Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_041 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
40
Sioomdrukherij &X INDUSTRIE'
Wekeli/ksche Scheurkalender, - aitEfBkwciA jrjatiijrerirllcb
J. VAN MUTEN. Voorstraat H 501.
riitriiiifrfifarii
SKBSseMsssssi
iw
9? SB|| K; # v i.;r.S"
I. .. „.. JE ■w f ■" ; 5 * f ' :<■*&
Alphal>disc7ic Kaanilj/st der Ingesdenen te Zcist.
T«™ l ^n K i * i ® me f n ? wl - mac-adamweg D 2l0b. ,4* >„ . loodgieter. antonpark DD 44.
|™ M - ™ . (Mej.C- van) kerkweg A 209. Tiene (Mej. J. E ) jufferstraat A 194. Fim merman (Wed. C.) timmerm. krullel. E 82. ^Timmerman (D.) timmerm. nooit gedacht A 155 Timmerman (G.) kuiper. nooit gedacht A 154 Timmerman (&■ E,) timmerman. kmllelaan E 82 «? ratnerraan (J-) woudeubergschestraat E 41 limmwrnaB (J D.) kruidemer. jufferatr. A 189 'STesf r) kleermaker - 2e dor P" Timmerman (J. fl) tapper. 2e dorpstraat A 72 ^ m 6 e g man ( L - J ) Meermaker. 2e dorpstraat Timmermans (J.) schilder. utrechtschestr. A 87. , i°? \f■ Ta ° d f n ) Btalkn. o. arnhemBchew. D 345. 1 uynder (C.) koetsier. v. arnhemschew. D 378m,
Sf D P' flrbeider - •ehterbeuvel D 50. Unlenbroek (Mej. G. E.) hoogeweg A. 238. Uii !w /r\ i '^ Bohoenin - doofelaan D 398 Uylenbroek (W. H.) rakw. stroobuurt D 468. i fluhagedemist (J. A. A.) soesterberg G 43. ITiterwijk (Mevr.) heuvel D 188a. •m& ri J tui g f » brik ant.jufrer8tr. A 178. , *^®*)w«genin. L v. beek en rooijenA99. Litman (J.) wagen maker. jufferstraat A 178. V *r a ^ r FA F^tfecteur. le dorpstraat A 60. »edaer (A.) kleermaker. brouwerijwee DD 12 ^ een Sr. ( W. J.) schilder. achterbeurel D 42. Veen Jr. (W. J.) schilder. achterbeurel D 24. Veenendaal (A.) kroost C 69. \eenendaal (H ) arbeider. aoesterberg G 64 Veenendaal (Wed.) soesterberg G 64. ISPfcS {^2 M , beider - «usterlitz H 80. \ oenhof (C.) achterheuvel D 40. *l*°l T " d ) roanii&ctorier. heuvel D 28a. 4!" }„• T A mm toopm. achterheuvel D 125. v /w V "J ' manufac turicr. heuvel D 808. JL c fJ ( 7 • van ««) koetsier. antonpark DD61. . veiden (U van der) opperman. voorheuvel D 303. Velden (G. ran der)metBet. achterheuvel D 118. I e , j . ^ der) metsel. mac-adamw. D 246. *r- mi 611 ' *• !' den ) arb eid. achterheuv. D 118. *^u UliH6n ( arbeider. stalenburg G Mb. Veldhuijeen (A.) kruiden. acbter-schaerw. D421. D 408i en (W6i ^ V8D ^ achter - Bcha erweide 'Spff «• schter-echaer-
Veldhuijten (Alb. van) koopman. heovel t 2S. <a d V ) TM) «"«i- Veldbuijzen ^(Wed. T. v.) koopvr. heuvel D 268 Veldbuisen (G.) arbeider. o. arnbemschew. D 878' Veldhmzen (A.) arbeider. doodelaan D 402 Veldhuieen (P.) arbeider. doodelaan D 4025 Veldhuizen (T.) als hoven. ' Veldhuizen (W.) arbeider. odijkersteeg p is a Veldhuizen (C.) tuinman. dijnselburg G 61. v! Jw MD fn flfc t3 n 1 ecbt - n °oitgeJachtE22i. Veldhuizen (Q.) arbeider. siberie E 81 Veldhmaffli (T.) arbeider. kroout C 66 Ve dhuizen (W.) tuinman. antonpark DD 29 Veldhuizen (Wed G. van) heuvel D 191. Veldhu«enI(J.van) arbeid. driebergschestr.w. 1' 6 Veldwijk (G.) oude arnhemscheweg D 349 ' VeUhmzen (G.) arbeider. onde arnhemscheweg # ^ en XJ- van de) heuvel D 288. Verbeek (D. A.) arbeider. odijkersteeg E 14- Verbeek (S.) arbeider. kroost C 88z. ; ; Verboekend (J.) arbeider. mac-adamw. D 220 • r!wirw 4 ^ werk8t - ®ac-adamw. D 220* Verdonk (A.) jufferstiaat A 195. • ' erdonk (A. G.) timmerm. nooit gedacht A126 •Verdonk Az. (G ) kamerbeh. 2e dorpstraat A 71' Verdonk (H. G.) broodbakker. hoogeweg E 4 - JrZi 0D t fri ^batter, da bovef. g Verfonk ri'\ W Va ^ beek en rooi j en A 114. Verdonk g>jP akbul8k,1 V no oit gedacht A 165. vSdonk (M J A ) ^ ermak " achterheuvel D 132. erdonk (M. A.) timmerman. laan van beek en rooijen A 112. ueesen •S:i Ef# D i97 - Vergeer (Wed. C.) doodelaan D 886 2'S bl< fkersknecht. kroost C 42. ergeer (J.) molenaarsknecht. koppeldiik C 29. *Vergeer (N.) metselaar. koppeld.jk C 30. Verf^ W ^ oreni ersknecbt. kroost C 42. •V»rf [ /rT^ kovemersknecht. kroost C 60. Verkerk (C.) kok en pasteib. jufferstr. A 1S5. Vermeer (G.) schilder. heuvel D 343 Vermeer (W.) achilder. als boven. Vermenlen (Mej.A C.) modiste, nooit ged. A1983. Vermeulen (H.) austerUtz H 17. Vermeulen (W.) tuinman. drieberschestr.w. F 9. Verrijn Btuart (G.) pred. der Ned. Herv.gem. soesterberg G 30. Verschuur (G.) arbeider. stroobuurt D 443. Verschuur (H.) tuinknecht. stroobuurt D 474. Verschuur (J.) arbeider. achter scha
V erepulj (L Versteeg (C •Versteeg (C *Versteeg (J Versteeg (J Verwaal (K Verweij (W Vierkant (J Vierkant (J . * Vierkant (j •Vink (A.) *Vink (D.) Vink (H.) Vink (Wed Vinke (Me Vis-v. Kom ViBScher (V •Visser (A. Vlasblom (j ♦VTiet (A. 7 Voermans ( Voermans ( Vollenhover derplein Vollenbovei bcrgsches Vonk (C. I Vonk (D.) Vonk (E.) Vonno-Goot Vonno (G. Vonno (G. Vonno (J. Vonno (W. •Voorneveld Voorneveld . *Voorneveld Vos (A ) ai ~ Vob (A.) ai * Vos (A.) ti Vos (A.) st Vos (T.) wi •Vosmaer (A Voullaire (I Voullaire (] Voute (E. . maatschar Voiite (We Vree (S. H Vulpen ("W" •Vulpen (W
Waal (R a I Waal (T. d p Wageninger I• Wageningen— • Wagenvoort r Wagenvoort : Walburgh-S . *Walland " der Br.
(J
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer