Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_023 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
23
I
> 22C. 445. 207. 3. 459 a. 96. i 168, 3 455. 249. 8; • D 43.
;58. D 41 j j 10. L80. iD 5.
D 94. i H 91. I i dorp- dorp-
3. B 52. 115. 88ai. ■202. 21. B 12. 66. ' 37. ' 38. F 37. B95. ) 365. ) 366, 30.
Alphdbdische Naamlyst der Ingesctcnen f-c Zeisl.
Elst (H.. van) metseL oude arnhemschew. D 366. Elzitiga (A. H.) naaister. jufferstraat. A 172. Elzinga (F.) kleermaker. alg boven. Elzinga (H. IJ. D.) horologier. als boven. Elzinga (M. H.) naaister. als boven. Etnelaar (W.) schipper. brouwerij B 71. Emo (Wed. J. F.)laan v. beek en rooijen A 110. Emo (J. F.) steenhouwer. jufferstraat A 188. •Engelen (A. van) bleeker. koppeldijk C 32. ♦Engelen (H. van) oude arnhemscheweg A 257a. Engelen (B. van) winkelierater. krooSt C 32. Enkelaar (W.) kleermaker. achterheuvel D 69. ♦Ermerins (Dr. J. W. C.) med. docter. drieberg- scheweg B 42a. - Es (A. van) arbeider. hof van brussel D 235. Es (O, van) arbeider. achter Bchaerweide A 288. Es (E. van) molenaar. odijkersteeg F 14', Es (G. van) arbeider. antonpark DD 148. Es (H". van) arbeider. achter schaerweide A 285. *Es (B. van) timmerman. huie tor heide G 10. I Es (W. van) arbeider. achter schaerweide A 285. Esbof (E. van den) koetsier. odijkersteeg F14/. Esko (B.) arbeider. auBterlitz H 26. Essen (A. van) arbeider. heuvel D 261. Essen (B. van) arbeider. mac-adamweg G 16. 1 Essen fE. van) arbeider. driest D 197<f. Essen (E. van) arbeider. hof van brussel D 227c. Essen (E. ran) metselaar. doodelaan D 895. Essen (G. van) arbeider. siberie E 72. Essen (K. van) arbeider. hof van brussel D 224. Esseveldt (J. W. van) klompenmaker. achter heuvel D 124. Ettikhoven (J. van) tolgaarder. odijkeret. F20. Ettikhoven (G. vaii) Bcnipper. als boven. { Ettikhoven (P. van) als boven. Ettikhoven (W. van) wegwerker. als boven. | Evelein (J. L.) soesterbeig G 82a. Eversz (J. W.) elotbaan E 40a*. Ewijck ("Wed. G. E. v.) 2e dorpstraat B 36. *Eijbergen (J. G. v.) meubelm. alotlaan DD 2. •Eijrond (L. J. G.) laan van beek en rooijen A103.
France (Mej. de Wed. F. A.) handel in brand- stoffen. utrechtechestraat C 15. Franken (B.) slaapstedehoud. lombardst. D 100. Fronen (H. J.) koperslager. achterheuvel D62. •Fries (J. P.) smid. achter het broederpl. B 45. Fries (F. F.) handel in steenkolen. alfl boven. *Frugte (H.) godsdiensfconderw. antonpark DD 73. Fukkink (Wed. G.) -den brink C 65.
Gaasbeek (J.) arbeider. doodelaan D 891. Gadellaa (F.) behanger. brouwerij B •Gadellaa (L.) koperalager. heuvel D 160. Gadellaa (W.) koopm. achter schaerw. D 459a. Gameren (G.) arbeider. achterheuvel D 105.
F % ■ r • - - • •" ■ ' ~ ■ - Feil (J.) tuinknecht oude arnhemschew. E 84. Feil (Wed. 3.) als boven. . ; ; Feits (Wed. J.) Utr. Btraatweg A 7. Fickweiler (E. F. P.) brood- en koekbakker. oosterplein B 95. Flensberg (J. E.) heuvel D 292. Flier (A. v. d.) metaalgieter. achterheuvel D 65a. •Flier (A. v. <L) spekslager. heuvel D 169. Flier (G. van de) schilder. achterheuvel D 71. •Flier (J. van de) bxievenbest. antonpark DD 98. Flier (B. van de) koopman. achterheuvel D 73. Flier (T. v. de) Bchoenm. nooit gedacht A146. Floor (J. J.) tapper, mauriketeeg A 229. 'Floor (W.) tolpacht. amerafoortschestr.weg G 7. •Florenstein (W.G.M.v.) bakker. o.arnh.w. D 371. 'Fokkens (C.) ouderl. der herv. gemeente. zeiB- terpark E 40c. % Fox (A.) spoors eg werker. dolderschew. G 88.
(F.) behanger. brouwerij B 67. Geelkerken (J. H.W) timmerm. 2e dorpstr. B26. Geelkerken (Wed.) naaister. als boven. Geer (Jhr. E. Jj. de) donkerelaan A 203. Geer (Douair. Jhr. Mr. E. Jj. de) alB boven. ♦Geer (Jhr. G. E. de) procuratiehouder. ale bov. •Geer (Jhr. W. de) als boven. Geerenstein (A.) aueterlitz. H 66. Geerenstein (J.) landbouwer. austerlitz H 11. •Gceet (3. EL de) logementh. slotlaan DD 121. Geest (P. de) arbeider. achterheuvel D 86. Geest (T. de) broodbakker. achterheuvel D 85. GeeBt (T. de) bode op Utrecht, lombardst. D 102. Geest (W. de) brooabakker. achterheuvel D 85. Geest (Wed. ae) matsenwaschster. heuvel D 338. Geijtenbeek (E.) arbeider. kroost € 78. •Geijtenbeek (F.) metselaar. hoogeweg E 18. Geijtenbeek (G. v ) austerlitt H 19. Geijtenbeek (G.) arbeider. krooat C 36. •Geijtenbeek (J ) tuinman. kroostweg C 571. Gfiitenbeek (O.) arbeider. stroobunrt D 4G4a. Geijtenbeek (b. v.) colpori a. Bchaerw. D 408c. Geijtenbeek (T.) arbeider. nooit gedacht A 124. Geijtenbeek (W.) tuinman. ntrechtacheirtr. C 11. Geijtenbeek (W.) tuinman. kroostwee C 57b. Geijtenbeek Jr. (W.) bakker. antonpark DD 63. Geijtenbeek (W.) arbeid. hof van brussel D 221 b. Gent (Wed. v.) winkelierBter. achterheuvel D 25. Gelder (H. van) tninman. kroost C 61. " " (J. P.") baas
Geldof
asfitter. i
abriek DD 159.
Gerbel (W.) kantoorbed. ierkweg A 281 jn (S.
Gerderen Gerritae •Gerritsen Gerritsen •GerritBen
v.) arbeider. achter Bchaerw. D 422. arbeider. siberie E 69.
jnger. wu tuinman arbeider. b
tlperhorat F 27. koppeldijk C 91.
:eabanr F 83a.
,y' ' ryt ■ J-
•Geutiee (T ) arbeider. austerlitz •Gerstel (B. O. P.) restaurateur, odijkerst. F14*. Gijsbertsen (0.) Bchipper. odijkersteeg F 19. Gijtenbeek (W.) arbeider. eoesterberg G 51. Giiiel (A v.) arbeider. kroost noordweg C 85. Ginkel (A. v.) arbeider. o. arnhemschew. D 380. Ginkel (A. van) metselaar. auterlitz H 57. Ginkel (C. v.) timmerman. antonpark DD 38. Ginkel (G. van) timmerman. austerlitz H 82. Ginkel (G v.) arbeider. achter schaerw. D 391a. Ginkel (Wed. G. v.) austerlitz H 65. Ginkel (Wed. H. J.) austerhti H 74a.
: ■;
ak.
J, VAN DRUTEN, • -i Mmrsr "m*"
net Fredikbeu rtonb rief jc Tan de Waalscke- en ncmenstranUche C«moont«a.|
Utrecht, Voorstraql B 501.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer