Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0361 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
361
i
. •:> . i ' ' Vj-> ■ M. ■ '•'j ■
if . <1; ■\ • ■4« •; r*> « '1::
IS de fijnste kwaliteit.
173
-\V o 11 e r 8, G., commies der posterijen, 2e Hoogwog 53. + W . . d_e B W , 80a. — 1)., arbeider, Schapondnft 6. _ P., arbeider, Schaerweidelaan 8. _ W., arbeidcr, Koppelweg 11. ♦ Wiiaarda, G. H. v a n, gepensioneerde, Molenweg 2. Wtfk C. van, gemeente opzichter, Molcnweg 17a. _ wed H. S. v a n, gob. Scherpon.oe 1 Th , werkstor, Dricstlaan 8. «W ij k van Jurriaans e, N., Dijnselweg 37. •WHland, J. timmerman, Cronjelaan bZ. ♦ _ J. J., scliilder, Cronjelaan 5. ♦ J K., timmerman, van Doornwcg 7. _ wed. J. K., geb. Calboo S. Emmastraat 32. _ W., timmerman Krugerlaan 106. _ W ii m e r, L. C., chef Zeister macbiniefabrxek, Slotl. d8a. •wKickor, V. A, gem. veldwachter, Krugerlaan 98. Wijnand, Mej. A. & J., Huydecoperweg 4. *W u n a n d s, A., manufactuner, Voorhcuvel 1. — P., arbeider, Dijnselweg 35. W ij n b e r g e n, G. v a n, arbeider, Oude Arnh.weg . _ a van, werkstor, Schaerweidelaan 30. _ G*. v a n, arbeidcr, Oude Arnhemscbeweg lb. _ H van, arbeider, Oude Arnhemscbeweg 16. * - Sr., J. v a n koopman, Schaerweidelaan ii. * _ Jr., J. van, koopman,Oude Arnhemscheweg26. Wiinen, A, arbeider, kerkweg 12. * _ C., landbouwer, Waterigeweg 11. _ wed. C., geb. S e 1 d e n r ij k A., Huydecoperw. 1. 4- W., boerenknecht. Tiendweg 1. . -W ijn g dI n m a J A.° Broederpleta 23. '.£11 Vh. W, L ,VSfr:dS«h,, 2c Hoogew. 75 wSIWg, »o'd. D„ geb'. de Gra.ft W. E„ To,onl.28. D slagersknecht, Torenlaan 42. - L., Schildcrsknccht, Karpervijver 13. d'Yvoij van Hangest, baronesse, A. W D., Donk.laan 6. Schacrwcydcr Boscli-en Villa-Park, Zeist. BOUWTEltllEIN TE K00P.
* *
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer