoord voor verzwakte kinderen .Bethanle.' J- fi. A. Kuytenbrouwer, Pretident. van Oosterwijk Bruyn, Secretarit. H. Grelinger, Penningmeetter. Mej. A. Lampe, Directriee. N. a. Kortlandt, Qeneetheer. Maat»chapplj tot bevordering der Toonknnst/ Afdeeling Zeitt en Omttrelcen. ^ r - ®- Labouch^re, JEere-Voorzitter. Jhr. F. van Beenen, Voorzitter. A. H. Bandert, tender- Voorzitter. J. H. Leitz, Secretarit. T. H. C. A. Lentz, Penningmeetter. H. Meerdink. J. N. W". C. A. Kajgrok te Uteecht, dir. der zangvereeniging en der zangscholen. Harmonle-gezelschap. T. H. C. A. Lentz. j Jhr. F. van de Poll. H. Meerdink. P. de Tries te Uteecht, Directeur.
J. VAK DRUTEN Uitgever can:
Set Predikbeurtenbriefje TM de WMUehe. eg BtmoattmnUeke Gemeentea * B ,u d«a Sed«rl*»d»tlieii ProteiUnUnboid.
Utrecht, Voorstraat H 501
■{
\rt
ell "Jin
S*®3'
; l m I
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer