Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_045 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
43
9' if -
Hani
5
m
.. j&JjLi M v - ■ : - & ■■■-* I &Si.r ■ • V- ;. .,•; "-.v'-
SbQ
...V <tfT-Bg5 fj". :••*• Alpldhdisthe Naatnlyst der Ingesclcnm U Zcist
VTewer /.TaV t nooit godacht A 162. wSSt Jaw; koopinwi - oude "nh.weg D 348. Ku rn\ tim J me , rmiln - »ac-adamweg D 245. W lebolt (C.) smid. kp.rlrcE-Mr A OAQ
_ . kerkw. A211. \ ujoqo naaist. antonn DD75 nooit gedacht a isi - WiiV ir \ 1 ] IOU(ler - ®*unJtsteeg A 228. VL \* n) le ^orostraat A 65. *Wrv /n C van ^ jufferstraat A 168a Wfik rTT r } Bt , albo l u< ?f- ae dorpstraat A 81. Wiilan^m 7^ arbeider. mac-adamweg G 20. Wyland (J ) timmerman. heuvel D 196 SB fJ V^ mmeman - *fterbeuvelD84. tlm ? erman ' ^ boven. Wynanda (A.) mannfact. voorheuvel D 163 'Wynands (J. C.) als boven. \Vii«K ergen fit van ) * eria ter. Btroobuurt D 462. W?±S » ™») "J^iaer. a.-sehaerw. A 2m! WiWfc ir koo P mim - etroob. D 486a. Wynbergen (J. J. van ) a .- gc haerw. A 280. ttynbergen (B. van) arbeider. als boven. ljnen (Wed. 0.) landbouwster. waterigew.C 26 Wfinen (C.) landbouwer. als boven. S ,n'H cp ; ) predikant. antonpark DD 89. * u-n , (?;5 makeTaar. krullelaan E 81 ♦M'ildechut (J \°Th 1 1' beCk en . rooi j en A 109a. plein B « J } fil6r - acht6r het ooster- wlfiut ( ( w f\ j^ bier " voorbGUvel 13 152 QBCiint (W. J\) behanger. jufferstr. A 183 , ( ij sjSfi'Ss*. d sM Willemsen (J.) smid. krullelaan E 22a. • W-ii 9611 ^ behan g er - oude arnh.weg D 344 »»«"sJLL» 'b re'™'''- * cl,t6r hei,ose C - A > alfi boven. Kv ;m ? er ' bof Tan brnS8el A 222. w^vi ont ^anger. hoogeweg D 12 'Tan v«n (?' t E ) assistente b / a posterijen laan van beek en rooijen A 108rf. «isman (A.) timmerman. achterheuvel D 5S TA isman (B.) arbeider. elotlaan DD 162 Wisman-Moar (J. W.) Btroobuurt D 460. i ™ <£> «mmerman. achterheuvel D 58 W isman (YV ) arbeider. heuvel D 155. WiTrG d'^ t'l SepeDS - ewi jckahoeve G 34a. Wft ^ ° e )/fbeider. Btroobuurt D 489. Wit (W ed. de) soesterbei^g G 65. *witTfj R ] ^ id i\ voorh % uvel D 80ia - n men (J. J.) ewyckshoeve G 38. Wollaars (G.) arbeider. Btroobuurt D 428.
Wolbara (J.) metaelaar. lombardst^g D 87. Wollaars (J, W.) nooit gedacht A 160. WoUeswmkel(G)bierbrouwerakn. driest D 197» Wolleawinkel (G.) fabriekarbeider. als boven Welles win kel Sr. (H.) le dorpstraat A 54 I Wofleswinid Jr. (H.) blikslager. als boven. ! ♦ IvI fT kantoori} ed. antonp. DD 77. ^, en J erg (A.) boschbaas. eeisterbosch E 40/. Woudenberg (Wed. A.) stroobuurt D 44a Woudenberg (W.) arbeider. kroost C 39. i Wunsche (F. W.) banketb. waterigenwer B 77 Wunsche (L. T.) banketbakker. alf boven Y ?voy ran Hiugest (baron«.d') donkerelaanA200. irendoorn (J. van) 2e dorpstraat B 29.
Zanten ("Wed. A.) stroobuurt D 414. Zauten (B.) sebilder. file boven. nten (Wed. B.) oude arnhemscheweg D 378 Zanten (W.) metaalgieter. stroobuurt D 457' Zanten (B. v.) schilder. doodelaan D 404 ^anten (H. v.) behanger. a.-schaerweide D 413 >j Tan |., hoofd bez - ^hool slotlaan D 1. Zanten (J. v.) kleerm. 2e dorpstraat A 66. ^l„ van ) Mbilder. voorheuvel D 325. anten (W. v.) wrnkel. montaubanst. A 251. 7»hwt w' H - van) schilder. driegtlaan AD 19 Zeitveld' S' I S' nooit gedacht A 126.' * lstroobuurt D 460 Ze denryk (Me, M. E.) diac. woningen D 2l0 Zeldenryk (Wed.) baker, als boven. ffleiSer ^EWiiV Pal {? nier ' donk ereIaan D 203. Zin /Mm p r ijks-ambtenaar. antonpark DD 45. Aip (Mej. E. H.) leisterpark E 40d. Zirkzee (N. J. G.) bleekerskn. acht.heuvel D 61a Zirkzee (AA schoenmaker. als boven. JK' J t -) , ^ keKerst - acbterh. D 103. Zirkzee (\V ed. J.) achterheuvel D 62. 7=?«f ) ^ theke « kn - achterheuvel D 61*. zirkzee (80 Bohilder. achterheuvel D 62. Zirkzee (W.) metaalgieter. als boven. Zoeren (A van) arbeider. austerlitz H 46. iTll ela g erekl i- jufferetraat A 180. s V '^ oude arnhemschew. D 355. Zoest (V. van) emid. jufferstraat A 180. iondag (W.) waschbaas. achterheuvel D 59. j&onderen (A. van) metsel. stroobuurt D 427. Zonderen (31. v.) vleeschhouwerskn. krullel. E 23. onderen (L. van) achter-schaerweide A 273. Zonnevylle (Wed. J.) voorheuvel D 188. Ziir Muhlen-Xetscher(Wed.E.F.)acht.-heuv.D79. Zuurbier (A. M.) tapper, voorheuvel D 277- Zuurbier (E. P.) timmerm. achterheuvel D 655. we tselaar (Wed. v.) mutsenm. mac-adamw. G 21.
A Apothek | Guldensteeden (0.) Tirma Kraej L Holm. Azijnfabrik ' Iiiefrink en Zi B Barbier Janeen (D, W " Karelse (H. (- Wildschut (K , Bierbrouw fazzoli (L.) Bierhandel nersfoorts (J lakker (J.) Dolderen (W. Ee (J. van) "reeven (J.) Boekhandelaars : Avis Jr. (C.) , Dethering (E.) \ Gruner (J. F. 7 t; Bouwkundi Sikkel (A. W. | Tersteeg (J.) PIJPWELBO -3 met koperen bu c/• I'ERST
Bleekers Burger (G.) Burger (W. G Calknr (P. W. ^elzen (A. van Zondag (W.) filoeiti- en Boom 'yk (C. G. vai Adresboek Ife
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer