Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
378 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-12_1918_0085 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1918
Pagina:
85
RPTkf R OOMP^ op onderscheidene DLI\i\vJUn LJ Tentoonstellingen
69
Penningm.; C. H. Hildebrand, T. Zuur- bier en B. de Haan, leden.
Nationaal Verbond van Gemeente- Ambtenaren in Nederland. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 16 Juli 1906, no. 42. Gewiizigd bij Kon. Besluit van 28 Juli 1913, no. 32. Afd. Zeist Opgericht 26 Nov. 1914 Bestuur: W. Polder Jr., voorz.; C. Pronk, vice-voorz.; W. Verweij, le seer.; 2e seer.; W. C. van Kalken, penningmester. Art. 8 der Statuten luidt: Het Verbond stelt zich ten doel: alle gemeente- ®TObtenaron in Nederland te vereenigen, tot fievordering hunner belangen en haridhaving uunner rechten, raet alle wettige dienstigo 'niddelen en mot uitsluitng van godsdienst en PartU-politiek. , Terwyi art. 8 van het huishoudeliik reglement afdoeling luidt: Als leden kunnen worden aangenomen: Ambtenaren.zoowol nianneiykeals vrouwelijke. j? dienst der gomeente Zeist, die den lool'tlja * a n 16 jaar hebben bereikt en voorzien zi]n a " een vaste of tydeiyke aanstelling.
^ehangers-, Stoffeerders- en Meubel- niakers-Patroonsvereeniging. Zeist en Omstreken. Opgericht 22 Jan. 1909. Bestuur: J. W. Pijper, voorz.; C. H. '\eesink, seer.; J. Willemsen, penning- Heester en C. J. M. Kievits, te Drieber- gen.
Bloemisten-Patroonsvereeniging voor Zeist en omstreken. . p. Meeuwenberg, voorzitter; J. C. '-akerveld, secretaris; B. Mulder, pen- n,n gmeester.
Vereeniging tot Bestrijding der Werkeloosheid te Zeist. v Bestuur; Mr. J. J. Clotterbooke Patijn an Kloetinge, Eere-voorz.; L. Adriaan-
se, voorz.; Jhr. L. M. Schuurbeque Boeye, seer.; Jhr. Mr. A. W. Wichers, penningm.; P. Bosboom, lid; J. H. Grundmeijer, Directeur van het Bureau van plaatsing.
Commissie van advies voor de werkeloosheidsverzekering. Mr. C. C. W. van Romondt—Vis, Voorzitter; Jhr. H. M. Huijdecoper; Jhr. Mr. A. W. Wichers; H. Meerdink; J. Bode; A. J. Dengerink en B. de Boer, leden. W. van Qeelkerken, Secretaris.
Zeister Bestuurdersbond. J. Knipschild, voorz.; G. H. J. van Steenbergen, seer., Scheeperslaan 12; B. de Boer, penningmeester. Bestuursleden: C. v. Eck, W. J. v. Os, C. Dittmar, G. van de Flier en G. van Reenen. Aangesloten zijn: de Schildersgezel- lenbond, de Timmerliedenbond, de Cen- trale bond van bouwvakarbeiders en de Afd. Zeist van de S. D. A. P. Bouwvakarbeiders. Ned. Schildersgezellenbond. Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 1 Oct. 1893. Hoofdbestuur: A. J. Dooyes, te Am sterdam, voorz.; A. W. Jensch, te Am sterdam, secretaris; H. Lansink, te Am sterdam, penningmeester. Afdeeling Zeist. Opgericht 27 Febr. 1909. Bestuur: J. Ruijssenaars, voorzitter; A. Jacobi, secretaris; en H. J. Borman, penningmeester. Bestuursleden: D. Stokkel; J. de Liefde; G. van Waveren en A. Leon- hard.
Algemeene Ned. Timmerliedenbond. Hoofdbestuur: L. v. d. Wal, voorz.;
aan prompt vervoer en accurate behan- deling, uiterst billijke vrachtprijzen.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-12_1918_0192 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1918
Pagina:
192
L. GADELLAA - 7FIST
168 *Niessen, G., kantoorbediende, Laan v. Beek en Royen 4 *Nieuwenhuis, H., Luit. te zee 2e kl., Parklaan 17 *Nieuwenhuizen, D. J. van, schoenm., (lid v. d. gemeenteraad), Austerlitz 21 * — G. van, amoniakzoustoker, Austerlitz 62 * — Joh. van, tafelbed., en huisknecht, Steinlaan 85 *Nieuwenstein, A. J., restaurateur, Bothalaan 69 _— Mej. J. B., van Doornweg 17 *Nieuwland, C. G., Steinlaan 80 achter Nieuw Zilverwerken, (le Ned. Fabriek van), Bergweg T. 256 Niezing, Wed. H. G., geb. Koning, Slotlaan 68 *Nimwegen, A. van, arbeider, Schaerweidelaan 87 * — A. A. J. van, schilder, Voorheuvel 4 * — Sr., Wed. D. van, geb. Meijer, Zwitschersche kade 2 * — Jr., D. van, arbeider, Schaepmanlaan 3 * — F. van, loodgieter, Krugerlaan 12 * — G. van, kleermaker, de Wetlaan 7 * — G. F. van, schilder, Cronjelaan 24 * — G. J. van, fabrieksarbeider, O. Arnh.weg 151 * — J- A. van, wagenbestuurder, Schaerw.laan 9 * — K. van, arbeider, Dold.weg 38 * — L. van, fabrieksarbeider, Dold.weg 49 * — P. van, arbeider, Schaepmanlaan 23 * — W. van, arbeider, Mooie laantje 20 — Wed. van, geb. Swanenburg, J. G., Bergweg 40 *Noe, M. C., boekhandelaar, Slotlaan 10. T. 245
M. C. NOE, SLOTLAAN 10. === TEL. 245. B0EK=, PAPIER= EN KUNSTHANDEL. ADVERTENTIE-BUREAU. Encadrementen in alle Stijlen. BIBLIOTHEEK. BOEKBINDERIJ. Noel, Mej. A. G., Bothalaan 102 * — G., Bothalaan 102 *Nollet, L. P., onderwijzer, Krugerlaan 7 — Wed. P., pensionhoudster, Krugerlaan 7 *Noordanus, G., Rembrandtlaan 15a * — H. L., halte-chef N.C.S., Biltscheweg 1
Utrechtsche Schietschuitenveer KiES AMSTERDAM—UTRECHT—ZEIST en omstreken vice versa
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-12_1918_0086 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1918
Pagina:
86
L. GADELLAA - ZEIST
70
G. Kaptijn, secretaris, le Helmers- straat 42, Amsterdam; en P. M. Ver- dorst, penningmeester. Afdeeling Zeist. Bestuur: G. v. d. Brink, voorzitter; C. Dittmar, secretaris. Costerlaan 6; B. Materman, penningmeester. Bestuursleden H. J. van Os, F. Kraan, J. Broere en G. J. van Sonderen.
Alg. Arb. Cooperatie „Voorwaarts". Filiaal van de Utrechtsche Cooperatie. Bestuur: H. J. Borman, J. Knipschild, seer., Kritzlaan 13; H. van Holland, penningm.
S. D. Abeiderspartij. Afd. Zeist. Bestuur: G. van den Brink, voorz.; J. Knipschild, secretaris; A. Jacobi, penningm.; D. J. van Sonderen. Bestuursleden: D. J. van Nieuwen- huizen, B. de Boer; C. M. Huisken, Mevr. M. Wolters—Bakhuis.
Algemeene Ned. Bond van Behangers- meubelmakers- en aan- verwante vakken. Afd. Zeist. Dykink, voor.; H. J. v. d. Burgt, Kritzingerlaan 9, Secretaris; H. J. Star- reveld, Penningmeester. Bouwvakarbeiders in Nederland. (Centrale Bond van). Afd. Zeist. Voorz., A. Smit; Seer., C. v. Eck, Pompweg 3; Penningm., A. J. de Win- ter. Bestuursleden: G. Klomp, W. v. Eck. Gemeente Werklieden. (Bond v. Ned.). Afd. Zeist. Voorzitter, D. J. v. Sonderen; Seer., W. de Rhoter, Tollenslaan 10; Pen
ningmeester, R. de Haan. Bestuursleden: W. A. C. Verruyt, D. J. v. Sonderen. Kleeding Industrie en aanverwante vakken. (Ned. Bond v. manlijke en vrouwelijke arbeiders in de afd. Zeist.). Voorzitter, J. Knipschild;Secretaris, A. Sprakelaar, O. Arnh. weg 52; Pen ningm., B. de Boer. Bestuursleden: W. Verdonk, C. Zee- dijk, H. Vriend, j. A. v. d. Meent. Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivel- bedrijf. (Ned. Bond v. arbeiders in het). Afd. Zeist. Voorzitter, H. Swagers; Secretaris, W. F. ten Boske, Voorheuvel 159; Pen ningm., H. van Burken Jz. Bestuursleden: A. v. Heiningen, D- v. Dijk. Metaalbewerkers. (Bond van) Afd. Zeist. Voorzitter, H. Last; Seer., A. v. Ede, Voorheuvel No. 61; Penningm., A. Rus- ke.
Typografenbond. (Alg. Ned.). Afd. Zeist. Voorzitter, A. Smit; Secretaris, G. v. d. Flier, Torenlaan.; Penningmeester, G. v. Steenbergen. Bestuursleden: v. Lunteren, v. Arn- hem.
Spoor en Tram. (Ned. Ver. van). Voorzitter, J. Pieters; Secretaris, •> Bos, Tollenslaan 28; Penningmeester, H. Hoveling. Bestuursleden: A. J. de Burger, G. v. Delft.
P. S. Alle laatste acht aangesloten vereen. bij de Zeister Bestuurdersbond-
Utrechtsche Schietschuitenveer A M ST E R D A M— U T R EC H T— Z El ST en omstreken vice versa
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende