Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_035 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
34
8.
Alphabetische NaaraXyst der Tngesetenen tc Zeist.
3C3
Noster (8 ) achoenmaker. heuvel D 154. •Jvuman (D.) tolpachter. utrechtachestraat A 20.
Offerman (Wed.D.)laan v.beek en rooyen A 108a. Offerman (Wod.F. J.) naaist. nooit gedacht A 138. Offerman (F. J.) achoen maker. ale bo Fen. Oijen (J. van) zinkwerker. nooit gedacbt A 140. Ojen (H. van) koopman. austerlitz H 51. Ojen (J. H. van) bakker. austerlitz H 82. Okhuijeen (J.) arbeider. achterheuvel D 56. Okhuijsen (Wed. J.) acbterbeuvel D 54. Okkerman (J.) vinkebuurt C 109. Ooij (J. van) timmerman. achterbeuvol D 75. Ooiien (C. ran) landbouwer. kroost 76. Ooik (A. van) metselaar. austerlitz H 14. Ooik (G. van) metselaar. austerlitz H 22. Oosterberg (H.F.W.) fabriekarb doodel. D 381b. Oostrum (H.) timmerman. ewijckshoeve G 34, OremuB (ET.) arbeider. 'soesterberg G 67. Oremus (H. A.) zinkwerker. nooit gedacht A 149. •Oremug (Wed. J. J.) hoogeweg D 13. OremuB (J. W.) ecboenmaker. o. arnb.weg D 377. Oremus (L. J.) timmerman. doodelaan D 385. Oremus (M.) scboenm. oude arnhemschew. D 877. Oremas (P. M.) zadelm. brouwerij B 61. Oremus (Wed.) waschvrouw. brouwerij B 62. Oremua (Wed.)landbouwster. mac-adamwegG 22. 08 (Mej. G. van) den brink C 54. Ob (Mej. A. J. van) onderwijzerea eener Zon- dagschool, als boven. •Oskam (H.) tuinman. molensteeg A 92a. Oskam (J.) tuinman. utrecbtscnestraat A 38. , Oskam (P. J.) timmerman. heuvel D 286. Otten ( W.) melkverk. oude arnbemscbew. D 452 Ouderdorp(H.)koffiebuisbouder.slotlaan DD161 Outsboven (L. J.) boschbaas 't vak D 481. Overeem (M.) broodbakker. kroost C 60rf. Overhorst (J.) arbeider. kroost C 60. Overhorst(J. W.)arbeider. acbter scbaerw. A 262.
*Palmboom (F. J.) woudenbergscbestraat E 39 *Palmboom (P. J.) achter het broederplein B 51. | Pannekoek (Mej. A. A. J.) montaubanst. A 244a. Pater (C.) }nchtopziener. vinkebuurt C 106 ; . *Patijn van Kioetinge (Mr. J. 3. Clotterbooke) g| lid v/d gemeenteraad. utrechtachestraat C 8. Patijn van Kloetinge (Mevr. de Wed. Clotter- T)ooke) als borea. *Pauw van Wieldrecbt, (Mr. M. C. H. ridder,) kamerh.d.konings in buiteng dienBt.PariaE88. £ Pauw van WieldrechtfJhr. Mr. M. I) kap -comm. jj!. der dd. Bcbutterij, lid van den gemeenteraad. gjj dijnselburg G 5. ~ ^. # ^ auwe ' s (P.-) arbeider. voorbeuvel D 257a. : tuinman. prins bendriksoord G 3. r >. V 5, el («ed.) voorbeuvel D 315. ?J^T in (?• S ) bode - n »oit gedacbt A 129. 8 ^ de ) utrechtschestraat C 5. Petersen (0.) koetsier. kroostweg C 57.
Pijper (E. C.) tuinman. pavia E 87. Pijper (Wed. F. J.) timmerman. heuvel D164. Pijper (H.) metselaar. achterheuvel D 118. Pijper(Wed. H. J.) wascbvr. mac-adamw. D 220a. Pijper (J.) timmerman. driest D 197a. Pijper (J. W.) bebanger. slotlaan D 2. Pijper (K. G.) timmerman. heuvel D 164. •Pijper (W.) weesvader. slotlaan D 2. "Ploos van Amstel (B. H. en J. E ) utrecht schestraat A 41. Poel (J. van der) arb. oude arnhemscheweg D 864. Pol (J.) tram-conduct, achter-schaerw. A 269. •Poll (Jhr. F. H. van de) inspecteur der reg. ■? en dom. 2e dorpstraat B 85, * Pol man (H.) klerk b/d verz. bank //Kosmos" driebergschestraat B 43. Polman (Wed.) austerlitz H 65. Pols (Wed P. A.) westerplein B 88. Pom^e (M ) horlogemaker. achterheuvel D 141. Pontier (W.) apotbeker. oosterplein B 105. N Pontier (Mevr. de Wed.) oosterplein B 107. "j *Poortermana(H.A.)kantoorbed. 2e dorpstr. A 78a. : < Post (C.) arbeider. acbter schaerweide A 283. Post (Mevr. H. C. van der) le dorpstraat B18. Post (K.) bloemist. ewijkehoeve G 84e. Pothoven (Wed.C.) laan v. beek en rooijen A105. Poulich (C. H. A.) bebanger. heuvel D 316. Pouw (J.) arbeider. stroobuurt D 464<f. Pree (W. 8 du) koreamolen, mac-adamw. D 240«. Pugh (Mej. A. M.) onderw. dames-instit. B 91. •Putker (J. H.) jager. dolderecbeweg G 83J. > Putman(Wed. J. H.) werkster. o. arnb.weg D 419. Putten (E. van) oude arnhemscheweg D 868. , Putten (W. van) arbeider. "austerlitz H 27. Putten (Mej. M. H. J. A.) utrecbtschestr. A 87.
'■M

Quarles de Quarles dorpstraat B 15.
(Douair. bar"® A. A.) le
(Jhr. K. J. A. H.) soes-
•Ram van Bottestein K^'terberg G 47; fimS „ Bapstok (A.) opperman. 't vak D 472; Baa (J. 8. de)paraplulm. o. a'rnhemscbew D 373S. •Eavenhorst (R.) logementh. huis ter heide G 8. Ravenswaay (J. van) arbeider. \ier zinnen D 484 Beede van Oudtsboorn (Douair. bar 3 " 4 W. F. L.) oosterplein B 110. Reede van Oudtsboorn van (Bar. C. G.F.) Bumu- merair ter gemeente-secretarie. als boven. Reenen (C. van) arbeider. austerlitz H 35. •Reenen (Jhr. F. van) driebergschestraat B 42. * Reesink (W. J.) kamerbeh. le dorpstraat A 62. Reesse (Wed. H. J.) slotlaan E 40a. Remmerden (A. van) arbeider. austerlitz H31. Remmerden (L. van) arbeider. als boven. Remmerden (Wed. T. van) als boven. Renen (W. van) arbeider. soesterberg G 11. Renes (A.) stratenmaker. stroobuurt D 441. '' •Renes (J.) stratenmaker. doodelaan D 889.
JAiRBOEK Jfer Riiks-Unlversif.Rit. I
J. tan DRUTEN, Uitgever. Utrechl — Yoorstraat H 501.
U t r e c ht s c h e Studenten-Almanak.
mm _ . •
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer