Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
12.767 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-13_1921_0150 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1921
Pagina:
150
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-13_1921_0362 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1921
Pagina:
362
Firma L.GADELL A A-ZEIST
64
Termaten, J., timmerman, Utrechtsche weg 58 — J., arbeider, Leijenscheweg 34 Termijtelen, geb. Oetgens van Waveren Pancras Clifford, , . Wed. H. A., Utrechtsche weg 70 lex, K. den, mgenieur S.S., Nachtegaallaan 5 Thiele, H., timmerman, Utrechtsche weg 62 — M., zadelmaker, Hessenweg 65 — W., timmerman, Tuindorp 25 Thomas, geb. Brinkenberg, Wed. C. A., Burg, de Withstr. 48 — C. A., cafehouder, Utrechtsche weg. 66 Tiekstra, A., bleeker, Hoofddijk 13 Tol, Wed. A. B. van, Wilhelminalaan 24 Tollenaar, D. F., assuradeur, Merrellaan 4 Tombe, Wed. J. W. des, ville „Renata", Emmalaan 4 I ondu, C. L., inspecteur S.S., Soestdijksche weg 125 Top, W., Mr. bakker, Utrechtscheweg 98 Tours, P., arts, Nachtegaallaan 16 Tricht, D. J. van, brievenbesteller, Nieuwstraat 16 — F. van, stoker, Tuinstraat 36 Trip, H. T., handelsagent, Rembrandtlaan 6 Tromp, Wed. K., Bilderdijklaan 15 Twiss, Wed. Mr. J. E. W., villa „Colenburch", Utr. weg 204 Ulfers, geb. de Haart, Wed. H. F. 0. H., villa „Mea-Vota" Urban, E. J., Hessenweg ,2 Soestdijksche weg ,70 Uijlenberg, W. A., Rulenslaan 4 Valkenburg, C., befet chef, Spoorlaan 12 Valkeneer, G., Akker 14 Veen K. van der, winkelier, Van Ostadelaan 6 Veenendaal, C. van, wagenmaker, Burg, de Withstraat 66 — J., arbeider, Nieuwstraat 2 — geb- van den Berg, Wed. J. van, Tuinstraat 13 veenhof, J., voerman, Kloosterlaan 7 Veenstra, A. R. N., kapitein, Julianalaan 15 Velden, A. van der, werkman, Looijdijk 39 J., werkman, Groenekanschewe g 1 77, . W - van der > sigarensorteerder, Looijdijk 39 V e Jdhui zen , G., naaister, Burg, de Withstraat 25 Veldhuizen, G., metselaar, Looijdijk 29 — G. J. van, arbeider, Looijdijk 55 — H., timmerman, Nieuwstraat 120 — H., behanger, Tuinstraat 52 H., landbouwer, Maartensdijkscheweg 6 Hyg. Roomboterinrichting „de Betuwe" le Dorpstraat 9 ZEIST, Tel. 442, Directeur johs. bruins,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-13_1921_0256 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1921
Pagina:
256
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-13_1921_0045 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1921
Pagina:
45
GAS- en WATERLEIDING.
37
nam. van 1—2 uur; (Armenpraktijk 's morgens van 8—9 uur.) Mej. M. Sweep, spreekuur 9—9/ 2 en 1—2. J. M. Stolte, 3 uur nam. Apothekers. L. H. van Berk — U. J. Huber — Mevr. Alblas (Utr. Apotheek) en D. van Zanten. Mevr. G. Y. A. van der Spek-Reijerse, den Dolder, apotheek geopend van 9—10 uur v.m. Drogisten. Joh. H. Spaarkogel, Mej. J. Teern- stra en J. G. Roby. Verloskundigen. Mejuffr. E. J. A. M. Vreven-Verhaar; Mejuffr. T. Jonk-Hartman; Mejuffr. F. Walburg. Inrichting voor Heilgymnastiek en Massage. Mej. Koning, Bethanielaan 8. H. F. Rijnders, Utr. weg 59. • Het Zeister Ziekenfonds. Deelnemers zijn: De Doktoren: Tjeenk Wilhnk, Ben- dien, Kortlandt Sr., Heeg, Lorey, van Loghem en Kortland Jr. De Apothekers: van Berk, van Zan ten, Huber en Utr. Apotheek.
Het Bestuur bestaat uit: Dr. A. P. van Lidth de Jeude, Voor- zitter; H. J. Huber, Secretaris; D. van Zanten, Penningm.; Dr. L. 'W. H. Tjeenk Willink, W. C. Grundmeijer en A. C .van Dieten. Bode, Th. A. Klomp, Steniaweg.
Hulpfonds ten behoeve van het Zieken fonds aan den werkenden stand. Bestuur: Jhr. C. J. Radermacher Scho- rer, Voorzitter; Jhr. L. W. van der Goes, Secr.-Penningm.; Jhr. G. E. de Geer. Vereeniging ter bestrijding der Tuberculose. Opgericht 13 Febr. 1920. Bestuur: Dr. A. P. van Lith de Jeu de, Voorz.; B. Ferman, Seer.; Mej. N. Avis, Mevr. Bakhuis-Wolters, Jonkvr. H. J. W. E. Ram, Mevr. S. Rombach- van Vollenhoven en Mevr. G. M. Wijs- man-van Oosterwijk, leden.
Veeartsenijkundig Staatstoezicht. A. van Leeuwen, te . Utrecht dis- tricts-veearts voor de provincie Utrecht en Gelderland (Westelijk deel); Plaats- vervanger, J. L. Petten, te Zeist, c. a.
MIDDELEN VAN VERVOER.
Rijkstoezicht op de Spoorwegdiensten. Vierde district. Districts-lnspecteur: E. Gerst, te Utrecht, 1 Sept. 1902.
Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij. Hoofdbureau Utrecht. Raad van Toezicht: Jhr. Mr. D. de Blocq van Haersma de With, te de Bilt, Voorzitter; Mr. A. J. Labouchere, te Utrecht, Secretaris;. Mr. H. J. H.
Baron van Boetzelaer van Oosterhout, te Valburg, Mr. J. J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge, te Zeist; Mr. F. D. Graaf Schimmelpenninck, te Ellecom, Ihr. Mr. L. H. J. M. van Asch van Wijck, te Utrecht; Mr. C. W. J. Loten van Doelen Grothe, te Soest; Bestuur- der: Mr. J. E. Ameshoff, te Utrecht. Locaaldienst Zeist—Utrecht—Baarn en Amersfoort. Stationschef: H. Krabbendam, te Zeist. Voor verzending van particuliere
bezorgt dagelijks aan huis bij iedere hoeveellieid. bezorgt ook in de omliggende plaatsen zonder prijsverhooging. heeft als devies : in kwaliteit 't hoogst, in prijs t laagst.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende