Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
1.404 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtZHG_9002-06_1936_0168 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1936
Pagina:
167
AUTOMOBIEL toebehooren ( Accumulatoren — Cricqs I I ! Pompen — Vetspuiten — ___6n^jjereedscriaiDpen^_f_^eute^s^JReparatiedoozen 159 — J., monteur, Ericaweg 12 (post-adr. H.t.H.) —■ J., arbeider, Ericaweg 12 (post-adres H.t.H.) —• J. A., boekdrukker, Bothalaan 84 — J., mattenvlechter, Dold.weg 224 (post-adres d. D.) — M., assuradeur, Wilh.laan 4 — W., chauffeur, P.A.weg 20 (post-adres H. t. H.) — W., werkmeester, Oerolaan 10 — W., timmerman, Dijnselweg 13 — Mej. W., Jac. Catslaan 32 Browne, H. H., ingenieur, Tolhuislaan 12 (post-adr. dD.) Brug, A. van de, gasstoker, Schaerweidelaan 89 — A. J. van de, schoenmaker, Nooitgedacht 36 — Mej. G. A. van, naaister, v. Reenenweg 8 — G. M. van de, fabr. arbeider, Heuveldw.str. 11 — H. van de, arbeider, Schaerweidelaan 89 — H. van de, arbeider, Schaerw.laan 115 — H. J. van de, chauffeur, Bergweg 83 — J. van de, stratenmaker, Woud.weg 31 — J. van de, arbeider, Oude Arnh. weg 185 — J. van de, voerman, Schaerweidelaan 73a —• J. van de, stratenmaker, Waterlooweg 27 —■ J. W. van de, stratenmaker, Oude Postweg 6 a — Wed. K. van de, geb. Klomp, v. Reenenweg 8 — R. van de, stratenmaker, van Reenenweg 32 — T. van de, arbeider, Schaerw.laan 113 — T. van de, stratenmaker, van Reenenweg 93 Bruggeman, A., le Dorpsstraat 7 — Mej. A., Oude Arnh. weg 260 — A., werkman, Pompweg 3
Mn lie Bruin Gedipl. Kapper STEINLAAN 19 - Tel. 2176 Moderne inrichting voor Dames en Heeren Goede bediening Billijk Tarief
&anm enTCeertti
* Permanent
Bedienaars der Zeister Begrafenis-Onderneming: J. CAMUE — Joubertlaan 3 — Telef. 3009 H. G. KARELSE — Montaubanstraat 2a — Telef. 3428
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtZHG_9002-06_1936_0068 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1936
Pagina:
68
GARAGE G. VAN AMERSFOORT SLOTIAAN 59/MIDDEUAAN ZEIST TELEFOON 5.5.6.6.
Geref. Jongelings Vereeniging „Sola Fide", Den Dolder. H. Westra, Voorz.; H. Prang, Seer., Hertenlaan 26.
Geref. Meisjes Vereeniging „de Schoof", Den Dolder. Mevr. H. v. d. Staal, Presid.; Mej. P. Verhoef, Seer., adres: W.A. Hoeve.
Protestantsch Weeshuis. Bestuur: De Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. Commissie van Beheer: Ds. R. Bart- leraa, voorzitter; H. A. Burgers, secret.; W. D. Bins, penningm.; J. Fritzsche; K. van den Berg en A. W. A. v. Rhijn. Dames van toezicht: Mevr. Sickinghe —Nepveu tot Ameyde en Mevr. van Hogendorp Bar e sse Rengers. K. Vennik en echtgenoote, vader en moeder.
Tehuis voor ouden van dagen der Nederl. Herv gemeente. Bergweg no. 10, hoek joubertlaan. Bestuur: H. L. van Loenen, voorz.; J. J. v. Straalen, seer.; M. P. van Haaften, penningm:; J. J. Jansen, H. N. Fell en A. v. d. Velden, leden. Dames van Toezicht: Mej. E. H. E. Straatsma en Mevr. de Bruin-Remme. J. Pioegli en echtgenoote, vader en moeder.
Vereeniging „Christelijke Belangen" Opgericht 1 Juli 1913. Ooedgekeurd bij Kon. Besluit van 8 Sept. 1913, no. 72. Bestuur: D. Meeuwenberg, Voorz.; W. D. Bins, secretaris en A. v. d. Bos. Evangelisatie commissie: Lokaal Schaerweijde, Heijelaan 2. Ds. F. O. Hospers, Voorzitter; J. M. Rodi, Secretaris; W. Koning, penning- meester, J. Catslaan 34. Doel der vereeniging is: De bevordering en de uitbreiding van Gods Koninkrijk in den meest uitgestrekten zin in de gemeen te Zeist.
Zeister Begrafenisonderneming „Patrinionium en van Hoogstraten". Bestuur: J. Oerrits, voorz.; J. B. Kion, Seer.; J. A. v. Eck, penningm.- administrateur, Emmastraat 48; C. R. Lijftogt. Commissarissen: J. Krijger, J. A. v. d. Velden en J. Klein Sr.
Begrafenisonderneming G. Slingerland, Dijnselweg 36.
Hulpvereeniging der Utrechtsche Zendingsvereeniging. Opgericht 7 Februari 1909. Bestuur: Ds. J. W. G. Goedhard, Voorzitter; Mej. H. W. Crommelin, Se- cretaresse; Mej. M. G. Couvee, Pen- ningmeesteres. Doel der vereeniging is: Het in deze gemeente belangstelling wekken in de Zending: leden te winnen en de belangen der Zending in het algemeen en die der vereeniging in het bijzonder zooveel mo- gelijk te bevorderen.
Zendingsstudie-Raad. Telef. 9—12.30 en 1.30—5 uur: 2777. Overige tijd: T. 3555 (Ds. Boissevain) Opgericht 29 October 1909. Bureau secretariaat: „de Nve Weh- me", Utr.weg 64, Zeist: T. van 9'— 12.30 en 1.30—5.—: T. 2777; overige tijden: T. 3555 (Bossevain). Postrek. No. 9257 van den Penningmeester van den Z. S. R. Bestuur: Eere-Voorzitter: L. J. van Wijk, Heemstede. Dag. Bestuur: Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer v. Dubbeldam, de Bilt, Voorz.; Ds. J. Kriiger, Castricum, Vice- Vo»rz.; Ds. H. D. J. Boissevain, Zeist, Secretaris; Jhr. Mr. K. J. M. Huyde- coper, Zeist, Penn.; Ds. B. J. C. Ren ders, Hiiversum; Mevr. C. Gunning-de Wijs, Utrecht. Mevr. M. A. C. Schoch—van Hogen dorp, Utrecht; Dr. H. Kaajan, Utrecht; Jhr. M. C. T. van Lennep, Bussum; Ds H. A. Wiersinga, Leiden; J. Schip- per te Utrecht en Ds. J. Verkuyl, La-
Zeister Begrafenis-Onderneming IjjSI „PATRIMONIUM" en Vereen. „VAN HOOGSTRATEN" HUH Opgericht 1928 — Kantoor: Emmastraai 48 IfartH
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtZHG_9002-06_1936_0271 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1936
Pagina:
270
GARAGE G. VAN AMERSFOORT SLOTLAAN 59/MIPDEUAAN ZEIST TEIEFOON 5.5.6.<. 258 — J- W. Jr., schilder, Jufferstraat 14 — L. A., monteur, Kritzingerlaan 50 — M., metaalbewerker, Jufferstraat 14 — M., wagenbestuurder, van Doornweg 30 — Mej. M. H., Jufferstraat 14 — M. J., monteur, Const. Huygenslaan 26 — Wed. M., geb. Blankestijn, Voorheuvel 13e — N., magazijnmeester, le Dorpsstraat 18 — NL, loodgieter, Walkartweg 39 — P. A., brigadier, Egelinglaan 22 — T v tuinman, Verl. Slotlaan 126 — W., broodbakker, Hortensialaan 49 — W., arbeider, Ainersf. weg 38 (post-adres H. t. H.) — W., conducteur, Schaepmanlaan 16 — W., winkelbediende, Slotlaan 6 — W., electricien, Bergweg 128 — W., timmerman, Odijkerweg 39 b — W., 2e off. koopvaardij, Kersbergenlaan 22 Jansse, Mej. S. H., Wilhelminalaan 51 Janssen—Siefken, Mej. M., Scheeperslaan 5 Janssen, A., winkelier, Krintzingerlaan 34 — D., Leliestraat 2 — J., hoofdboekhouder, Krullelaan 45 — Mej. E., bedrijfsleidster, Hortensialaan 39a — Mevr. J. M., geb. v. Luijn, Krullelaan 43 — Fz., M. M. A. A., accountant, v. Renesselaan 44, T2878 — W., makelaar, Oranje Nassaulaan 25, T.2464 —• W. H. A., accountant, Harmonielaan 11, T3032
ACCOUNTANTSKANTOOR W. H. A. JANSSEN Harmonielaan 11 - Zeist TELEFOON 3032 Adviesbur eau in Belastingzaken Janssens, Mej. G., verpleegster, Amersf.weg 56 (post-adres H. t. H.) Janszen, H., kantoorbediende, de Wetlaan 34 — I., vischhandelaar, Dolderscheweg 119 (post-adres d. D.) — I., hulp-postbesteller, Steinlaan 65 Zeister Begrafenis-Onderneming KfSM „PATRIMONIUM" en Vereen. „VAN HOOGSTRATEN" Wny Opgericht 1928 — Karftoor: Emmastraal 48 KfiaSl
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtZHG_9002-06_1936_0169 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1936
Pagina:
168
GARAGE G. VAN AMERSFOORT SLOTLAAN 59/MIPDEUAAN ZEIST TELEFOON 5.5.«.«.
160 Bruggeman, A. J., hotelhouder, le Dorpsstraat 7 Bruggen, B. E. van, ingenieur, 2e Hoogeweg 28 — J. W. van, grondwerker, Arnh. Bovenweg 7 Bruggenum, J. P. van, vertegenwoordiger, Ruysd.laail 2, (post-adr. H.t.H.) Brugmans, J., Middellaan 19 Bruidegom, N., winkelier, Steinlaan 95 — Mej. P. C., verpleegster, W. A. Hoeve (post-adr. dD.) Bruikman, K. J., metaalfabrikant, Tulpstraat 10a T.2981 Bruin, A. D. de, kapper, Steinlaan 19, T2176 Zie annonce op vorige biz. — B. de, werkman, Waterlooweg 29 — C. de, aannemer, Egelinglaan 27, T.3059 iiiiiiiiiiiiiiiiiu nun iii illinium iii urn iimiii! iii iii mi iiiiiiiiiiiiiif illinium [CORN. DE BRUINI 1 AANNEMER | EGELINGLAAN 27 — TEL. 3059 — ZEIST | TIMMER-, METSEL- en DIVERSE — ONDERHOUDSWERKEN — | = UITERST CONCURREEREND — VRAAGT PROSOPGAVE | iimiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim — C. G. de, slager, Jagerlaan 21 — Mevr. de Wed. C. J. M., geb. Kelling, Socrateslaan 2 — G. de, werkman, Waterlooweg 23 — Wed. G. de, geb. Smit, v. Doornweg 14 — Mej. H. de, verpleegster, W. A. Hoeve (post-adr. d. D.) —- K. de, tuinman, v. Reenenweg 95 — L. de, Insp. Groninger Brandwaarb.-Mii., Tusschen de Dennen 25 — O. A. de, schoenmaker, Oude Postweg 33 c — P. de, stucadoor, Burg. Patijnlaan 146 — T. de, aannemer, Bergweg 44, T.2892 •—• W. de, bakker, Oude Postweg 13a Bruine, Mej. L. Th. de, Pauw v. Wieldrechtlaan 18 Braining, H., verpleger, Dold.weg 224 b (post-adres d. D.) — Mej. N., leerares, Weeshuislaan 3 Bruinier, Mevr. de Wed. J. J. L., geb. Schonhart, Socrateslaan 17 — Mej. W. L., Socrateslaan 17 Bruinooge, A. L. J., kantoorbed., Corn. Schellingerlaan 6 — J., portier Rijksopv. gesticht, Utr.weg 37a •—• J., expeditiechef, Corn. Schellingerlaan 6
Zeister Begrafenis-Onderneming ..PATRIMONIUM" en Vereen. „VAN HOOGSTRATEN" Opgericht 1928 — Kantoor: Emmastraat 48
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende