Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_017 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
17
jiff 1
354
. .■■..A,- .-, m.-- » , i"- ,r i'**i|r
'i •
Alphabetische■ Saamlysl d-r Ingtedenm te Zeisl.
Becker (E.) Bchilder. slotlaan E 40a 12. Becker (G.) behanger. o. arnbemschew. D 858. Becker (H.) achrijnwerker. als boven. Becker (Mej. H. C.) hoogeweg D 18. Becker (J. H.) meubelm. utrechtscbestr. A 41 weg'D 358 schrynwerker. oude arnhemsche. Becker (Wed.) oude arnhemBcheweg D 867. Jedorf (C. J. J.) hoefsmid. antonpark DD 136. nv van ) m ®to?laar. doodelaaa D 381/. Beek (B. Tan) arbeider. soesterberg E 68 Beek (G. Tan) arbeider. austerliti! H 24. Beek (H. van) timmerman. achterheuvel D 61. Beek (J. van) arbeider. soesterberg G 72. Beek (J. C. van) schilder. ale boven. Beek (Mej. P.) driebergscbestraat F 89a 1 . Beek (W. v.) arbeider. o. arnhemscbew. D 369. Beitler (J. A.) timmerman. austerliti H 89. Bekker (H.) arbeider. kroost C 71. Bemmel (J. van) voerman. auBterlitz H 49. Bemmel (P. M. van) landb. //Den Hoef" F 80. Bennekom (K. van) arbeider. siberie F 71. Bennekom (8. van) arbeider. doodelaan D 402a. Bennekom (W. van) waacbbaas. krullelaan E 22c. Berg (A. v. den) arbeider, voorheuvel D 812 „ r £ (B. van den) arbeid. diaconiewoningenDl99. Berg (H. van den) fabriekarbeider. D 197c Berg (P. vaix den) arbeider. mac-adamw. D 243. rg £■" v & raanliand el. hoogeweg A 244. u 0r ®L^)r,' van < * en ) ar beider. antonpark DD 147. Bergh (C. van den) koster Ned. Ger. gemeente (dol.) kerkweg A 245. Benng(B.M.) zadelmak.acht. b. broederpl. B 51. at a P°theker8bed.montaub4ri3t. A 247. Berk (Wed. van) als boven. Bevervoorden tot Oldemeule (Jhr. F. TJtrechtschestraatweg A 40. Beuker (Mevr. de Wed.) soesterberg G 84. Beusekom (L. A. v.) winkelier. soesterberg G 82a. Bielke (A. H.) vleeechh. achter //kosmos" B 44, o- C f f kantoorbed. nooit gedacbt A 152. ^BydekeUen (J.) arbeider. molengteeg A 9J. .Jijleveld (Mr. M. E. C) donkerelaan E 1 Bindschedler (J. T.) broederbnia B S5. Bi&8bergen(H.v.)schrijnwerk. achterheuv. D 26a. Jisdom (Mr. M. C.) direct, der atichtsche bank te Utrecht. driebergscheweg F 10. Bias chop (Wed. J. P.) nooit gedacht A 198a. iiisscbop (P. H) steenhouwer. heu
Boekweg (A. H.) montanbanateeg A 256. •Boer (H. de) gem. veldw. antonp. DD 42. Bain (J. J.) timmerman. jufferstraat A 182. C •Boiasevain (A. A. H.) oommiflaionnair in effecten. prins-bendriksoord G 86. Bolderdijk (Wed. J.) mac. adamweg G 27. • Bolhuia (J) tuinman. krullelaan E 86. Boll (J. M.) kleermaker. macadamweg D 320c. Boon (A.) arbeider. Tier sinnen D 482. Boon (C.) letterzetter. diaconiewoningen D 215. Boon (G.) tabriekarbeider. acbterheuvei D Bordes (Mej. A.) hoogeweg D 17, Borman (Wed.GJ.) waechvr.acht.-scharw. A1 Borman (H. J.) koffiehuisknecht als boven.
van
(H. W •/ BV.UUUUUULUDVUI BIB ooven. 3 •Borman (P.) timmerman. voorheuvel D 298. ^ Boa (C.) arbeider. siberie E 76. Bob (J.) arbeider. slotlaan E 40A. •Bob (J.) arbeider. siberie E 64a. Bos (Wed. W.) laan van beek en rooijen A 106. : Bosboom (Wed. E.) werkster.. brouwerij B 69. Bosch (G. J»n) siberie E 64. •Boahuizen (E.) kantonnier rijkB- waterataat. achter-scharweide A 268. Bossard (C.) badmeester. antonpark DD 99. .f Boursse (A. C.) kantoorbed. monUnbanst. A 255,- Bouwman (H.) smidsknecht. acbterheuvei D 3o! Bouwman (J.) utalknecht. krooBt C 88rf. Bouwman (W.) machinist, achterhenvel D 30. Bouwman (W.) arbeider. siberie E 78. Bovenkamp (P, ran den) arbeid. voorheuv. D 170. Brand (A. v. d.) bierbrouw. antonp. DD 144, Brand (M. ▼. d.) brievenbert. heuvel D 148. Brand (W. van den) arbeider. als boven. Brands (Mej. F. C.)laan v.heek en rooijen A 108c. •Bredee (Ph. E.) bnderwijser. jufferetr. A 194. Bree (E. van) steenhouwer. heuvel D 823. *:•'? Bree (J, J. van) arbeider. driestlaan AD 12. Breemen (E. X>. van) koetsier. hoogeweg E 3. Breenen (D. van) arbeider. kroost C 60f. Breenen (K. H. v.) arbeid. kroost-noordw. G 88S. Breenen (T. v.) bierbrouwer. driest D 197» Bretz (F. G.) koets. prins-hendriksoord G 35a. Breunesso (J.) arbeider.. austerlitz H 85, >• Brink (G.) «rbeider. ewitBerachekade E 51. Brink (A; t. d.) waschbaas. brouwerijw. DD 6. Brink (A. van den) arbeider. dolderachew. G 33a. Brink (Wed. A.)werkster. diaconiewoning. D 198. Brink (D. v. d.) arbeider. odijkersteeg F 14*. Brink Jr.(E. r.d.)metselaar. o.aruhemschew.D3U3. * Brink Sr. (E. v. d.) mctselaar. driestlaan AD 14. Brink (E. v. d.) opperm. brouwerijw. DD 11. Brink (E. van den) timmerm. antonpark DD 56. . Brink (G. van der) landbouwer. rijnsoever C 103. •Brink (G. v. d.) Btoommolenaar. odijkerst. F14. ~ Brink (Mej. G.v. d )naaister.nooit gedacht A134. || Brink (H. van den) timmerm. diaconiew. D 198. Brink (H. v. d.) koetsier. utrechtsohestr. A 45. ^ Brink (H. v. d.) molenaar. odijkersteeg F 14a.-" Brin
Briuk-Hulstede Brink (Wed. L Brink (W. van Brink (W. f. dj Brink (W. A. Broek (A. v. Broek (D. v. d. Broek (Wed.E. 1 Broek (H. v. d. Broek (Wed. 1 •Broek (L. P. J Broek (N. van Broekhuijsen (. Broekhuizen (V Brouwer (A.) a Brouwer (A. A Brouwer (Mej. ^•Brouwer {W. i Brouwer (J.) pi Brouwer v. d. •Bruyn (A. J. 6 ♦Bruijn (G. M. * Bruijn (J. de) ^•Bruijn (J. de) | Bruijn (^1. de) ; * Bruijn (M. de) j *Bruljn (W. v. raad. utrecht. Bruijn (Wed. Brunings-iur M _ Bruninga {G. •Buddingh (D. •Buijen van We dorprtraat A Bund (Wed. A Bund (W. D. i •Bund (H. van Burger (G.) bit Burger (L.) kr Burger (W. derweg C i, Burgt (C. v. d.) Burgt (H. v. i • Burgt (H. v. ■5urgt (J. v. d. iurgt (J. v. d. * gt (Wed.) „ _ _.broek (Me: £ Busbroek (W. liuBsehe (C.) •Bussche (.! ) 1c Buters (C.) kw
G
•Oalker (P. W. wasscherij m iff Calker (W. O. Camue (C.) kl Car6 (A.) timi : *Carmigchelt (I ' Oarree (A.) t Carree (F.) ac
;J. VAN DRUTEN Uitgever van : VTsvcsac »m»«
Het I'redikbvurtcn briefje Tan de Wanlstihe- en Bomnn«trant»clie Gemeente* en ran den Xederlandtche* Proteitantenbond.
Utrecht, Yoorstraat if 501
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer