Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_019 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
19
•- -wel -
» • -.1* it '—- --— . JSC* - : .j...
Alphabetische Naarnlyd der Ingetetenen te Zcist.
355
;U
Briuk-Hulstede (J. v. d.) vroedvr. odijkerat. F14. Brink (Wed. L. Tan den) hoogeweg D 18. Brink {W. ran den) arbeider. driest D 197*. u j Brink (W. v. d.) rijtuigverhuurd. odijkerst.F 14. Brink (W. A. t. d.) metaalgieter. hoogew. D 18. Broek (A. t. d.) arbeider. mac-adamw. G 26. Broek (D. v. d.) koetsier. ewijckshoeve G 88o. Broek (Wed.E. van den)diaconiewotiingen D 213. Broek (H. v. d.) schoenm. achterheuvel D 136. 5, Broek (Wed. L. P. Tan den) alotslaan DD 117. ' »Broek (L. P. J. van dan) kantoorbed. als bov. Broek (N. van den) arbeider. kroost C 60d\ c). Broekhuljsen (M. J.) onderw. hoogeweg D 8. Broekhuizen (Wed. van) nooit gedacht A 148. Brouwer (A.) arbeider. kroost C 60e. Brouwer (A. A,) achter scbaerweide A 268. j Brouwer (Mej. 0.) hoogeweg D 18. ■•Brouwer (W. A.) krullelaan E 86. Brouwer (J.) palfrenier. vierzinnen D 488. Brouwer t. d. Watering (Mevr.) kruHeL E 36. •Bruijn (A. J. de) wgarenhand. 2e dorpstr. A 67. ♦Bruijn (G. M. de) banketb. le dorpstr. B 20. ^Bruijn (J. de) arbeider. hof van brussel D 231. ^Bruijn (J. de) broodbakker. Hoesterberg G 46. r Bruijn (M. de) smid. stroobuurt J3 464a. *Bruijn (M. de) tuinman. utrechtschestr. A 16. ♦Bruijn (W. v. Oosterwijk) lid t. d. gemeente- raad. utrechtachestraat A 35. Bruijn (Wed. A. de) werkst. diac. won. D209. Brunings-zur Mublen (C.) achterheuvel D 79. Brunings (G. A.) gen. le luit. der art. als boven. ♦Buddingh (D. C.) achterheuvel D 19. •Buljen van WeeLieren (D.) koffiehuiahouder. le dorpstraat A 52. Bund (Wed. A. v. d.) winkelierat. le dorpstr. B 8. Bund (W. D. v. d.) koopman. als boven. ♦Bund (H. Tan de) stalhouder. o. amh.w.D 845. Burger (G.) bleeker. kroost-noorderweg 0 77«. Burger (L.) kroostweg C 57*. Burger (W. G.) stoomwasscherij. kroost-noor derweg C 77a. 5 Burgt (C. t. d.) schild. achter-schaerweide p 454. Burgt (H. t. d.) jachtopi. hof van bru&selD 231. Burgt (H. v. d.) arbeider. bunsingsteeg F 87c. Burgt (J. v. d.) arbeider. kroost C 63. Burgt (J. t. d.) arbeider. siberie E 66. Burgt (Wed.) v
•Calker (P. W. van) stoom lijmfabriek en stoom wasscherij met natuurbleek. oosterpbein B 111. Calker (W. C. van) als boven. Oamue (C.) kleermaker. heuvel D 299. . 0ar6 (A.) timmerman. heuvel D 296. 'Oarmigchelt (H.) schilder. slotlaan DD 118. || Carree (A.) timmerman. nooit gedacht A 185. Carree (F.) achterheuvel D 122.
5. 0. 0- 0. 4.
Cater (E) arbeider. brouwerij B 78. Cator (L.) koperslager, heuvel D 294- _ Cator (M. C.) werkster. diac. womng. D '•08. Oator (T.) schipper. krullelaan E 22<f. Coljee (A. G.) tuinman. den breul F 11. Coljee (J.) als boven. •Combee (C. A.) schoenmaker. jufferstraat A 18G. •Combee (C. W.) schoenm. jufferstraat A 1685, Costerman (G.) burgemeest. we9terplein B 82. •Ooulier (H.H.) koffieh houd. montaubanst. A 255. •Gouvee Ain. (A.) predikant Ned. Herv. gemeente. le dorpstraat B 17. •Cranen (C. W.) antonpark DD 48. Crevel (M. van) vleeschh. montaubanst. A 254. •Croix (J. du) hotelhouder. utrechtschestr. A 34.
Daas (B. den) arbeider. soesterberg G lla. Dam (G. van) arbeider. kroost C 88y. Dam (J. van) arbeider. achter-schaerw. C 458. Dam (J. van) arbeider. stroobuurt w 470. Dam (T. van) koetsier. berkenhove G 1. Daniels (B. P.) tram-conducteur. kroost C 88tf. Davelaar (G.) achipper. odijkersteeg F 18. Davelaar (H.) arbeider. kroost C 60i*. Deelman (Mej. A. C.) hoogeweg A 238. Deijer (D.) rijks-ambtenaar antonpark DD 100. Delft (C. van) werkster. nooit gedacht A 150. Delft (D. van) arbeider. o. arnhemschew. D 361. Delft (F. van) schilder. nooit gedacht A 150. Delft (G. van) arbeider. o. arnhemschew. D 361. Delft (G. van) bode op Utrecht, oude arnhemsche- weg D 870. Denderen (A. van) arbeider. mac-adamweg D 221. Denderen (A. v.) arbeider. hof van brussel D 236. Denderen (A. t.) tuinman. achter schaerw. A 271. Denderen (J. Tan) arbeider. heuvel D 289. Denderen (J. van) arbeider. mac-adamweg D 242. Denderen (J. Tan) timmerm. -voorheuvel D 304. Denderen (M. van) arbeider. voorheuvel D 314. Denderen (N. t.) straatwerk. mac-adamw. D 225. Denderen (B. van) arbeider. ToorheuTel D 332. Denderen (W. Tan) arbeider. voorheuvel D - Detbering(Mej.A.O.E.)onderw.dameB instit.B 91. Dethering (E. P. F.) boekh. oosterplein B 109. Dicke (Wed. J.W.) werkster. antonpark DD 149. Diekema (J. W.) schoenmaker. austerlits H 76. Dieten (C. van) arbeider. kroost noordwegC 87. Dieten (J. Tan) arbeider. kroost noordweg C 84. Dieten (J. \an) tinkwerker. heuTel D 817. Dijk (C. G. Tan) bloemist en boomkweeker. montkubansteeg A 249. •Dijk" (F. Tan) landbouwer. kouwenhove C 99. Dijk (G. Tan) arbeider. soesterberg G 50. Dijk (G.. Tan) Bchoenmaker. D 180a. Dijk (Mej. G. Tan) diaconiewoningen D 205.^ Dijk (H. v ) wagenmaker. achter- schaerw. D 453. Dijk (J. v.) arbeider. vinkenbuurt C 110. Dijk (J. v.) kantoorbed. achter detuintjesB 56. Dijk-van Seherpenzeel (J. van) als boven. •Dijk (J. W. van) spekslager. hoogeweg A 240, •Dijk (BL van) metaalgieter. jufferstraat A. 184.
Zincographie-lnriGhiinf. :
Stoomdrukktrij „de Industrie". i J. van Druten — Voorstraat 501.
i;
Imrin; Tin Cliches.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer