Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
416 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-06_1911_0054 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1911
Pagina:
54
"Art et Modes" - P. MARS & Co. - Utrecht 48 -Hiiruau G*,. 2e seer.; Jhr. J. E. Huydecoper, penningmeester. Leden: Mr. J. J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge W J. Keesink, L. van Wiggen, W. van den Elskamp m D.' VTSS'X&VAt*. Het lokaal voor spijsuitdeeling is gevestigd Maurikstraat no. 9. hJ»ft Ti!^ an(i m ? t °P riohtin g van hat gemeentelijk Burgerlilk Armbestuur rZLtT ™ mmis31e hare g 0w one werkzaamheden met inganf v£n lAmil 19S W12 zuUen^fog pjaat? hebben. ^ ta d6 ■»»**" J ~ « Vereeniging Algemeene Ziekenverpleging. Bestuur: Mevr. Clotterbooke Patyn van Kloetinge-Huvde- coper, presidente; Mevr. Sickinghe-Nepven tot Ameide vice-presidente; Mevr. van R.mondt Yis-Quarles de Quarles, Secretaresse; Mejonkvr. H.J.W. E. Ram, penningmeesteresse. Leden: C. Guldensteeden Egeling; Jhr. L. M. Schuur- beque Boeye en Dr. L. W. H. Tjeenk Willink. Mejuffr. Y. D. Buisman, directrice. Ziekenfonds voor den werkenden Stand. Bestuur: Dr. K. Snellen, Yoorzitter; Dr. P. W. Luiking Secretaris; J. G. Milius, Penningmeester; L. H. van Berk en H. M. van der Mersch. Th. A. Klomp, bode. was trsamss tmrjs s worden ka.ii men zich aanmelden by den bode. Commissie van Toezicht- Mr. J. J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge, Yoorz.; H. Meerdink Gz., Seer ■ H. M. van der Mersch, Penningm.; Jhr. K. J. A. H. Ram van Botte- stein; Jhr. C. J. Rademacher Schorer en Jhr. J E Huydecoper. Vrouwenvereeniging te Zeist. Opgericht in 1864. Bestuur: Mevr. Couvee-de Wildt, Presidente: Mevr oickinghe Nepveu tot Ameide, Yice-Presidente: Secretaresse en Mej. G. Huidekoper, Penningmeesteresse.' Doel: Het behartigen van de belangen van arme huisgezinnen.
J P METZGER Jr. — TUINARCHITECT — ZEIST.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-06_1911_0155 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1911
Pagina:
155
7 Choorstraat. Interc. Teleph. No. 928.
145 Hatt Sr., E. W., timmerman, Karpervjjver 11. * — Jr., E. W., schilder, Middellaan 7a. * — J. N., kantoorbediendc, Karpervijver 11. Have, Mej. E. ten, Parklaan 2. *H a v e n s, A., boekhouder, Nooitgedacht 58. * — C., Kroostweg 8. * — P. M., koffiehuishouder, Jufferstraat 3. Hazendonk, Mej. M. A. P., verpleegster, Woudenb. w6g 12a. *Hebbink, A., dienstverrichting, van Doornweg 14. Heck man, H., onderwijzer, Torenlaan la. *Heeg, dr. S., geneesheer, Wilhelminalaau 22. T. 58. Heemsbergen, A., groenteboer, Siberieweg 16. *Heere, D., arbeider zeeppoederfabriek, Dold. weg 69. *Heee, P. van, gepensionneerd, Bergweg 13f. H e e t v e 1 d, D., arbeider, Oude Arnhemsche weg 73. H e g e r, D., arbeider, Amersf. weg 7. * — T., arbeider, Bergweg 29. H e i d e, Mej. J. W. W. van d e r, beambte Rijks- opvoedings^esticht Utr. weg 5. -Heier, J. H., ambt. ter secretario, Bothalaan 85. H e i m b u r g, mejonkvr. C. L. E. v o n, Broederplein 5. H e i n i n g e n, A. van, werkman, Nooitgedacht 42. *Heitlager, H., concierge, „Kosmos", 2e Dorpsstr. 60. *Hekkers, Gr., tuinman, Sanatoriumlaan 4a. Helberling, wed. J. H., geb. Philipoom, J. H., pensionhoudster, HeerenBtraat 29. Hell, Mej. J. A. v a n, Oude Arnh. weg 44. Hello, Mpj. M, S. M., onderwijzeres, Jagerlaan 9. Helm, Mej. Ph. G. van den, Utr. weg 65. fHelmondt, A. van, hoefsmid, van Reenenweg 12. * — A. W. van, tapper, Maurikstraat 18. * — Sr., H. v a n, arbeider, Schaerweidelaan 95. f — Jr., H. van, fabrieksarbeider, Schaerweidelaan 95. * — R. van, arbeider, Krugerlaan 50. — R. van, arbeider, Schaerweidelaan 95. H el s din gen, J., arbeider, Wallenburg 3. n e 11, geb. Janssen Siefken, M., Scheeperslaan 5. Hemert, M. van, grondwerker, Kroostweg 44. H e n d r i k s, G. A. J., meubelmaker, Steinlaan 42. — H., koperslager, Yoorheuvel 79.
Boomktpeekerijen «0ra et Eabora«.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-06_1911_0055 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1911
Pagina:
55
7
TZ s-. _ Atelier to{ vervaardiging van^mpekappen.
£7
49
Vereeniging tot hulp van behoeftige kraamvrouwen. Opgericht 19 Oct. 1908. Bestuur: Mevr. Clotterbooke Patijn van Kloetinge— Huydecoper, Presidente; Mevr. van Hoogstraten— Schoch, Secr.-Penningmeesteresse; Jonkvr. F. J. H. de Savornin Lohman; Mej. A. van Ewijck en Mej. G. Westendorp. Centraal Genootschap voor Kinder-Herstelling- en Vacantiekolonies. Hoofdbestuur: dr. A. Sikkel Az., arts, te 's-G-ravenhage, Voorzitter; Mr. L. N. Noordenburg, te 's-Gravenhage, vice- voorzitter; Mr. A. van der Elst, te Leiden, Secretaris; Th. M. Ketelaar, lid van de Tweede Kamer der St. Generaal te Amsterdam, penningmeester; M. Buss, onderwijzer te Egmond aan Zee, gedelegeerde voor de verpleging; A. E. J. Bertling, Inspecteur der registratie, te Leiden; C. Misset, uitgever te Doetinchem; S. K. Seulkamp, onderwijzer te Middelburg; Mejufir. R. Pierson te Scheveningen; Prof. R. Scheltema, schoolarts te Groningen; Dr. N. van der Plaats, arts, te Zwolle; Mevr. J. E. S. Badon Ghijben geb. Huysinga, te Haarlem. Afdeeling Zeist. Bestuur; Dr. P. "W. Luiking, Yoorzitter; Secretaris; Mejufir. M. C. van Brink, penningm.; Mejufir. W. P. van Batenburg, vicain;Mr. W. H. J. Blanckenhagen; Jhr. G. P. van Tets en R. Derksen. Het Ziekenfonds te Austerlitz. Zinspreuk „Draagt elkanders lasten". Opgericht 23 Jan. 1905. W. P. van Slype, Yoorzitter; Ph. Merkenhof, Secretaris; D. J. van Nieuwenhuizen,'Penningmeester; J. B. Mayer en W. van Gfinkel, medebestuurders. Doel der vereeniging: Om aan de Jeden, ingeval van ziekte, eene tegemoet- koming in geld ait te keeren. Nationaal Boeren-Comite. Jhr. L. M. Schuurbeque Boeye, Yoorzitter; P. Roodhuyzen, Yice-Yoorzitter; Jan van Zanten, Secretaris.
Boomkroeekerijen »0ra et Cabora«.
a
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-06_1911_0156 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1911
Pagina:
156
Specialiteit voor Verpleegstershoeden
146 Hendriks, J., arbeider, Koppelweg 17. * — J. B., tapper, Jagerlaan 22. Hendrikse, E., arbeider, Schaerweidelaan 151. — G., opperman, Kerkweg 10. * — H., koopman, van Reenenweg 8. * — H., behanger, Costerlaan 6. * — J. J., huisknecht, Siberieweg 1. *Hendriksen, D., smid, (tappery), Emmastraat 35. * — H. J., tuinman, Utr. weg 30b. H engeveld, wed. H., geb. v a n E 1 s t, Laan v. B. en R. 27. Hengst, D. den, onderwijzer, Torenlaan la. *Henke, J., boekhoudor, Mooielaantje 10. H e n n i n g, Mej. M. A. W., Krugerlaan 7. *Hennink, G. J., timmerman, Brinkweg 3. — wed. N., geb. T i n n e m a n s., Jagerlaan 38. Hensbergen, D. van, fruithandelaar, Jufferstraat 36. * — J. van, handel in Geldersche waren, Nooitged. 21a. — J. v a n, coiffeur, le Dorpsstraat 8. Henschen, J. W., arbeider, Emmastraat 55. H e n a e, Mej. S., Zusterplein 22. H e n s t, Mej. H. v a n d e r, bewaarschoolonderwijzeres, Austerlitz 8. H e r b i n g, geb. M u 11 e r, Mevr. A., Woudenb.weg 5. Hermans, A., arbeider, Zwitsersche kade 5. H e r p e n, wed. H. M. v a n, geb. van Helmondt, Schaerweidelaan 52. H e u s & C o., firma d e, boek- en kunsthandel, 1 e Dorpsstr. 22. — G. J. d p, onderwyzer, Dold. weg 57. * — W. J. d e, boekhandelaar, le Dorpsstr. 22. H e u s i n k v e 1 d, A. G. W. A. D. L., de Wetlaan 27. fHeuvel, W. van den, arbeider, Amersf. weg 65. *Heuzer, P., arbeider, Austerlitz 19. Hejjjden, G. van d e r, arbeider, Utr. weg l#f * — J. M. van der, gem.-secretaris, Woudentr. weg 8. * — P. J. van der, koetsier, Soestdijkerweg 8. Heye, J. A., brievenbesteller, Scbeeperslaan 12. Heyn, wed. A., geb. Mulder, W. S., Slotlaan 60. *Heijtm eijer, H. R,, brievenbesteller, Torenlaan 35. Hey veld, wed. J., geb. van der Palm, C. J. Bergw. 38. * — J., huurkoetsier, Kroostweg 2. *Hilgeman, J. machinist N. C. S., Bothalaan 79.
J. P. METZGER Jr.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende