Uw zoekacties: Huis Heibergen, 1735-1946

2160 Huis Heibergen, 1735-1946

Archieftoegangen

In “archieftoegangen” kunt u zoeken in de inventarissen van alle archieven. Dit kunnen gemeentelijke archieven zijn, maar ook archieven van particulieren zoals kerken, scholen, families en organisaties. 

Heeft u een archiefstuk gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het archiefstuk. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Let op! Nog niet alle inventarissen zijn digitaal beschikbaar. Sommige archieven zijn nog niet geïnventariseerd en zijn daarom in principe niet te raadplegen. Kunt u iets niet vinden of wilt u een archief inzien waar geen inventaris van is? Mail dan naar gemeentearchief@zeist.nl voor meer informatie.

beacon
 
 
Inventaris
13 Jhr. Jean Louis de Casembroot verkoopt aan Jhr. Johan Willem Steengracht van Oostcapelle, wonende op Beerschoten onder De Bilt, voor een som van f 25.000,-, het landgoed Heibergen groot 68 bunder 47 roeden 5 ellen, gelegen tussen de Amersfoortse straatweg en de Woudenbergse Zandweg, en verder 56 roeden 20 ellen erfpachtgrond eveneens daar gelegen, door de verkoper in eigendom verkregen van de erfgenamen van Anthony Ebeling d.d. 17 juni 1854. met aangehechte acte van ruiling d.d. 16 mei 1856 waarbij Jhr. Jean Louis de Casembroot aan Jhr. Willem Eliza Ram afstaat de oostelijke helft van de laan gelegen onder Zeist sectie C, no. 46, groot 2 bunder 30 roeden 70 ellen, lopende van de Amersfoortse straatweg tussen de eigendommen van beide heren, en daarvoor in ruil krijgt 11 roeden 50 ellen laan met beplanting, gelegen onder Zeist, sectie C no. 169, lopende tot de Oude Woudenbergse weg
2160 Huis Heibergen, 1735-1946
Inventaris
13
Jhr. Jean Louis de Casembroot verkoopt aan Jhr. Johan Willem Steengracht van Oostcapelle, wonende op Beerschoten onder De Bilt, voor een som van f 25.000,-, het landgoed Heibergen groot 68 bunder 47 roeden 5 ellen, gelegen tussen de Amersfoortse straatweg en de Woudenbergse Zandweg, en verder 56 roeden 20 ellen erfpachtgrond eveneens daar gelegen, door de verkoper in eigendom verkregen van de erfgenamen van Anthony Ebeling d.d. 17 juni 1854. met aangehechte acte van ruiling d.d. 16 mei 1856 waarbij Jhr. Jean Louis de Casembroot aan Jhr. Willem Eliza Ram afstaat de oostelijke helft van de laan gelegen onder Zeist sectie C, no. 46, groot 2 bunder 30 roeden 70 ellen, lopende van de Amersfoortse straatweg tussen de eigendommen van beide heren, en daarvoor in ruil krijgt 11 roeden 50 ellen laan met beplanting, gelegen onder Zeist, sectie C no. 169, lopende tot de Oude Woudenbergse weg
Datering:
2 augustus 1856
Omvang:
1 stuk

Kenmerken

Samenvatting:
Bevat diverse transport- en verkoopakten van delen van Huis Heibergen, een kadastrale kaart uit 1945 en stukken betreffende het archief
Omvang:
0,76 meter
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Eigendom:
Nee, is eigendom van het Zeister Historisch Genootschap
Licentie:
CC0 1.0 Publiek Domein Verklaring
Archiefvormer:
Bewoners Huis Heibergen
Soort toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren de toegang minstens één keer volledig en zonder afkortingen noemen. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zeist, Huis Heibergen, 1735-1946, toegang 2160, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-ZtGAZ_2160-...
Trefwoorden: