Uw zoekacties: Tekstbank

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
 • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

 • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
 • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
 • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
1.580 pagina's
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-27_1939_0622 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1939
Pagina:
620
jy \ o ~7 SLOTLAAN 48 rversbergen & Z.onen zEisTTei.2027
De Bilt/Bilth. 10 Commissie van Financien. G. F. M. Schimmel, Mr. A. M. A. Baron v. Boetzelaer v. Loenen en Wol- feren, A. L. Schuurman. Commissie voor den B-steun. (Verstrekking van kleeding, sohoeisel en dekking aan werkloozen). J. H. de Hoog, voorzitter; Joh. A. v. Tellin'gen, gemeentehuis, (2e afdeel.), secretaris; F. Bronsing, J. G. H. Ros ter, F. W. Olland en W. Vlek, leden. Commissie voor de Strafverordeningen. Mr. A. M. A. Baron van Boetzelaer van Loenen en Wolferen, F. M. la Ghapelle, Jhr. D. R. Gevers Deijnoot. Schadevergoedingscommissie. Mr. A. M. A. Baron van Boetzelaer van Loenen en Wolferen, J. H. de Hoog, E. van Scherpenzeel. Onderwijscommissie. Jhr. D. R. Gevers Deijnoot, tevens voorzitter dezer commissie, F. M. C. Brinkman, G. C. Janssen. Commissie van Sociale Zaken. W. Vlek, J. H. de Hoog, G. F. M. Schimmel. Commissie voor georganiseerd overleg in Ambtenaarszaken. W. Vlek, D. L. v. Dijk, A. L. Schuur man. Commissie voor de Jeugd- Werkloosheid. Mr. G. ter Laan, Voorzitter. F. M. C. Brinkman, E. M. A. Bos, Corn.s Keg, E. v. Scherpenzeel, G. F. M. Schim mel. Commissie Rekening Grondbedrijf. F. M. C. Brinkman, W. Lucassen, E. v. Scherpenzeel. Het Hoofdstembureau voor de Raads- verkiezingen is gevestigd in het Raad- huis (Jagflust) Bilthoven. De gemeente is verdeeld in 8 stem- districten. I Jagtlust II School Leijenscheweg III School v. Dijcklaan IV School Gregoriuslaan V Oude Raadhuis
VI School Tuinstraat VII School Hessenweg VIII School Groen v. Prinstererweg. Het Hoofdstembureau voor de Ver- kiezing van leden van den Raad be- staat uit: H. P. Baron van den Borch tot Ver- wolde v. Vorden, Voorz.. H. Troost- heide, pl.verv. Voorz.; Mr. P. H. Dam- ste Jr., Mr. G. ter Laan, F. M. la Cha- pelle, leden. Pl.ver. leden: J. J. Pelt, J. W. Bec kers.
Biltsche Ophaaldienst voor Belastingen en Schoolgelden. (Opger. 3/3 '26 en Kon. Goedgek. 15/12 '26 No. 26). De Vereeniging stelt zich ten doel om, in samenwerking en overleg met het Be- stuur der gemeente de Bilt, haar leden de betaling van belastingen en schoolgelden te vergemakkelijken door het ten huize van de leden te doen incasseeren van de door hen aan verschillende belastingen en schoolgelden totaal verschuldigde som. De contributie is progressief. J. Groenewegen, Voorz.; J. C. v. Goudoever, Secretaris; H. Troostheide, Vice-Voorzitter. W. Vlek, J. M. Ver- beek, Leden. H. M. Beije (Gem. Ontvanger) Ad- ministrateur, Waterweg 61, de Bilt. A. J. Werkhoven, Haydnlaan 21, Bilthoven, incasseerder.
Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. Jhr. D. R. Gevers Deijnoot; P. N. Hoogland en Corn.s Keg, imeer spec, belast met het voltrekken van huwe- lijken. G. v. Middelkoop, belast met alle overige werkzaamheden. J. A. van Tellingen en A. H. van Leer, plaatsvervangers.
Zegels, Leges en Registratie der extracten uit de Registers van den Burgerlijken Stand. Zijn thans ingevolge art. 32, 6e der Zegelwet 1917 vrij van zegel; als leges moet voor extract geboorte, overlij"
Zeister Begrafenis-Onderneming ..PATRIMON1UM" en Vereen. „VAN HOOGSTRATEN" Opgericht 1928 — Administr.-adres Emmastraat 48
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-27_1939_0412 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1939
Pagina:
411
Jiy 1 o T SLOTLAAN 48 . Fwersbergen & Z-onen zEisTTei.2027 406 Rouwenhorst, A., zuivelproducten, Bergweg 54
5 Handel in U ITSLU ITEN D Iste kwaliteiten 1 Roomboter, Margarine, | Kaas, Eieren en Comestibles | fiiiuiiiiiiiiiHiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiinnmiiniiiiiiiniiiininiiiiniiiiiiiiin
— Mej. H. C., Bergweg 54 — Mej. J. H., Ernst Casimirlaan 3 — J., Ernst Casimirlaan 1 — J. J., Bergweg 10 Rovaart, A. C. van de, Eikenlaan 12 Rovers, F. A., Hertenlaan 18 (post-adres dD.) Rowaan, A., reclame teekenaar, Burg. Patijnlaan 176 Roy, Mevr. de Wed. D. la, geb. Post, Wilhelminalaan 20 — Mej. P. la, Wilhelminalaan 20 — Mej. M. E. le, Aristoteleslaan 17 Royaards, Mej. S. H. J., Duinweg 29, (post-adres HtH.) Rozeboom, Mej. J., verpleegster, Dolderscheweg 152 (post-adres d. D.) Rozenboom, M. T., ambtenaar, Roemer Visscherlaan 86 Rozendaal, A., agent van politie, Dennenweg 26 (post-adres HtH.) (Brand melden). — A. L., tandtechniker, Ernst Casimirlaan 61 Rozijn, D. A., Heerenlaan 51 — Mej. J. P. G., leerares, de Genestetlaan 15 Ru, Mej. Anna de, Steniaweg 29 — Mej. Aaltje de, Steniaweg 29 — Mej. A. de, Steniaweg 29 — G. de, broodbakker, Steniaweg 29 — L. de, adj. comm. Post en Tel., de Genestetlaan 30 — L. J. de, bakker, Leliestraat 4 a Rudolphi, B. H., Wilhelminalaan 31 — Mej. C. Y. V., zang- en spraakleerares, Wilhelminalaan 31 Ruesques, J., metaaldraaier, Bergweg 126 Rueter, Mej. C., verpleegster, W. A. Hoeve (post-adres dD.) Ruhrwiem, O., winkelier, Slotlaan 53 Ruig, Mevr. de Wed. D. de, geb. Stein, Tolhuislaan 26, (post-adr. dD.) Ruitenbeek, B. W., onderwijzer, Kritzingerlaan 49 Zeister Begrafenis-Onderneming |BjS9 „PATRIMONIUM" en Vereen. „VAN HOOGSTRATEN" Opgericht 1928 — Administr.-adres Emmastraat 48 A
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-27_1939_0095 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1939
Pagina:
94
Lampen en Kronen
91
Te Zeist: Henr. van Lyndenlaan 6, T. 2610. Te Bilthoven: Montessorischool, Rembrandtplein. Directie: Barend Renden en Frans v. d. Meijden. Leeraren te Zeist: Piano: Toos Schoonman, Jo Stringa, Barend Ren den. , Viool: Frans v. d. Meijden. Cello: Ludwig Werner. Fluit: Barend Renden. Saxophoon: Anton Engel. Solozang: Suze Luger. Solfege en elementaire 'muziekleer. Wim. ter Burg. Orgel: Mees van Sluis. . Orkestklasse: Frans v. d. Meijden. Harmonie, Muziekgeschiedenis en Muziekleer, Wouter Paap. Dans: P. Wildschut. Blokfluit: Wim ter Burg. Accordeon en Jazz-piano: J. J. rtot- meester. m Harmonie-Muziekgezelschap „Oefening Baart Kunst". Opgericht 1 Nov. 1906. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 18 -Aug. 1908 (Stbl. no. 42). Gewijzigde statuten goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 Oct. 1912 (Stbl. no. 243). Beschermheer: Jhr. Dr. M. L. van Holthe tot Eohten, Burgem. van Zeist. Eerelid: S. J. Tevel. Bestuur: J. v. d. Berg, le voorz., Jac. v. d. Kamp, 2e voorz.; B. Cator, le seer., Antonlaan 8; Corn. Cator, 2e seer.; B. Niessen, le penningm.; A. Sprakelaar, 2e penningm.; H. Jacobi, comm. Directeur: H. A. van Dijk. Mandoline-club „Ons Genoegen" te Huis ter Heide. Beschermheer: Jhr. Dr. M. L. van Holthe tot Echten, Burgemeester van Zeist. Directeur: J. den Daas; G. Hoogen- ^°orn, voorz.; N. Grijff, seer.; Mej. C.
v d. Heetcamp, penningm.esse; W. Fluit en G. Fluit, leden. Repetitie: Dinsdagavond 7y 2 uur, Chr. School. Gem. Zangver. „Ons Genoegen" te Austerlitz. Bestuur: R. van Essen Voorz.; C. van Ingen, Secret., Oude Postweg 47; Mei |. van Barneveldt, le Penningm.; J v. d. Broek, 2e Penningm.; W. van Ginkel, Bibliothecaris. Directeur: G. J- Greeven te Zeist. „Ontwikkeling", Mandolineclub. A. Borra, seer., Pleineslaan 71. Chr. Gem. Koor „Sursum Corda". Evangelisatiekoor lokaal „Schaer- weyde". Leider: I. lac. Janse. Onderafd. der Ver. v. Chr. Belangen. Bestuur: Ds. F. G. Hospers, voorz.; J. M. Rodi, Seer.; W. Komng, Penn. Repetitie: Dinsdagavond 8—10. Lo kaal Schaerweijde. R.K. Symphonie Orkest. „St. Don Bosco". Bestuur: W. Wever, voorz., Egelintg- laan 45; Mevr. E. van Doom, seer., Const. Huygenslaan 25; J. v. Doom, penningm.; Mej. L. Heilker, bibl. Dir.: Chr. W. van Son. Eere Voorz.: Zeer Eerw. Heer Pas- %'eSEer: WdEd. geb. H«e, Chr. Burgers. , Repetitie: Woensdagavond 8.^U— 10.30 uur.
Zeister Symphonie Gezelschap. Voorz.: Seer.. D. G. Becker, Verl. Slotlaan 118; Tel. 3090; Penn.: Mevr. J. Vogtschmidt- Df Directeur: N. Vogtschmidt, T. 3702. Repetities: Maandag van 8-10 uur.
Bedienaats der Zeister Begralenis-Onderneming: 3. CAMUE — Joubertlaan 5 — Telel. 3009 H. G. KARELSE — Montaubanstraat 2c — Telef. 3428
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende