Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
1.298 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtZHG_9002-05_1932_0065 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1932
Pagina:
65
Warmwatervoorziening, — het keukenfornuis voor Bad,
direct aangesloten op de Centr. verwarmingsinstallatie of van uit Waschtafel, Keuken, enz. —
Roomsch Katholiek Parochiaal Kerkbestuur. G. J. Reinders, pastoor, Voorzitter; H. F. Dunselman, secretaris; Dr. J. Feldhaus van Ham, 2e seer.; J. H. Aben, le penningm. en A. Mens, 2e penningm. Roomsch Katholieke Parochiaal Armbestuur. G. J. Reinders, pastoor, commissaris; P. Hoogstraten, voorz.; L. de Sain, penningm.; J. H. Stinkens en W. van Wiggen.
Vrije Universiteit. Ver. voor Hooger onderwijs op Geref. Grondslag te Amsterdam. Directeuren: Dr. H. Colijn, Voorz. J. J. C. van Dijk, 2e Voorz., Mr. J. F. v. Beeck Calkoen, Seer.; Mr. B. Bleijerveld, penningm.; G. Wolzak, Ir. Joh. Krap; J. J. C. van Dijk; A. W. F. Idenburg en J. Schouten. Administrates: B. Faber, Bureei Keizersgracht 164, Amsterdam. Curatoren: Mr. Th. Heemskerk te 'sGravenhage, voorz.; Mr. S. de Vries Czn, te 's Gravenhage; Ds. T. Ferwer- da te Amsterdam; Dr. K. Dijk te 's Gravenhage en Dr. J. Wessels te Ermelo; Seer, van Curatoren is Mr. J. Verdam te Amsterdam, Heeren- gracht 177. Locaal comite der Vrije universiteit, te Zeist. Ds. J. Gillebaard, voorz.; G. van Blankensteijn, Brinkweg 6, secretaris; B. Balhuizen, J. F. Holscher, H. J. van Doom, Ds. W. Verhoef Nzn., A. de Graaf, J. W. Koning, Zuster G. de Boer en R. Groenendijk. Gereformeerde Kerk. Oosterkerk, Slotlaan 15. Noorderkerk, Bergweg 92a Kerk Hertenlaan 37 (den Dolder). Ds. W. Verhoef Nz., Slotlaan 13. Ds. J. Gillebaard, Bergweg 92 Ds. C. W. E. Ploos van Amstel, Dold.weg 116. De predikanten zijn om de beurt voorzitter van den kerkeraad.
45 Het adres van den kerkeraad is: P. M. A. Harkema, Scriba, Krullelaan 14, P. de Vries, sub-Scriba, Bothalaan 77. Er zijn 27 ouderlingen, waarvan een jeugd-ouderling. Er zijn 10 diakenen. De diaconie ver- gadert afzonderlijk. Voorzitter der diaconie is: L. F. G. Ploeger, P. Mast, Scriba. De commissie van Beheer heeft tot voorzitter, A. J. Dengering, Bothalaan 96 en tot scriba N. Bos, Lyceumlaan 4, H. van der Meer, boekhouder. Het Zendings-comite: Voorzitter, Ds. W. Verhoef Nz., Slotlaan 13; Secreta- resse Mej. Krekel, Prof. Lorentzl. 15; penningmeester C. D. Combee Jr., Nooitgedacht 23;A. de Graaf, Verl. Slotlaan 117 en R. Lubach, Jac. Cats- laan 3. Geref. Kinder. Zendings-vereeniging: Voorzitter: H. Stap, Prof. Lorentzl. 38; Penningm.-Scriba, F. Swagerman, Parklaan 13. Bouwcommissie voor den bouw der Nieuwe Noorderkerk: Dr. C. W. Schef- fer, Voorzitter; Mr. G. A. Diepenhorst, Scriba. De kerk van Zeist behoort tot de classis Utrecht der Geref. kerken in Nederland. Classis Utrecht. Quaestor: Oud. van Commenee te Utrecht, Sec. Oud. N. Bos te Zeist; Actuaris: Ds. W. Veder te Utrecht; Sec.: Ds. C. Steenblok, te Lopik. De kerk van Utrecht roept de classis saam. Archivaris: De kerk van Utrecht. Kerkvisitatoren: Oosthelft: Ds. A. M. v. d. Berg te Vreeswijk en G. v. d. Zanden te de Bilt; Secundi: Ds. J. H. Telkamp te Utrecht en P. Ch. v. d. Vliet te Utrecht. Westhelft: Dr. H. Kaajan te Utrecht en Ds. S. Datema te Driebergen; secundi: Ds. J. W. Esselink te Doom en Ds. J. Gille baard te Zeist.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtZHG_9002-05_1932_0474 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1932
Pagina:
473
V
CENTRALE VERWARMING voor Villa's, Scholen, Fabrieken enz.
433
NAAM.
STRAAT en NUMMER.
Mariette Marry Cottage Mar jo Mary Mary Nelly Mata Hari Meerenhoop, de Mein Daheim Mein Traum Meisjeshuis „De Ster" Melinka Melkinrichting (Utr.) Merel, de -- Merelhof Merel h of, de Merelzang Merwenstein Merwesteijn n- Metaalwarenfabriek en N.V. Nederl. Metaalwarenfabriek Mexwam, de Mia Domo Middenhoeve (Hotel) Mignon Mimosa Minke Moeke Moerdine Mofcolder Molenbosch or Molly's Home Mon-ABri Mon Desir Mon Repos Mon Repos 4on Repos 'Aorgenrood jHorgenrood Morgenzon Mount Pleasant Muziekschool Mjilpaal ^atuurbleekerij „de Lelie' t Nassau
Ruijsd.laan 1 Duinweg 9 Pauw v. Wieldrechtl. 13 Dolderscheweg 27 Vossenlaan 5 Walkartweg 57 Homeruslaan 4 Prof. Lorentzlaan 27 Boschlaan 3 Torenlaan 8 Berkenlaan 33 Torenlaan 17 Boulevard 4 Prof. Lorentzlaan 75 Paduaweg 16 Prof. Lorentzlaan 67 Acacialaan 20 Wilh.laan 9 v. Reenenweg 155 Odijkerweg 22 Ruijsd.laan 2 Jac. Catslaan 66 Donkerelaan 26 Bergweg 70 Vijverlaan 7 Platolaan 8 Paltzerweg 7 Jac. Catslaan 64 W. de Zwijgerlaan 12 Drieb. weg 7 Baarnscheweg 38 Huydecoperweg 29 Pauw v. Wieldrechtl. 15 Utr.weg 36 Prof. Lorentzlaan 10 Baarnscheweg 56 Choisyweg 19 Oranje Nasaulaan 5 Prof. Lorentzlaan 65 Biltscheweg 11 Wilhelminalaan 38 Weeshuislaan 2 Tusschen de Dennen 19 Voorheuvel 39 Wilhelminalaan 32
BEWOOND DOOR:
J. K. v. Dingstee. B. L. Lampe. Mevr. de wed. P. J. A. de Bruine £. L. Vermeer. J. P. v. d. Wijngaard. H. J. van Doom. J. Schenkenburg v. Nierop A. Krekel. M. Paasman. Mej. C. Blom H. J. van Ekeren. J. W. Dieten. Jonkvr. Hartsen. Wed. M. Koppius H. O. Brouwer J. H. Spaarkogel. C. J. Ridderhof C. N. Bal. M. J. Qerritsen, (Dir.)
J. Rijks J. v. d. Linden J. G. Vlieger. dames van Andel. Dames v. de Kam C. de Vleeschhouwer H. Th. B. Schadee J. H. A. van Rheenen. Dames de Beaufort. Jhr. E. H. F. A. Schimmel- penninck. C. J. J. Woudenberg Mevr. de Wed. J. IJssel- stein Mevr. de Wed. J. E. Weenink. Mevr. Swart A. Veldhuizen. J. Kersbergen J. G. Doorman. Dames Venhuizen. Renden en v. d. Meyden. Wed. S. E. Haagsma J. F. Stolk fam. C. H. Hoogstraten K. Samas
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtZHG_9002-05_1932_0369 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1932
Pagina:
369
Fa.L.GADELLAA Y 3^T 328 Veld, G. W. van't, kantoorbediende, Korte Bergweg 78 (post-adres H. t. H.) — Wed. P. van't, geb. Drost, Korte Bergweg 78 (post-adres H. t. H.) Velde, A. van de, Utrechtscheweg 133 — I. van de, Utrechtscheweg 133 — P. J. van de, Utr.weg 133 — Mej. A. van der, pensionhoudster, v. d. Heijdenlaan 2 — C. van der, landbouwer, Oranje Nassaulaan 60 — H. van der, kantoorbed., Berkenlaan 8 — Wed. van der, geb. Cremer, Bergweg 10 — H. C. A. ten, boekhouder, Tusschen de Dennen 15 Velden, A. van der, gem. opzichter, (brandmeester), Molenweg 6 T. 265 — A. van der, kapper, Oude Arnhemscheweg 116 — B. van der, arbeider, Schaepmanlaan 43 — Ch. A. van der, bruineerder, v. Doornweg 23 — C. van der, werkman, Schaepmanlaan 46 — Wed. M. G. van der, geb. Simons, v. Doornweg 23 — W. van der, werkman, Minck.laan 6 Velders, G., kantoorbediende, Oude Arnh.weg 144 — J. H., leeraar U.L. school, Kersbergenlaan 36 Veldhoen, R., Montaubanstraat 8 Veldhoven, C. van, hoofd-brievenbesteller, Steniaweg 24 Veldhuis, H., chauffeur, Schaerweidelaan 183 — H. W., arbeider, Minck.laan 51 Veldhuisen, G., Heerenlaan 45, T. 443
iMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiJ I J. VELDHUIZEN J | Meubileerinrichting I 1 NACHTEGAALSTRAAT 73 - TEL. 13250 §
fiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiniiiiiiniiiiniiiiin Veldhuizen, A., timmerman, Willem de Zwijgerlaan 9 — A., timmerman, Baarnscheweg 56 (post-adres d. D.) — A., winkelier, le Dorpsstr. 9 — A., loodgieter, Timmermanlaan 5 — E., rijwielhandelaar, Timmermanlaan 1 — G. A., timmerman, Pauw v. Wieldrechtlaan 19
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtZHG_9002-05_1932_0163 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1932
Pagina:
163
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende