Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0151 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
151
H H B ill I Thuerds Thee 70 * Ana ink, A., ondorwijzcr, Austcrlitz 14. Anton & Oo, fir ma C. W. bandfabr. Emmastr. 38. Appeldoorn, J. van, kootsier, Krooatweg 3. * — G., metsclaar, Austcrlitz 37. *Arlous P., kantoorbedicnde, Brocdcrplcin 1. *Arbou8, J. P., hoofd dcr school van do Evang. Brooderg. Broedorplein 1. — movr. do wed. J. F., gob. Kotter J. II., Brocdcrplcin 1. Arkel wed. A. van gob. Mul 1 er E., Prins Hcndrikl. 21. * — D. van, stalhoudor, 2e Dorpstraat G7. T. 25. * — J. van, bode, Costcrlaan 16. — mej. do Wed. P. van, geb van Wijk J., agcntscbap Tosselscliado, 2e Dorpstraat 42. *Arnoldt, E. J., ambtcnaar S. S., van Doornsvog 10. A 8inu a son, mej. M., voorstandorea Zusterhuis, Zustpl. 20. *Avis Jzn., C., Bockdrukker, IJtrcclitscho wcg 33. T. 557. *Avis, Mevr. do Wed. J., geb. Planteijdt L., Iluydccoperwog 1. Baas, M., Kroostweg 9. B a a y, L. II., schildcr, Emmastraat 56. * Back or, G.j amid, Emmastr. 30. •Backer, H., smid, Nooitgcdacht 46. « Baer, P., koopman, Broedorplein 39. Bukkencs, A., timmcrman, Jagorlaan 42. *Bakkenes, D., koopman, Austcrlitz 11. *Bakkenea, P., arbcider, Bunsinglaan 3. * — L., oud tramconducteur, Gasweg 13. B a k k e r, A., workman, Bergweg 27. ' * B a k k e r, C., Bosclilaan 15. * — G., workman, Coatorlaan 1 a . J., bierhandelaar, Jagcrlaan 64. * — J., knecht zuivelfabriek, Steinlaan 3. * — J. J., Wilhelminalaan 30. — Jr. W., workman, Borgwog 27. * — Sr. W., voorman, Nooitgedacht 34. * B a 1 h u i z c n, B., photograaf, Slotlaan 45. Balk, D., timmerman, Krugerlaan 30. — wed. II., geb. v a n \V e s t i n g M. J., Krugorl. 30. B a 11 e d u x, A., stoelenmattcr, Emmastr. 16.
*
(JEHU PI T PER & Co., ZEIST. Lerens- en Ougelukkeiiyerzekerliig.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer