Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0097 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
97
is de fijnste kwaliteit.
43
C. W. Graaf van Limburg Stirum tc Arnhem, pcnningra. K. A. Kouchcnius tc Schovoningen. Mr. II. I. II. Baron van Boetsclaer tc do Bilt. P. Gunnink Bz. to Kampon. P. Roodhuijzcn tc Zoiat. Mr. J. van GifFen to Ilcerenvoon. Dr. S. II. Hermanidos to Zeiat, genecshcer-directeur. MojufFr. J. G. Sorbor, huiHinoesteres-apothekcrea. Ds. J. H. Peringa te Zcist, prcdikant. Vereeniging tot opvoeding van half verweesde, verwaar- loosde of verlaten kinderen in het huisgezin. Afd. Zcist on omstrckcn. J. P. Pinkemeior te Amsterdam, alg. sccrotaris. Plaatselijk Bcstuur: Mr. D. Becta to Zcist, voorzittcr. Mcj. A. van Ewijck to Zcist, seer. Jlir. G. P. van Tots te Zeist, penningm. Moj. II. G. Ilooft Graafland te Zciat. „ J. II. Hooft Graafland te Zcist. „ C. J. van Roijon te Drieborgon. II. M. van dor Mersch te Zcist. Dr. S. Ilceg to Zcist. Docl der Vereeniging volgena art. 2 dor Statuten: Half verweesde, verwaarloosdo of verlaten kinderen en in bizondere gcvallen ook weezen te stcunen, hen lichamelijk en zodolijk op to voeden of hunne opvoeding to bevordcren door plaatsing in ccn doorgangslmis of in huisgezinnen, wier boofden goscbikt on gencigd zijn hot bun toe to vertrouwen kind overoenkomstig zijn aanleg op to loiden tot eon goedo maatschappclijke betrckking. EEREDIENS T. Nederliindsch Ifervormde Kerk. Classicaal bestiiur van Arnersfoort. Ileeft 24 gcmccnton cn 27 predikantcn. — Is verdeeld ,n twee liingcn: Arnersfoort en Tienhovcn.
Scliaerweydcr Bosch- cn Villa-Park, Zcist. BOUWTEltREIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer