Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0123 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
123
Thuerds Thee ________________________ 56
Bondshulpkist hotel „do Zwaan", le Dorpstraat 7 Zcist. Doel van den Bond is: do rechtcn zijnor leden te be- schermen en hunne belangen te behartigen. Doornsclie Golfclub. Jhr. H. M. D. Iiooft to Drioborgen, Voorz.; Jhr. L. van Loon te Doom, Vice-Voorz.; W. II. baron Tacts van Amerongen van Woudenberg to Zcist, le Seer.; Mr. J. D. van Ewijck 2o Seer.; Jhr. C. A. de Pester Jr. to Zeist, Penningm. Comissai issen. Mejuffr. C. Laboucliore te Doorn; Mevr. Hooft-de Pesters to Utrecht; Jhr. L. Schuurbeque Boeye to Zcist; Jhr. G. P. van Tets te Zoist. Gymuastiek Yereeniging „Sitiison" Opgericht 15 Januari 1898. Beschermhcer: Mr. J. J. Clotterbooko Patijn van Kloetingo, Burgemcester van Zeist. Bestuur: C. Greovcn, le Yoorz.; W. Couwenbcrg, 2e Yoorz.; R. Poulich, le Seer.; Johs van Ec, 2o Seer. ;A. Kloinp, le Penningm.; J. Goris, 2e Penningm.; Dirccteur: W. S. A. Dittmar te Utrocht. INSTELLINGEN VOOR DRANKBESTR1JDINQ. Yolksboud tegeu Drankmisbruik. Afdeeling Zeist^en Omstreken. ' Jhr. K. J. A. H. Bam van Bottestein lo Yoorz.; Mr. J. J. Clotterbooke Patyn van Kloetingo 2e Yoorz.; J. A. Metelerkamp Seer.; Jhr. G. P. van Tots Ponningm.; C. Guldensteeden Egoling BoatuurHlid, Plaatsvorv. Seer. Ponningm. De bond word opgericht in 1875. Do Statuten werden goedgekourd bij koninklijk besluit van 2 Doc. 1895. (Stbl. no 46.) Hot centraal bureau is gevestigd te Utrocht P. C. Donderstraat no 21. Do volksbond eischt matighoid; Strijdt tegon misbruik van bedwelmende drankon. Zij vraagt allcr medewerking.
GEIUI PIJPElt & Co., ZEIST. Huren, verhuron, koopen, verkoopen van Onroerende ; Goederen. A
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer