Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
582 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0208 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
208
Fa! P A P\T7I I A A Voorheuvel 37 Zeist L. LiAIJCjLL A A Tel. 6S en 308
182 Hoff, Mej. A. M. van't, verpleegster, W. A. Hoeve (post-adres d. D.) — Dr. J. M. van't, gep. geneeskundig inspect., der spoor- wegdienst, Fr. v. d. Puttelaan 18 — P. S. van't, hoofd der openbare school, Bergweg 47 — C. van den, polijster, Bothalaan 29 — H. J. van den, postbode, K. Bergweg 54 (post-adres H. t. H.) — J. H. van den, onderwijzer, Schaerweidelaan 174 — G. L. J. v. der, boekdr., Dold.weg 181 (post-adres d. D.) Hoffman, Wed. geb. van de Kamp, M., Julianalaan 27 Hofland, A., arbeider, Hoog kanje 41 — D. J., gemeentebode, Julianalaan 27 — G., arbeider, Hoogkanje 41 Hofman, G. P., Antonlaan 65 — G., serg. b. d. Luchtv. afd., Donkerelaan 14 — G. H. B., civiel ingenieur, Jacob Catslaan 53 — H. J., gep. ass. resident, Oranje Nassaulaan 44 — Mej. J., verpleegster, Schaerweidelaan 251 — J. W., Jacob Catslaan 53 Hofmeijer, A. H., magazijnbediende, Joost v. d. Vondellaan 16 Hofstede, W. A., afd. chef gerofabriek, Steinlaan 27 Hofstee, A., polijster, Gerolaan 19 — G., koopman, Gerolaan 19 — G., loodgieter, Schaepmanlaan 73 — G. J., serg. werkman, Heijelaan 3 — H. J., werkman, Gerolaan 19 — Th., schilder, Schaerweidelaan 6 Hofstra, K., huisknecht, Amersf.weg 49 (post-adres H. t. H.) Hogenberg, B., tuinb., Amersf.weg 59 b (post-adres H. t. H.) Hogendoorn, G., tuinknecht, Populierenlaan 7 (post-adres H. t. H.) — K. P., tuinman, Populieren laan 7 (post-adres H. t. H.) Hogendorp, L., Baron van, Driebergscheweg 10c T. 319 Hoir, Mevr. A. L', geb. Jansen, Slotlaan 44 Hoi, A., magazijnknecht, Minck.laan 3 — C., palfrenier, Oude Arnh. weg 70 — D., postbode, Dold.weg 41 a (post-adres H. t. H.) — D., Oude Arnhemscheweg 70 — H., timmerman, Korte Bergweg 32 (post-adres H. t. H.) — Wed. A. in't, geb. Buijtenhuijs, Schaerweidelaan 164 Holla, C. J. winkelier, Voorheuvel 12 Holland, H. van, schilder. Minck.laan 31
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0420 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
420
F a L. G ADELL A A v '^1" of'
388
Lnrichtingen voor onderwijs in de gemeente.
SCHOOL VOOR Chr. Lyceum U. L. O. Lager Onderwijs Lager Onderwijs Lager Onderwijs Lager Onderwijs Lager Onderwijs U. L. O. Lager Onderwijs Lager Onderwijs U. L. O. Lager Onderwijs Lager Onderwijs U. L. O. Lager Onderwijs Lager Onderwijs voor meisjes Lager Onderwijs en U. L. 0. Lager Onderwijs en U. L. O. Lager Onderwijs Lager Onderwijs Industrie- en Huishoudschool Prot. Bewaar- en Naaischool Bewaarschool (Chr.) Bewaarschool Handwerkschool Bewaarschool Bewaarschool
ADRES
HOOFD der SCHOOL
Lindenlaan 9 Choisyweg 2 Prof. Lorentzl. 16 le Hoogeweg 19 Bergweg 49 Hertenlaan 38a te den Dolder Schoolweg 4 te Austerlitz Slotlaan 3 Weeshuislaan 1 Egelinglaan 2 Fr.v.d.Puttelaan 9 Walkartweg 1
Leliestraat 11 Rozenstraat 21 Rozenstraat 21 Voorheuvel 47a Nassaulaan 1 Zusterplein 20 Dold.weg 167 Korte Bergw. 40 Tulpstraat 19 le Hoogeweg 27 v. d. Heijdenl. 90 Rozenstraat 19 Rozenstraat 19 Nassaulaan 1 Gramserweg 23 te Austerlitz
Dr. H. A. Weststrate, (rector) J. Mulder P. Bioemendaal No. 1 S. Sijbenga No. 2 J. Schaap P. S. van 't Hof F. C. Hoek P. Drapers A. van den Bos Jn. van Qinkel C. J. van der Ent H. J. van Doom A. ten Hoor
J. v. Bochove G. J. M. Neesen Mej. H. M. Paanakker J. F. Arbous Mej. C. M. Barger A. Lasterie G. Wierda Mej. J. M. F. van der Spoel, (directrice) Mej. G. H. Dijkman Mej. J. A. v. Wiohen Mej. A. P. van Veen Mej. R. M. Goorissen Mej. W. E. Fries Mej. Leemhuis
Gemeente-schole 1
Scholen v/d Ned. Herv. Gem- Scholen v/d. „Ver eeniging voor on derwijs op Ge' Grondslag". Bijz. school de ! Geref. 'gem.
Scholen v/d. R. C. gemeente Bijz. Scholen v/'- Evang. Broederg 1 ' meente voor jor gens en meisjes- Bijz. School van Chr. Pleine Bijz. School.
Scholen v/d. R-C Gemeen< L ' School v/d. Evang Broedergemeent'
»
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0102 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
102
F a L. G ADELL A A Vo r°e r . h "8 ve I„ 37 3of'
78 Meubelmakerij. Firma Gebr. Becker, handel in anti- quiteiten, Oude Arnhemscheweg. Rijwielfabriek „de Arend". G. van Amersfoort, Slotlaan No. 39. Rijwielhandelaren: Herman Broedelet, le Dorpsstraat No. 18 en 20; Gebr. Uitman, 2e Dorps straat 63 en Jufferstraat 44; G. van Amersfoort, Slotlaan No. 39; G. Leijte, 2e Dorpsstr. 32b; D. Hendriksen & Co., Emmastraat 51; A. van Stempvoort & Co. Bergweg 46 en 48 hoek Stein- laan; F. den Boggende, P. A. weg 16; J. W. Mater, Oud Arnhemscheweg 46; R. Garretsen, P. A. weg 50; Noorda- nus en Ziel, Pleineslaan; J. Kooy, Dold. weg 87, G. S. Pennin, Steinlaan 1. Stoom- Wasch- en Strijkinrichtingen: Firma W. G. Burger, Noordweg no. 4. Directie: Gebr. Burger. Naaml. Vennootschap Stoom-Was- scherij- en Strijkinrichting voorheen A. van Melsen & Zns. Andre G. van Mel- sen, te Zeist, Kroostweg no. 11, Direc- teur. Wasch- en Strijkinrichtingen. C. A. Versteeg, Emmastraat no. 38. B. Smit Walkartweg no. 2. W. C. van Calker, Koppelweg no. 7a. C. H. Hoogstraten, Voorheuvel 39, „De Lelie". Zeeppoederfabriek „De Duif". Pleineslaan en Dold. weg. N.V. Architecten Bureau P. v. d. Meulen, Pauw v. Wieldrechtlaan 29a, T. 879. N.V. Plaatmetaalindustrie van Mouwerik en Bal, De la Reylaan. Direct. C. W. Bal; Commiss. J. C. Banz, Nijmegen en Menno Ufkes, Breda. Het doel is de vervaardiging van uit plaatmetaal getrokken en gestampte massa-artikelen.
Kon. Ned. Fabriek van Gouden en Zilveren Werken Gerritsen en van Hempen. Karpervijver no. 17. Naamlooze Vennootschap, Directeu- ren, J. H. Steenbeek en A. E. van Kem- pen. Eerste Nederl. Fabriek van Nieuw Zilverwerken, enz. (Gerofabriek). Bergweg no. 107 en 109. Naamlooze Venn., H. J. M. Simonis, Directeur; J. Kortlandt, Tech. Directeur. Fabriek van Nieuw Zilverwerken „Sola", Van Reenenweg 155. Directeur M. J. Gerritsen. Nikkelfabriek en Slijperij. E. van Amersfoort, Laan v. Beek en Royen no. 23. Calorfabriek, Paduaweg 11. Hout-, Bouw- en Meubel Industrie (Pilkers en Reuvers), v. Reenenweg 157 a. Metaalwarenfabriek, Odijkerweg 22. Directeur: A. J. Zadelhof, Eikenlaan 7, Zeist. N. V. Handels Mij. v.h. B. v. d. Mee- den, van Reenenweg 161. Engros: Ka- chels, Haarden enz. T. 751. Chemische Verffabriek „de Admiraai", Odijkerweg 26. G. Borgers-Millaert te Rijsenburg, directeur. Electr. Inst. Bureau, Broekhof en Docter, le Dorpsstraat 24. Installatie Bureau voor kantoren, J. H. van Lonkhuijzen, Montaubanstraat 13. Fabriek van fijn- en hardhoutwer- ken „Meblo", De la Reylaan 14, Di recteur J. Visser, Pauw v. Wieldrechtl. 26. Industrie te Austerlitz. Firma J. v. d. Haar, in meubelen, enz.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0315 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
315
Gas- en W aterleidingslangen.
285 — J. H., handel in tabak en sigaren, Gerolaan 9 — Mej. L. R., hoofdverpleegster, „W. A. Hoeve" (post-adres d. D.) — Mej. M. J., verpleegster W.A. Hoeve, (post-adres d. D.) — W., verpleger, W. A. Hoeve id. Smitskamp, Wed. A., geb. F. M. van Leeuwen, Torenlaan 29 — C., bloemist, Torenlaan 2, T. 158 Smitt, A. C., arts, Aristoteleslaan 21 Smoorenburg, A., bleekersknecht, v. d. Heijdenlaan 87 — Mej. G., Schaerweidelaan 42 — J., bleeker, Oude Arnh. weg 61 — R., bleeker, Schaerweidelaan 16 — W. J., koopman, Oude Arnhemsche weg 77 Smorenburg, Wed. H., geb. Veenendaal, J., Kampweg 3 (post-adres S.) — T., arbeider, Kampweg 3 (post-adres S.) Smulders, J. J., koopman, Van Reenenweg 20 T. 324 Snapper, H. R., chauffeur, Tiendweg 5a ■— R. W., Leeraar M. 0. gymnastiek, Julianalaan 14 Sneep, G., Steinlaan 42 , Snel, A., Amersf.weg 69 a (post-adres H. t. H.) Snelleman, D., kantoorbediende, Acacialaan 2 — W., leeraar, Verl. Slotlaan 133 Snellens, W., winkelier, Steinlaan 8, T. 892 Snoek, J., bouwkundige, Amersf.weg 50 (post-adres H. t. H.) Snoep, A. P., Jacob Satslaan 54 — C., hoofd-vertegenwoordiger van de Texaco, Pauw v. Wieldrechtlaan 29 — C. P., Slotlaan 56 a — M. W., em. predikant, de Genestetlaan 12 — Mej. M., verpleegster, W. A. Hoeve (post-adres d. D.) Snijder, A. B., pianist, Vossenlaan 7 (post-adres H. t. H.) T. 560 — P. C., instrumentmaker, Bergweg 122 Snijders, A. C., arbeider, Cronjelaan 17 Snijkers, Chr. H., kloosterzuster, Rozenstraat 19 Societeit, de Nieuwe, Donkerelaan 40. T. 185 Soesbergen, Chr. van, houthandelaar, Oude Postweg 21 T. 133 — J. H. van, koopman, Voorheuvel 37 Soest, B. van, emballeur, Schaerw.laan 98 — B. M. van, metaalbewerker, Schaerweidelaan 98 — C. van, bakker, Dwarsweg 7 — Mej. C. P. van, winkeljuffr., Voorheuvel 25 — Mevr. de Wed. D. J. G., geb. Schaap, Molenweg 22 a — E. van, melkslijter, 2e Hoogeweg 50
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende