Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
434 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-07_1912_0371 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1912
Pagina:
371
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-07_1912_0169 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1912
Pagina:
169
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-07_1912_0071 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1912
Pagina:
71
63
Afdeeling Zeist—Driebergen en Omstreken^ Kerkgebouw: Kerkweg No. 11. J. Blooker, te Huis ter Heide, Yoorzitter; C. Burgersdyk, te Zeist, Yice-Yoorzitter; Mej. J. W. Beyerman, te Zeist, le Secretaresse; G. Greup, 2e Secretaris ; Mejuftr. L. J. van der Hoeven, Penningmeesteresse; W. C. Elzinga en Mej. M. M. Yis. Leden van de Commissie voor Maatschappelyk werk: Mej. N. AvisMej. M. Spruyt; Mej. M. M. Yis; W. C. Elzinga; G. Greup en D. A. Bouman. Leger des Heils. Lokaal aan de Emmastraat No. 16. Roomsch Katholieke Gemeente. Kerkgebouw: Utrechtscheweg no. 16. Geestelijken : Q-. J. Reinders, pastoor; B. Th. Q-erritsen, kapelaan. Roomsch Katholiek Parochiaal Kerkbestuur: G. J. Reinders, pastoor, Yoorzitter; C. W. Aben Sr., Secretaris; J. van Ling, Penningmeester; C. Havens en H. P. Dunselman. P. m. Oremus, koster. Roomsch Katholiek Parochiaal Armbestuur: GK J. Reinders, pastoor, Commissaris; L. van Wiggen, Yoorzitter; C. H. Hoogstraten, Secretaris; L, de Sain, Penningmeester en H. M. Oremus.
instellinqen"op christelijk qebied. Christelijke Jongelingsvereeniging „de Heer is mijn banier". Opgericht 22 Sept. 1864. Goedgekeurd bf] Koninklijk besluit d.d. 13 Juli 1908 (Stbl. no. 291). Bestuur: G. van Huis, te Driebergen, Yoorz.; G. van den Brink, Yice-Yoorz. en Penningmeester; A. C. P. van Hunnik, le Secretaris; N. Jansen, 2e Secretaris; W. Otten, le Biblio- thecaris; J. Bloemendaal, 2e Bibliothecaris; H. Schouten, Alg. Adjunct en Joh. Teela, Correspondent.
Vraagt onze prospectussen aan en U sluit Uw verzekering niet anders dan bij ons.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-07_1912_0264 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1912
Pagina:
264
242
31 K. Koudijs 33 W. van Woerdekom 35 G. van den Broek 37 wed. van Remmerden 39 J. Merkenhof 41 G. Appeldoorn 43 J. Har^kamp 45 A. Koudijs Jr. 47 Openbare School 49 P. Bloemendaal 51 N. van Doorn. 53 R. van Gooswilligen 55 wed. J. van Barneveld 57 J. B. Maijer-' 59 Yergaderlokaal 61 J. H. van Soesbergen 63 — — 65 - — 67 T. Yeenendaal 69 C. van Woerdekom 71 C. Kleuver 73 H. Koetsier 75 J. Koudijs 77 wed. A. van GHnkel 79 G. van Barneveld 81 N. van de Haar 83 J. van den Berg 85 A. van Barneveld 87 — — 89 J. Dijkhorst 91 E. J. Yermeulen * 93 J. Dijkhorst 95 H. van der Horst 97 A. van den Breul 99 wed. GL van GHnkel 101 T. Haalboom 103 T. Ederveen 105 L. Geutjes 107 J. van den Broek 109 wed. Polman 111 E. Schuurman
Rechts. 2 A. de Sain 4 — — 6 — 8 Mej. H. van der Henst 10 M. van Essen 12 G. Kramer 14 A. Ansink.- 16 W. Meyer 18 T. Lagerweij 20 Wed. J. van Gooswilligen 22 wed. W. Kleuver 94 B. van Barneveld 26 P. Nesselaar ' 28 R. Merkenhof 30 G. Brouwer 32 T. Koudya 34 J. H. van Ojen 36 A. de Sain 38 A. van Ooik 40 wed. van de Haar 42 P. Meijer 44 J. J. Yos 46 G. Bos 48 W. van Ginkel 50 B. van Barneveld 52 K. de Kruyf 54 H. van Beek 56 W. F. van Slijpe 58 J. Ph. Merkenhof - 60 S. H. de Yree 62 G. van Nieuwenhuizen. 64 Mej. D. van de Haar 66 G. van Barneveld 68 G. van Hardeveld #"• 70 J. J. de Sain 72 wed. A. Koetsier 74 G. Otterloo
fc'erste nation. Hrbei6scontr.= en 3iefcfe=Derz.=TTlij „HET ROODE KRUIS" Bijkantoor Utrecht, Heerenstraat 26. — Directeur: c. Fred. Kiokke
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende