Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
416 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-10_1916_0394 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1916
Pagina:
394
L. QADELLAA - ZEIST.
66
Weaterveld, H., timmerman, Tuinstraat 8 T — K, metselaar, Tuinstraat 25 *Westrhenen, C. C., timmerman, Kruislaan 15 _ W e s t r i k, Dr. F. T., Em. pred. Utr. weg 150 W e jj d e n, 13. van der, kootsier, Utr. weg 1&4 *w e ^ enberg ' J- ' huiskne cht, Utr. weg 36b WejjnandB, P., vleeschhouwer, Utr. weg 87 - VLEESCHHOUWERIJ EN SPEKSLQERIJ - P. WEIJNANDS, Utrechtsche Weg No. 87, =:=v DE BILT. Uitsluitend prima kwaliteit RUND-, KALFS- EN VARKENSVLEESCH. Boterhammenworst, Bloedworst, Bloedi-Tongenworst, Leverworst, Ham, Saucise de Boulogne enz., enz. TELEPHOON No. 23.
*W e y n e n, G., arbeider, Hesaenwcg 64 *W i e r s m a, A., rekenaar K. M. N. J., Kerklaan 12b — W., visscher, Looijd. 57 * W i ldeman, C., koetsier, Maartensd. weg 8 Wilde rbeek, kinderen, veehouders, Utr. wee 10 Wilking, F. H., Mr. bakker, Looydijk 53 *w i 11 e m s, J. A., Nieuwstraat 64 * — "W. L., schildor, Utrechtscheweg 72 W i 11 e m s e n, D., timmermrn, Brandonburgerweg 6 J, arbqider, Brandonburgerweg 3 ~ stoker, Brandenburgerweg 3a ^Wilschut, A., groentenventer. Hoofddyk 11 * — H., bankwerker, Hoofddyk 11 *Windt, J. M. van dor, kruidenier, Nieuwstraat 129 W i s m a n, C. J., Kerkdwarslaan 9 •WismeHer, D., drogist, Burg, de Withstraat 56 With, Jhr. Mr. D. do Blocq van Haersma de, , vill a „Terre Neuve", Utr. weg 152 Withaar de Jong, G., kruidenier. Utr. weg 116 Withaar, T., brievenbestellor, Nieuwstraat 89a §W o e rd o n, Mcvr. de wed. K. F. G. van. Utr. weg 21
T. G. PFNDPAAT ~ tailor - ZEIST. Vi. r LHUK/iA I Bergweg 43. Telef. Interc. 313 voorhecn oerste Coupeur dor flrma Van Zanten Sc Zoons.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-10_1916_0119 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1916
Pagina:
119
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-10_1916_0221 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1916
Pagina:
221
Bekroond op onderscheidene Tentoonstellingen.
201 M u 11 e r, inej. J. C., Mooie laantje 1 — Mevr. de wed. J. C., geb. Weekenstroo, Boschlaan 17f * '— J. J., Steniaweg 38 * — Prof Dr. J. J. A., directeur van „Kosmos", Prins Hendriklaan 12 T. 117 *Murray Bakker, H. J., Woudenb. weg 40 *M u s e g a a s, B. E., tuinman, Cold. wog 7ft- M u y z e r t, Mej. M. G., Kroostweg 68 *M y n d e r s, H. J., kruidenier en tapper, Koppelweg 21 Myngaard, Mej. W. A., Boschlaan 20 *M y n h a r d t, A., grossier, Woud.Veg 36 *M y n s s e n, J. J., Potterlaan 2 Myttenaere, mej. R. J. d e, Wilhelm.laan 47 *Nabal, P. S. C. C., Gep. inepecteur van politie, 2e Dorpsstraat 30a Nap, Mejuffr. A. H.. Molonweg 14 * — P., Molenweg 14 Nauta, Mej. A., verpleegster, „W. A. Hoeve", Doldersche weg 64 N e b b e 1 i n g, P. K., timmerman, Emmastraat 98 * — GK, kantoorbediende, van Doornweg 12 — J. W. K., blikslager, Emmastraat 98 *N e e.f, C., broodbakker, van Reenenweg 56 *N e e, N. A. v a n, koperslager, Bergweg 66 Nesaelaar, G., metselaar, Daliastraat 13 — P., koopman, Austerlitz 26 N e t e 1 e n b o s c h, J. C., kantoorbediende, Krul.laan 19 N e u t, wed. A., geb. van Donselaar, Jac. v. L. 4 N i e, Mej. A. H. E. v a n, directrice van Rusthof, Stationslaan 1 * — A. F. G. van, metselaar, Yoorheuvel 58 * — H. J. v a n, metselaar, Nooitgedacht 1 — & Zn., firma J. A. v a n, metaelaars, aannemers en stucadoors, Voorheuvel 58. T, 112 N i e b e e k, Rz., J., stalknecht, Dynselweg 15 — H., timmerman, Amersf.weg 34 * — J., tuinman, Amersf.weg 34 — wed. R., geb. E1 b e r b e, A., Dijnselweg 9 N i e h o r s t e n, J. L., Utr.weg 22 *N i e k e r k, A. van, werkman, Oude Arnh. weg 127
Ambtsgewaden, Livereien.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-10_1916_0023 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1916
Pagina:
23
Autogene=Lasinrichting.
13 Hooge Collegien van Staat.
Samenstelling van het Ministerie. Buitenlandsche Zaken: Jhr. Dr. J. Loudon, audientie: Yrijdag 2V2 uur. Landbouw, Nijverheid en Handel: F. E. Posthuma, audiente: Woensdag 2 uur. Waterstaat: Dr. C. Lely, audientie: Yrijdag IV2 uur. Financial: Mr. dr. A. van Gijn, audientie: Dondcrdag 12 uur. A'olonien: Mr. Th. B. Pleyte, audientie: Yrijdag 1 uur. Justitie: Mr. B. Ort, audientie: Zaterdag IV2 uur. Oorlog: N. Bosboom, audientie: Donderdag IV2 uur. Marine: J. J. Rambonnet, audientie: Yrijdag 11 uur. Binnenlandsche Zaken: Mr. P. W. A. Cort van der Linden, audientie: Zaterdag 1 uur. Ministers van Staat. Dr. A. Kuyper; Jhr. Mr. A. P. C. van Karnebeek; Jhr. Mr. A. P. de Savornin Lobman en Mr. P. W. A. Cort van der Linden. Raad van State. Voorzitster: H. M. de Koningin. Vice-Voorzitter: Mr. Dr. W. P. van Leeuwen. Leden: Ta. K. H. de Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg; Mr. J. P. E. M. de Neree van Babberich; Mr. Th. Heemskerk; P. ten Bosch; Mr. U. H. Huber; Mr. D. ,Josephu8 Jitta; Mr. J. J. Willinge; Mr. J. Oppenheim; Mr. J. J. I. Harte van Tecklenburg; Jhr. M. A. E. Elias; •Thr. Mr. J. H. J. Quarles van Ufford; Mr. A. D. W. de Yries; C. J. Hasselman; W. Cool en Mr. Dr. A. A. H. Struijken. Eerste Kamer der Staten=Generaal. 50 leden. Leden voor de proviacie Utrecht. Jhr. Mr. J. W. M. Bosch van Oud-Amelisweerd. (katholiek) en G. C. D. dAumale baron van Hardenbroek van Hardenbroek. (anti-rev.).
Specialiteit Amazones=Riding Breeches.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende