Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_025 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
25
?»58
Alphabctischc Naan&jjtl der Ingezdenm te Zeist.
•(itnkel (It. v.) vleeschbouwer. boogeweg A 238. Ginkel (W. van) timmerman. 'austerlitz H 74J. Ginkel (W. ▼.) schoenm. nooit gedacbt A 141. Ginkel ( W. F. van) arbeider. stroobuurt D 486J. •Glaser(A )deurw.d.dir.bel.l.v.beek en rooijen A96. f® Goede (I. de) besteller. driestlaan AD 15a. Goede {J. de) groenboer. acbterbeuvel D 127. Goede (P. de) kantonnier. krullelaan 28. Goes (Wed. A.) vinkenbuurt C 112. Goes (Mej, A.) vinkenbuurt C 113. Goijert (G.) arbeid. o. arnhemschew. D 850. Goosen (II.) metselaar. beuvel D 807. Goosen (J.) met?elaar. heuvel D 182. Goosen (L) metselaar. achterheuvel D 29. •Goosen (J.L.) timmerm. Lv.beek en rooijen A 116. Goosen (Mej. M.) naaister. achter heuvel D 27. Goosen (W.) metselaar. beuvel D 183. Goosen (Wed.) werkster. beuvel D 204. Goossen (H.) modell. 1. v. beek en rooijen A 115. Goossen (J. W.) tuinman. donkere laan A201 • Gobswilligen (E. v.) arbeider. austerlitz. H 64 Gooswilligen (E. van) arbeider.' austerlitz H 88. Gooswilligen (R. van) austerlitz H 94. Goudriaan de Haas (M. N.) le dorpstr. A 55. Goris (Wed. J. F) stroobuurt D 465. Goris (M. H.) npothekerskn. driestlaan AD 23. •Gramser (I. J.) oud-onderwijzer. slotlaan E 40a". Gramser (B.) timmerman. austerlitz H 59. Grassmann (J, E.) kantoorbed. broederhuis B 95. Greef (F. de) Bchilder. driestlaan AD 7. Greeff Jr. (J. de) jager. kroost C 82. Greeff Sr. (J. de) jager. kroost C 88 w. •Greeff (H. de) jager. rhijnwijk F 39s. . Greeff (P. de) jager. koppeldijk C 93c. i K- Greeve (J.) winkelier. acbterbeuvel D 120. •Gretjven (C.) tuinman. achter de tuintjee B 55 Greeven (G. J.) arbeider. lombardsteeg D 90. Greeven (H) zinkwerker. achterheuvel D 46a. Greeven (J.) zaadverkooper. achterheuvel D62. Greeven (J.) gmid. achterheuvel D 81. Greeven (J.) bierhandel. achterheuvel D 44. •Grelinger (H.) agent van het britsch buitenl. bijbelgenootschap. woudenbergschestraat E 40/. Greve (C.) mutaenwasscher. achterheuvel D 66. , Greven (J.) zaadhandel. achterheuvel D 62. Greven (Wed! S ) achterheuv
Huift (A. ten) timmerman. heuvel D 268b. Haaft (G. ten) timmerm. oud arnh.weg D 376 Haaft (H. ten) kachelb&kker. diaconiewon.D 216* a Haaft (H.ten) koopm. oud arnhemschew. D 876 ] Haatt (J. ten) metselaar. heuvel D I97A. •Haaft (J. ten) timmerm. oud. arnhem.weg D 873J Haaft (Wed 7 ten) hoogeweg E 18. Haaft (T. ten) metselaar. antonpark DD J4C. Haaft (Wed. ten) werkster. heuvel D 216. Haalboom (T.) arbeider. austerlitz H 60. •Ilaan (G. ae) tuinman. boogeweg A 287.. '."2rj •Ilaan (G. de) winkelier. heuvel O 292. Haan (O. J. de) tuinman. betbanie E 40/. Haan (T. de) arbeider. dolderscheweg G 31. . Haar (G. van de) landbouwer. tiendweg F 24 Haar (J. van de) arbeider. austerlitz H 71. Haar (T. , van de) arbeider. koppeldijk C 92. Haar (T. van de) verhuurder van paaraen. drie! bergschestraat F 38a. • • Haar (van de) west-austerlitz H 50. Haar (G. van der) arbeider. eiberie E 79. *Haas (E. M. de) boekhoud. zeisterpark E 40d Haeren (W. van) tram-cond. odijkersteeg F 14 C ' = Ham. Jr. (W.T.ten) timmerm .antonpark DD 160 "-I •Ham, Sr. (W. T. ten) brievenb. heuwel D 14,7* Ham (A. P. van den) timmerm. waterigenw. B 4 Ham (3. A. van don) timmerman. drieatL AD 3. •Hanken (C. G. H.) tandarts. hosgeweg D 7. H&rdeman (A.) arbeider. austerlitz H 73. Hardenbroek van Lockhorst (Wed. baron J. E. ran) blikkenburg 31. . '- . •Hardeveld (D.) tuinman. antonpark DD78. ! Hardeveld (G. van) meteelaar. austerlitz H 69. Harten (D. van) arbeider, aiberie G 77. Hartogh (Wed. A.) sparrenheuvel A 8e, *Harzing (J.) landbouwer. mac-adamweg G 13 Harzing (Wed. J.) baker, heuvel D 177. ' Hasselaar (J. van) schiider. lombardsteeg D 96 Hasselaer Hooft (H. J.' C. A.) cand.-notaris! utrechtschestraat A 44. . < Hasselt (Mej. J. C. ran) utrechtschew. A 32. *Hatt (E. W.) timmerm. achterdetuintjesB58.• Hatt (J. JT.) kantoorbediende. als boven. ; i Have (Dames ten) park E 40a 1 . •Havens (C.) huislmecbt. den brink C 56. Heger (D.) arbeider. mac-adamweg G 18. Heijden (J. M. v. d.) gem. secretariB.kerkw.A 235, , He
Hendrika© Jr Hendrikse (I •Hengeteld (J Hengeveld (1 Eenntnk(A.)1 ♦ IT ennink (G. Hensbergen E Hensbergen 1 * Hensbergen Hcnse (N.) Henst (Mej. Hillen (W.) Hitligehekke Hilligehekke Hilligehekkei Hilligehekke •Hilten (J. \ Hinrichsen Hoeboer (C. Hoei'akker (] Hoefckker ( Hoeflaken (. Hoenderdaal Hoenderdaal Hoenderdaal Hoendervanj Hoevelaak ' Boeyelaak ( - Hoevelaak en rooijei Hoevelaak » •Hoffman (I Soffmaan ( Hofstee (F. Hoi (D.) ai •Holm (Met '• derpleln •Hooft (H. Hooft Grat beek en os»veen-
(
Huffels (I
Ml StooindrukJcerij „de Industrie", Spoedige levering. jj J. van Druten — Voorstraat 501.
niENMDKWEBKEH.M Nette uitvoerln^''^^^
Boofd-ii J.C.3,?.VRUB Potti-r
wet
*p$,.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer