Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
1.296 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-22_1933_0023 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1933
Pagina:
23
Gas- en Electrische Ornamenten
Maatschappij tot nut van 't Algemeen Departement Zeist. Dr. L. W. H. Tjeenk Willink, voorz.; Mr. H. C. Beijerman, vice-voorzitter; C. F. H. Klokke, Secretaris-Penningm. en Th. Stuivinga, lid.
Nutsspaarbank - Zeist. Kantoor: Donkerelaan 32. Post- rekening 132570. Opger. Maart 1866. Dagelijks ingaande rente 3% per jaar. Spaarboekjes worden bij eersten inleg kosteloos uitgereikt. Bedragen tot / 500.— worden zonder vooraf- gaande opzegging terugbetaald. Uitgifte van Spaarbusjes — Kostelooze bemiddeling voor inleggers tot: Beta- ling van belastingen, Schoolgelden enz. Inning van pensioenen. Bemiddeling tot aan- en verkoop van beleggings- fondsen. Open bewaarneming van ef- fecten. Ontvangen en verzenden van giro's. De Spaarbank is lid v. d. Ned. Spaar- bankbond en aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbankbureau. Het kantoor is geopend: Iederen werkdag 10—12>/ 2 ; 2/ 2 —4 en Dinsdag en Zaterdag des avonds 8—9 uur. Bestuur: Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken, Voorz.; Mr. W. H. J. Blanckenhagen, onder-voorz.; C. F. H. Klokke, Secretaris; Jhr. G. E. de Geer; Jhr. O. F. van Tets van Qoid- schalxoord; Mr. Dr. B. )v. d. Mersch; J. G. G. Baron Taets v. Amerongen. J. M. v. Haersma de With, Directie.
Onderlinge Waarborg Vereeniging voor werklieden en arbeiders Jhr. Mr. F. van de Poll, voorzitter; P. Bloemendaal, secret.; Mr. W. H. J. Blanckenhagen, penningmeester. Le- den: Mr. H. L. L. van Hoogenhuyze, A. van Wijk en C. Moen, alien te Zeist; en P. Drapers te Austerlitz. F. H. van den Ham, boekhouder. De Spaarkas houdt zitting ten Raadhuize garner no. 7, elken Woensdag van 7—8 uur s avonds.
De Vereenigde Makelaars. 't Zeister Woningbureau van G. van Aalderen, Slotlaan 77, Tel. 51. Ass. en Hypoth.; B. Balhuizen, Slotlaan 45, Woningbur., Tel. 566; J. A. Meteler- kamp en H. J.'G. Haitsma Mulier, N.V. Het Buitenverblijf in Nederland; H, G. Sliedrecht, Bouw- en Woningbureau „Onze Woning", Stationspl., Tel. 496; R. Jonkhof, woningbureau, Slotlaan 24; J. H. M. Kotting, Oranje Nassaulaan 64, T. 290; B. Fekkes, 2e Hoogeweg 36, „Benjamin".
Waterschappen. Zeist. J. de Ridder te Bunnik, voorzitter; Mr. Dr. B. v. der Mersch, secr.-pen- ningmeester; heemraad: R. van Dijk, W. J. Lokhorst en G. A. van Dijk. De Biltsche en Zeister Grift: Jhr. J. W. ,Steengracht van Oost- capelle te de Bilt, voorzitter; Mr. Dr. B. van der Mersch, secretaris-pen- ningmeester; heemraad: Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, Mr. A. J. Labouchere, heemraad; Jhr. H. van den Bosch, heemraad; Jhr. C. A. de Pesters, heemraatl en Jhr. j. W. Godin de Beaufort te Maarn, heem raad.
Oranjevereeniging. Opgericht 8 October 1910. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 25 Juni 1912. Eere voorz., Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken. Bestuur: D. van Zanten, Voorzitter; Jhr. Mr. K. J. M. Huydecoper, Secreta ris; G. Leijte, penningm.; Commis- sarissen: J. A. Bach, Dr. F. H. Holm, H. G. Sliedrecht, W. Polder, A. La- gerweij, J. H. A. Modderman, W. H. A. Jansen, A. J. Melief, Ir. A. F. C. de Pont en D. A. Bouman. Art. 2 der statuten luidt: Zy stelt zich ten doel de organisatie van feestelijkheden op nationale feestdagen, in het bflzonder op den verjaardag van H. M. de Koningin Wilhelmina en vooits datgene te doen
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende