Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_037 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
36
•W i-v ; "'
304
m
m ■£ *: .'U- J
tf
ft
•il-fffitS?*'' • k ™" e - lam E 25 - SR ™ " e, » M6re »»- Eennes (W. van) arbeider. vinkebuurtC 107 Eenswou (G. ran) schoenmaker. heuS S l j 6 v ^ n ) arbeider. lombartateeg D 67 1 nZT S* rtn \ tuinman - teuvel D 251 #i ? i (.J 1 van ) scboonm. rooiieuvel D 3l0a Eheene-n & ^ **»"*■ krullelMn E 26 Kheenen (Mej. E. van) slotlaan E 40a" Rb.»» el: ir' ™) " u iJ±l- '"""""li ?«■ as A 268 - •Eiessen wT"i kersber g en C 22. il l ^Oyzerh. moutanbanst. A 244a S™ 1 (A ; van ) voorheuvel D 309 p; WedJI.vaD) werkster. diaconiewon.D207 I ? L!ni l"}l kleerma ker. heuvel D 809. t? nl ( ?' ^orheurel D 285. Eifkse'^ ed " J " L " v «)beuvel D 820. Ent«> rp '\ mauriksteeg A 215. /ri\ ®venbe8teller. heuvel D 802. I £& flt'hoenmaker. mauriksteeg A 215 I fil f rbeider - '^ak D 480. • i? J l M\ koopman. als boven. w n W deD en 8 A 293. Knn ? T H t ^ , ko PP e ' Bc:h at C 28. R'ju (C. J. J van) Bmid ^ tovmj lujnberge (C.) koopman. nooit gedacht A 147 wbader. kroost C 41. # p'® 6 .(®;) Mbeider. kroost C 41. ^ acbter kosmos B 44 Rohde/w^ k r >pma ?' J" ni % tr wt A 181. e (Wed.) achoenyinkelieratOT. als boven
anrrn™™®' ff rtrt6 ■ SCI0EM-. EM LAARZENMAGAM Jufferstraat A 181 ZEIST.
TW,h*s E m °;) w erkB ter. nooit gedacit. "Rfinii j vfii j met 8elaw. heuvel D 184. En (L J. de) koetsier. kroost C 64. Euychaver (Wed.) laan v. beek en rooijen A 97 EnihseS ft ) S mmerm - achterheuvel D 46. Kuyssenaars (A) timmorm. achterheuvel D 49 Euyssenaars (F.) timmerm. driestlaan AD 25 iSSSJ m « } tapper - bcuTel D JS9. •Euiissenaara achtor ^euvelD 119. |= Msm
koetsier. mauriksteeg A 220. Bust* S? "f*?*"; ^roobnurt D 468. K™ ( p ; )metaelaar. lombartsteeg D 91. Eusques (W ) arbeider. driestlaan AD 10 EutgerBV.Eozenburg(Jlir.A.'W r .E.)2edorpat r .A70. S Sain (A. de) arbeider. austerlitz H 96 Sam (A. de) arbeider. austerlitz H 88 Sain (J. de) kaetelein. london E 47. Sam (J J. de) arbeider. austerlitz H 68. anten (G. van) koopman. voorbeuvel D 255 ban ten (G. van) metselaar. doodelaan D 401 8anten (H van) arbeider. acbter-acbaerw. D 456* Schaap (J.) arbeider. kroost C 88. Schaft (D van der) boschbaas ewijcksboeve G87 SchS ra" ra °) metseJaar. Htroobuurt D 433.' R ^ £?' van) arbelder - stroobuurt D 49. •SA?? % V ?°) arbeider. etroobuurt D 466. ^ ^ w /«" ^ melkverk. antonpark DD 137 •ScboH f vm) arbeid. acbt.-schaerweide A 261. tan O ( A N ? em ' P r t dikant en oud ^Chivari " < ? da - la "> v. beek en rooijen A 101. ScU i/?' vaD ) ntrechtschestr. C 15 Scherpenzee (A^r.) arbeider. kroostnoordw. C79 p - *■>$*&■ & a - p Bcherpenzeel (E.) arbeider. kroost noordw. O 80 Scherpenzeel (W. y.) timmerm. antonp. DD 59^ Scheur (D. van de) arbeider. soesterberg G 76 Scheur (G van de) koopman. als boven Sohyvket (S. C. G.) em. predik. oosterpl B 94 chllline fF. banWofJiotW j" . '
Sclnlling (P. A.) biketfc&k^iSX terigenweg B 77. SeHlling (J P,) mathematicus. driebergsche Btraatweg B 39. s actter -8chaerw. A260. ochmidz (O.) bloemist. montaubansteee A 255 Schneider CWedXJ.H.G.) logem. le dorpstn B 22.' Schneider (E. W.) als boven. •Sehoonman (M.) tuinman. kroostweg C 46. bchothorst (J.) arbeider. austerlitz H 15. Scnouten (A.) zadelmaker. hoogewec E 12 D ° 0it S edacbt A 181. ShnS f^T 6rker - nooit gedachtAl44. Schouten (Wed. B.) naaister. achterheuvel D 84. Schreeven (A. C. van) kruidenier. heuvel D 158. Schrjjvers (J.) tolpachter. mac. adamwegD 244. Scnroeter-Vogel (J. C.) voorheuvel D 201. "Schumacher (J. J.) boekbind. voorheuvel D172. Schuppen (H. C. van) boekh. achterheuvel D 32. ochuppen (J. van) arbeider. 't vak D 477. Schut (P.) koopman. nooit gedacht A 164. Schutz (C. L.) kantoorbediende. oosterpl. B 99. Schutz (Wed. L. W ) als boven. *Schiitz (L. W. E.) fkbrikant. achter het hotel "Schneider" B 79. •Schaurman (G.) korenmolen. mac-adamw. D 248. Schuurman (H.D.) korenmolen. koppelsch. C 936. Severijn (L.) metselaar. achterheuvel D 67. Severijn (Wed.) werkster. als boven. Seyerin (J.) blikslager. henvel D 290.
i
Severin (P.) * Sickinghe (J1 raaa. utrecl ♦Sikkel (A. W Sikking (A.) Sikking (C. J Sirag "(Mej. . laan van be ♦Six (Mr. A.) Slijkhuis (W. Sluijter (J.) L 8methorst (J. Smit (A.) arli Smit (G.) arl Smit (H.) me •Smitskamp (j •Smitskamp (t Smoorenburg Smoorenburg Smoorenburg Snakenberg ( •Snapper (E. Snellen (Dam # Snellen (Dr. E •Soesbergen (3 Soest (G. van Soeat (H. vax Soest (BL vax Soest (J. van) Soest (J. Tan Soest (J. van Soest (W. va Soest (Wed. Someren (We Someren (T ) Sonderen Jr. ( Sonderen Sr.(, Sonneveldt(J. •Spengler (W. ♦Spiering (A. mannen en Sprakelaar fB Sprakelaar (J Sprakelaar J. S prang (W ed. Sprang (W- ! Sprenger (M< Spruijt (D. A. Staal (A.) sal Staal (C.) sta Staal (J.) me Staal (W.) m Staal (Wed.) Stanze (A.) het broede Starink (E.) •Staveren (A. Staveren (G. Steegers (J. J Steegers (Wt Steenveld Steenveld Steenveld
(J
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer