Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
1.456 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-26_1938_0096 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1938
Pagina:
96
Ji/ i Q 7 SLOTLAAN 48 . Rersbergen oc Z-onen zEisTTei. 2027
90
Correspondentie-adres ov. h. opne- men v. kinderen en het voeren van propaganda is de for. H. Timmer Bzn., Haarlem (N.) Rijksstraatweg 219. Overige corresp. a.d. seer. Ds. J. D. Wielenga te Franeker, Giro 271877. Bestuur: P. L. de Gaaij Fortman, Utrechtscheweg 48 G Zeist, Voor- zitter; Ds. J. D. Wielenga, Franeker, Zilverstraat 30, Secret.; Dr. C. Bee- kenkamp, Warrnonderweg 51, Leiden, Penn.; A. Oosterwijk, Den Haag, Ole- anderlaan 53. Giro 290673. Dr. J. H. Donner, Broek op Langendijk; Ds. L. Adriaanse, Zeist; G. Rijksen, Zeist; G. Hospers, Vriezenveen; Z. Bruins Slot, Hoogeveen; Ds. P. J. F. van Voorst Vader, Middelburg. Med. adviseur: Dr. C. W. Scheffer te Zeist en Dr. J. A. van Heuven, oog- arts te Utrecht. Persoheel Internaat: G. Fokker, hoofd van het internaat; Mevr. Chr. Fokker-Cozijnsen, hoofd v. d. huishouding.
Burg, Penn.im.; Mej. C. A. Heineke, leidster v.d. West-Hill afdeeling; C. v. Wermeskerken. Zondagsschool wordt gehouden in het Kerkgebouw Kerkweg 21, Zon- dags van 12-12% uur, behalve in de maanden Juni-Juli en Augustus. Het West-Hill uur wordt gehouden in het gebouw voor het Jeugdwerk, Kerkweg 19, Zondags van 12-12% u., behalve in de maanden Juni-Juli en Augustus.
Zeister Zondagsschoolvereeniging. Opgericht 1889. Eere-Voorzitter: Ds. F. Ch. Geerling. Bestuur: F. H. Doorschodt, Wateri- geweg 88, voorz.; Mej. J. H. Lancle, seer., Kritzingeriaan 26; penn. Ds. J. G. W. Goedhardt, Ds. F. G. Hospers, A. Westerveld. Zondagsschool wordt gehouden in: „Lokaal Schaerweijde" 12—1 uur, J. P. Heijelaan, leider H. Barendregt. Herv. school, Weeshuislaan, 12-—1 uur. Leider: J. A. Alsfelt. Alsfelt. Herv. School, Egelinglaan, 21—1 u. Leider: P. Jacobi. West-Hill Zondagsschool wordt ge houden in de Openbare School, Prof. Lorentzlaan, 12-1 uur. Leidsters: Mej. A. Meijer en Mej. C. Zwaan. Postrekening Z.Z.V. 130524.
Jeugdclubwerk v. d. Ned. Prot. Bond. Afd. Zeist-Driebergen Bestuur: Mej. L. Gerlach voorz.; Mej. C. A. D. v. d. Schalk, administra trices Mej. A. E. Harskamp; J. H. Steenbeek. Clubs voor kinderen van 6—14 jaar. Woensdag van 2-3V2 en van 4%-5% uur. Zaterdag van 2!/ 2 -4 uur. Club voor meisjes van 14 jaar en ouder: Dinsdagavond van 7'/2-9 uur. Club voor jonigens van 14 jaar en ouder: Zaterdagavond van 7 , /2-9 1 /2 u. Costuumclub: Donderdagavond van 7-9 uur. In de maanden Juni-Juli-Augustus en September worden geen clubs ge houden. Inlichtingen verstrekt Mej. v. d. Schalk, Prof. Lorentzlaan 36.
Zondagsschool Ned. Prot. Bond. Afd. Zeist—Driebergen. Bestuur: Mej. L. Gerlach, Voorz.; Mej. H. C. J. W. Frederiks, Seer.; Mevr. J. M. Delville—Post van den
Herv. Zondagsschool Prediker 11 : 1. Vergadert elken Zondagmiddag van 2—3 uur in de scholen voor L. O. van de Herv. gemeente aan de Weeshuis laan en a. d. Egelinglaan. Bestuur: Ds. R. Bartlema, Eere-Voorz., Pr. Hendriklaan 14, E. Kronenburg, le Voorz., Kerkweg 17, H. v. Storm- broek, Jagerlaan 66a, Secret., G. D. Sangster, penningm., Emmastraat 69; Mej. G. v. d. Brug en A. Schipper. Zondagsschool „Jachin". Evangelisatie-arbeid der Geref. kerk. Bestuur: C. Muysson, Voorz.; Mej. J. v. d. Weert, Kersbergenl. 9, Seer.; Mej. Weijkman, 2e Secr.esse; H. Bijl, Penningm., Joost v. d. Vondel- laan 9.
Zeister Begrafenis-Onderneming KrJI ..PATRIMONIUM en Vereen. „VAN HOOGSTRATEN" KV^Sl Opgericht 1928 — Kantoor: Emmastraat 48
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-26_1938_0200 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1938
Pagina:
200
i
Electrotechn. Installatie - bureau
189 Diggele, W. J. v., chef Reisbureau ,,Ebato", Kersbergenpl. 2 Dietz, Mej. J. J., Hertenlaan 35 (post-adres dD.) Dik, Mej. A. A., le Dorpsstraat 22 — Chr., Amerfoortschewe-g 56 (post-adres HtH.) — J., Amersfoortscheweg 43 (post-adres HtH.) Dikkenberg, E. van den, metaalbewerker, Schaerweidelaan 77 B — G. van den, metaalpolijster, Schaerweidelaan 14 — Wed. J. v. d., geb. Bos, J., Schaerweidelaan 77 B — J. van den, zilversmid, v. d. PoMan 8 — J. van den, schilder, Nepveulaan 37 — J. van den, metaalbruineerder, Gerolaan 39 — N. van den, melkslijter, Timmermanlaan 13 — T. van den, metselaar, v. d. Heijdenlaan 43 a — T. van den, v. d. Heijdenlaan 43 a — W. van den, tuinknecht, v. d. Heijdenlaan 43 a Diks, Th., bouwkundige, Pr. Hendriklaan 25, T3763 Dill, G., Laan van Cattebroeck 47 — J., Inspecteur van politie, Laan van Cattenbroeck 47 — J. O., Laan van Cattenbroeck 47 Dils, Mej. E. C., Leliestraat 34 — F. J. H., filiaalhouder, Donkerelaan 10 Dingemans, Mevr. de Wed. J. W. H., geb. Dethering, A. C. E., Karpervijver 2 — Th. A., afd. chef, Waterigeweg 82, T2066 Dingstee, J. K. van, Ruysdaellaan 1 (post-adres HtH.) — Mej. G. van, Ruydaellaan 1 (post-adr. H.t.H.) Dionant, A. W. I. L. van, tuinb.kundige, Krakelingweg 33 Directe belastingen en Accijnzen, Woudenb.weg 42 Dirksen, Mej. E. H., Platolaan 20 — Mej. G. J., opvoedend-beambte, Platolaan 20 — Mej. H. E., Platolaan 20 — J., kapper, Kritzingerlaan 21 — J. H., schilder Oude Postweg 76b — J. L., timmerman, Austerlitzscheweg 3 — Mej. N., Oude Arnhemscheweg 174 — firma T., koloniale waren, enz., Voorheuvel 15, T.2221 filiaal kruideniersw. P.A.weg 20, T518 — Wed. T., geb. Homoet, Platolaan 20, T.3132 Dishoeck, Mej. C. J. v., verpleegster, Duinw. 10 (post-adr. HtH.) Dissel, A., metselaar, Dolderscheweg 222 (post-adres d. D.) — C. H., Burg. Patijnlaan 70 — Mej. E., Burg. Patijnlaan 70 — Mej. G., Burg. Patijnlaan 70 — G. J., Dolderscheweg 222 (post-adres dD.) •— H., koopman, Burg. Patijnlaan 70 Dittmar, C., schilder, Bergweg 10
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-26_1938_0304 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1938
Pagina:
304
Huishoudelijke Artikelen - BK en DRU Emaille Tuinslangen en Tuingereedschap 293 — Mej. W., verpleegster, W. A. Hoeve, (post-adr. d.D.) Kalter, Mej. F. A., Hertenlaan 32 (post-adres dD.) Kam, Dames A. A. M. en M. A. van der, Platolaan 8 Kamerbeek, H., jachtopz., Hertenlaan 51 (post-adres d. D.) Kamerling, J., dir. Nachtveiligheidsdienst, Platolaan 84 Kamminga, H. F., electricien, Slotlaan 76, T4378
UW ADRES als electricien is Electro-Techn. Bureau VOLTA" Tel. 4378
99 Slotlaan 76 Stofzuigers - Kamerlampen - Schemer- lampjes - Wandverlichting Alle soorten gloeilampen Reparaties op elk technisch gebied.
Aanb.,
H. F. KAMMINGA
Kamp, Mej. A. J. en Mej. M., Jacob Catslaan 47 — H., timmerman, Nepveulaan 30 — L. M., le Luit. vlieger, Amersf.weg 14, (post-adr. H.t.H.) — Mej. L. P., Homeruslaan 8 — A. van de, glazenwasscher, Dwarsweg 27, T4377 — A. van de, loodgieter, Oude Arnh.weg 160 — D. van de, stucadoor, Krugerlaan 55 — Mej. G. van de, Steniaweg 7 — H. van de, gem. werkman, Dijnselweg 42 — H. van de, ijzerhandel, timmerman, Voorheuvel 90—92, T2282 — J. van de, gasm.opn. Burg. Patijnlaan 19 — M. van de, behanger, Bergweg 9, T.2851 — M. J. van de, timmerman, v. Reenenweg 53 — R. van de, Eikenlaan 25 — W. J. van de, oud hoofd eener school, Woud.weg 5b — I. van der, Amersf.weg 56 (post-adres HtH.) — Mej. J. W. G. van der, Amersf.weg 56 (post-adr. HtH.) Kampen, W. J. P. van, winkelier, Jagerlaan 16 Katnpert, E., werkman, K. Bergweg 50 (post-adres H. t. H.) — J. H., Korte Bergweg 50 (post-adres HtH.) Kamphuis, P. J., bouwk. opzichter, v. d. Merschlaan 25 Kamphuijs, H. P. G., Kersbergenplein 5 — Mej. J. M. H. P., Kersbergenplein 5 — P. W. M., vertegenwoordiger, Kersbergenl. 5, T3912 Kampmeijer, Mej. C. F., Amersf.weg 56 (post-adres HtH.) Kamps, H., kweeker, Koppelweg 169 Zeer plechtige uitvoering in verschil- lende klassen tegen de laagste tarieven
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-26_1938_0097 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1938
Pagina:
97
Zorgt voor schoonmaken van Uw Haarden - Geijsers - Gasfornuizen
91 Maria-Oord. Rozenstraat 19. Pension voor Dames en Heeren. Leiding: Kleine Zusters van St. Joseph. Bestuur: R. K. Kerkbestuur.
Arbeids- en Fabriekswezen. Zeist behoort tot het 4e district. Hoofd. ing. Ir. Q. H. J. v. d. Sluijs. A. R. Strunk, Techn. ambtenaar. Rijkstoezicht op het Stoomwezen. Zeist behoort tot het 7e district ter standplaats 's Gravenhage. Hoofdingenieur directeur Ir. A. C. v. d. Stadt, Ir. A. v. Rhijn, ingenieur 2e kl., Ir. C. Marree, Ir. Moerdijk en J. T. Scheer, alien Techn. ambtenaren. Het district strekt zich uit over de pro- vincie Utrecht en een gedeelte van Zuid- Holland. _____ Te Zeist bestaan de volgende vereeni- gingen van patroons en werklieden: Nederl. Aannemersbond en Patroons- bond voor de Bouwbedrijven in Nederland. N.A.P.B. Afd. Zeist en Omstreken. C. de Bruin, Voorz.; F. Goossen, Se- cretaris, Am. v. Solmslaan 45, Zeist; J. van Seventer Jr., Penn.; L. Witzand, 2e Voorz.; 2e Seer.
Ned. Chr. Aannemers- en Bouwvak- Patroonsbond. Afd. Zeist. Bestuur: A. Lagerweij, le Voorz., Dalweg 17; A. H. van Tellingen, Se- cretaris, Jufferstraat 1; W. J. Boot, Penningm., Steinlaan 74a; J. Bus- broek, v. d. Heydenlaan 94, A. v. Beu- zekom, Krullelaan 7.
Bakkers Patroons-Vereeniging. „Onderling Belang". Afd. Zeist v. d. Nederl. Bakkersbond. Opgericht 22 April 1909. Bestuur: N. G. van Ingen, le Voor- zitter; W. Bobe'ldijk, 2e Voorz.; A. v. d. Bovenkamp, Seer.; C. Neef, Pen
ningm.; G. Moen, 2e Seer.; D. Dorre- steijn en E. v. Brummelen, Comm.
Zeister Kruideniersvereeniging. Opgericht 1921. G. W. van Brenk, voorz.; D. J. A. v. Zanten, Secret., Oude Arnh.weg 95; J. A. v. Eck, Penningm.; A. Koetsier, F. Ypma, Bestuursleden; G. W. Brenk, A. J. Iseger, Comm.
Cooperatieve Inkoop Vereeniging. Afd. van de Zeister Kruideniers vereeniging. Kon. Goedgekeurd, 2 Nov. 1919. Adres: Leliestraat 35, T. 2203. Bestuur: voorz.; D. A. v. Zanten, secretaris; J. A. van Eck, penningm.; A. Koetsier, comm.; J. Iseger, G. W. Brenk, lid.
Slagersvereeniging voor Zeist en Omstreken. Opgericht 14 Mei 1908. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 8 Mei 1909. Secretariaat: M. v. Hunnik, Voor- heuvel 48. Voorz: H. Schouten; Penningm.: Joh. v. de Mey; M. J. de Bouter, Vice- voorzitter; A. Kroon.
Ned. Bond van Sigarenwinkeliers- vereenigingen. Afd. Zeist. F. van Drie, Voorz., Voorheuvel 8; G. B. v. d. Hart, Steinlaan 40, Seer.; J. Postma, Slotlaan 44, Penn.
Nederlandsche Bond van Kleermakers- patroons. Goedgek. bij Kon. Besluit d.d. 20 Febr. 1935. No. 45. Afd. „Zeist en Omstreken". Opgericht 11 Mei 1936. Bestuur: E. van Prattenburg Jr., Voorz., Stationsplein; J. v. Donse- laar Jr., Seer., Traaij 42, Driebergen; J. v. Sprakelaar, Penningmeester; Torenlaan 33; E. W. Sukkel, 2e Voorz., Middellaan 8; W. Lensink, Slotl. 38. Onder de afd. „Zeist en Omstr."
Heeft ter beschikking de nieuwste speciale LXJK- en ROUW-AUTO's
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende