Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
1.218 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtZHG_9002-04_1928_0437 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1928
Pagina:
437
iiiniiiiiiiiiii HT ' L ' A i.'l 1 imiiniiiiiiii iiiiiiiiiiiinii 1 uinbesproei-Artikelen
373
87 A. van Veldhuijzen 89 Wed. Kosterman 91 E. Versteeg 93 J. Budding 95 G. H. ten Haaft 97 Mej. A. J. Klomp 99 H. A. Swagers 01 A. ten Haaft 03 — — 05 T. van Ee 07 A. J. Maarschalker- weerd 09 A. Brouwer 09a Wed. H. J. Dittmar 09b G. Methorst 11 C. de Jung 13 G. van de Bund 15 A. Balledux 17 D. v. d. Hoeven 19 J. J. v. Denderen 21 J. ten Haaft 23 A. H. Alberts 25 W. Boshuis 27 A. van Niekerk 29 J. M. Mannd 31 J. W. Oremus 31a A. Achterberg 33 S. Oosterhoff 33a D. J. A. v. Zanten 35 J. Bakker 37 Jv» W ;v#°S <:rhorst /.
39 41 A. J. Greeven 43 Wed. A. G. van Engelen 49 Lr-.W. Sleinmfliin 51 W. Veldhuizen 53 J. van Ee 55 B. Kuus 57 A. Ruijssenaars 59 J. H. Becker 63 — — 65 winkel 67 _ — 69 Werkplaats 71 wed. T. Platteel 73 Wed. F. A. Kasten 75 77 79 81 83 85 87 Wed. C. Reebergen
Magazijn en werkplaatsen
189 C. H. Kasten Rechts. 2 wed. A. Doornkamp 4 M. Overhorst 6 B. v. d. Landen 8 J. H. v. Maanen 10 J. van de Brug 12 A. M. Overhorst 14 R. v. d. Brug 16 Terrein 18 W. Veenhof 20 — — 22 Mej. A. M. Dekkers 24 D. Postma 26 G. A. Heeren 28 t/m56 terrein 58 A. v. Dieten 60 O. J. de Haan 62 W. L. Kruiswijk 64 J. Doleweerd 66 — — 68 G. A. Jonker 70 C. Hoi 72 R. van Dijk 74 H. Nicolay 76 J, H.-Snoek- 78 G. B. v. Lankeren 80 J. E. de Vries 82 C. W. de Radder 84 H. H. v. Hilten 86 J. Wagener 88 G. de Boer 90 G, v. d. Kamp. 92 P. E. Schraa 94 A. Wcroon 96 W. Kruiswijk 98 1. v. d—Riist, 100 C. van Zanten 102 t/m 112 terrein 114 Th. de Ridder 116 J. van den Brink 118 en 120 terrein 122 J. H. Frederiks 124 en 126 terrein 128 H. de Goede 130 H. Wisman 132 A. F. van Kleef 134 Wed. J. G. van Santen 136 J. Ruijssenaars 138 D. Verdonk 140 J. W. Mater 142 G. B. van Hell
144 E. van Arkkels 146 A. J. Wildschut 148 W. C. B. de Blecourt 150 A. van Basten 152 H. van Elst Oude Postweg. (Austerlitz). Links. 1 E. v. Gooswilligen 3 C. Blaauwendraad 5 H. Vermeulen 7 G. F. Dekker 9 A. Jansen 11 E. J. Vermeulen 13 J. Koudijs 13a T. v. Barneveld 15 Or~j. Maijw 17 N. J. Kroon 19 Vergaderlokaal 21 Ch. v. Soestbergen 23 N. v. d. Haar 25 G. van de Haar 27 Wed. A. van Ginkel 29 H. Haalboom 31 Wed. L. v. Remmerden 33 A. Vonk 35 A. van Drie Rechts. 2 D. v. d. Weerd 18 J. Harskamp 20 Wed. G. v. Ginkel 54 Bewaarschool 56 W. F. v. Slijpe 58—60 Terrein 62 J .van Ginkel 64 H. Brouwer 66 J. B. Maijer 68 J. Ph. Merkenhof 70 G. van Nieuwenhuizen 72 B. v. Barneveld 74 G. van Barneveld 76 J. van Hardeveld 78 G. Koudijs 80 J. v. d. Breul Paduaweg. (Den Dolder). Links. 1 N. Apeldoorn
N.V. V/H. B. M1DDELBEEK
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtZHG_9002-04_1928_0543 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1928
Pagina:
543
Electrische Smeed= en Constructiewerken
21 te Leeuwarden. J' Peters, Lid van den Gemeente- aad van Amsterdam, Voorzitter van rLV° m , m , lssle van Toezicht van het ^ anzet "Jreau, te Amsterdam, rprtp,; p osthumus Meyes, Hoofddi- u Van de Nederlandsche Midden- standsbank te Haarlem. van de San d, Lid van den eenteraad van Arnhem, Lid van Lid van de Directie.
den Middenstandsraad, Voorzitter van »de Hanze" in het Aartsbisdom Utrecht, te Arnhem. Mr. M. J. Wolff, Advocaat en Pro curer, te Arnhem. , voor de Bilt: H ■ Schouten, Utrechtscheweg 121. Agent voor Bilthoven: J. R. J. de Kaadt, Soestdijkerstraatweg 125a. Agenten voor Zeist: G. Veldhuisen, ferstraat 3? ^ A " J ' De "g erink > i uf -
Biltsche Zwemvereeniging. W. p. Maclaine Pont, Voorzitter; G. Pn i ? ecr "' Bur S- de Withstraat m ' d ® Bilt; J. v. Bodegraven, Penning- meester; A. v. Dulst; Dr. C. L. de
Sportvereenigingen.
Fouw; P. j'vermaak Mevr M M H i P ,? nn , in g m -; J- J- W. Ver- W;Sl el ; VerIo °Pi Mevr'. F, W. VerloV AaTderen AlJvr" v
\r D" i \ t' / jiicicijv j ivicvi. ivl. ivl. n. V. Kiel-Verloop; Mevr. F. W. Verloop- Witteveen; J. C. Wienecke; C. R. ten H am ; J. H. de Hoog. Schietvereeniging „De Bilt". ^Pger. 4 Mei 1923. Goedgek. Kon B 15-9-1923 No. 63.- H. Schouten, Voorz.; A. H. van Leer, ^Cretans, Hessenweg 21, de Bilt; P. d J er Jf-' Penningm.; F. v. d. Brink; • " e Bije; H. van Santen; J. H. Rose- man. Schietavond: Dinsdag in het schiet- °Kaai der Vereeniging a. d. Looidijk te de Bilt.
IJsclub Het Biltsche Meertje. Mr. Dr. J. H. Jonckers Nieboer, Voor zitter; J. J. Braat, Vice-Voorz.; Mei. H. B. Schoff, Secretaresse; J. F. Burgers- dijk, Penningm.; J. Kluft; J. W. Ver- onn■ P I \7at1 7nH,i« . wr n 11
Biltsche Sportvereeniging „B. V. C." Terrein: Brandenb.weg nabii de ^Weminrichting. Voorz., P. in 't Veld; Secr.-Penning- d^Bl^' ^ Hartman, Hessenweg 7, De Biltsche IJsclub. V; '5r 0rs ' Voorzitter; R. G. v. Zanten, ice-\oorz.; D. G. Wernsen, Secret., ti.weg 82, de Bilt; H. Schouten, Pen ningm. )r G D Starink ' T ' v - Ko °ten, P. Meijer i '' t B - v. Rheenen, D. Catoen, M. van °anten, Commissarissen.
. ' J' j vv. I\. o. V. Aalderen; Mevr. Ploeg-Goedhart, com missarissen. Het secretariaat is geves- tigd: Julianalaan 16. Het adres van den Peningm. Leijensche weg 2. Zwemclub „Brandenburg" Bilthoven. J. Ploeg, Voorzitter; G. S. de Jong, ?n C !r n n ,T? m -> Bur S- de Withstraat Mej J. Wienecke" ^ R Scho * Zwemclub „B. Z. C." de Bilt. P. in 't Veld, Voorz.; T. Meijer Se- creetaris, Utr.weg 97, de Bilt C R ten Ham, Penningm. Gymnastiekver. „Fraternitas". M. Visman, VoorzitterjT.Meiier, Se- cretaris, Utr.weg 97, de Bilt; A. Top Penningm. Gymnastiekver. „Kracht en Vlugheid". Directeur: J. Hahn. J. W. Beckers, Voorzitter; Joh. ter Stal, Secretans, Hertenlaan 34, Biltho ven; J. Balcker, Penningm.; Mevr. M. Bastian-Davids; Mej. J. de Geest; J. de Geest; F. Jansen.
N.V. v/H. B. MIDDELBEEK
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtZHG_9002-04_1928_0228 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1928
Pagina:
228
F a L.GADELLAA v ™ he 6Tl„"o z f'
198 — U. de, koopman, Bergweg 10 — Wed. W. de, geb. Cloo, Kritzingerlaan 45 Jonge, C. A. de, telegrambesteller, Rozenstraat 13 — G. de, tuinknecht, Oude Arnh.weg 1 — H. de, bakker, Torenlaan 5 — Wed. I. de, geb. Dorrestijn, J., Schaerweidelaan 96 — J. de, agent van politie, de Wetlaan 62 — Jonkvr. J. C. de, Wilhelminalaan 53 — Jhr. M. de, gep. Seer. gen. Dep. van Financien, Ruysdaellaan 1 (post-adres H. t. H.) — Jonkvr. W. D. de, Wilhelminalaan 53 Jongepier, H. B. L., filiaalhouder, Voorheuvel 24 — J., gep. off., Dalweg 30 Jongerius, C., Tulpstraat 3 — J. G., kleermaker, Nooitgedacht 20 Jongh, Mej. S. de, verpleegster, Baarnsche weg 58 (post-adres d. D.) Jongkind, J. P., tuinier, Laan van Rijnwijk 3 Jongmans, Mej. E. A. M., assistente apotheek, W. A. Hoeve (post-adres d. D.) Jongsma, S., filiaalhouder Hofstede Oud-Bussum, Slotlaan 79 T. 300 — T., drogist, Egelinglaan 20 Jonk, Mej. de Wed. T., geb. Hartman, gep. verloskundige, Torenlaan 34 Jonker, G. A., stucadoor, Oude Arnhemsche weg 68 — Wed. A., geb. Rieffe, Bergweg 10 — Mej. G., huishoudster, Wilhelminalaan 34 — Mej. H., verpleegster, Chr. Sanatorium — H., timmerman, Schaerweidelaan 163 — J., bediende, van Doomweg 27 — J. R. C. M., timmerm., Pleinesl. 48 (post-adres d. D.) Jonkers, Mej. A. H., Amersf.weg 37 (post-adres H. t. H.) Jonkhof, G., Slotlaan 24 — R., inspecteur N.V. Het Buitenverblijf, Slotlaan 24, Joore, H. J., bierbottelaar, Joosten, Wed. J. N. L., geb. Cator, Bergwfeg 10 Jorissen, Mevr. de Wed. M., geb. Mossel, M. W., Paduaweg 7 (post-adres d. D.) Jurgens en de Bruijn, firma, Acacialaan 8 T. 940 Jutte, A. P., serg. monteur Rozenstraat 12 bis
< V 778
N.V. v/H. B. MIDDELBEEK
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtZHG_9002-04_1928_0123 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1928
Pagina:
123
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende