Uw zoekacties: Land onder Zeist, 1571-1921

2216 Land onder Zeist, 1571-1921

Archieftoegangen

In “archieftoegangen” kunt u zoeken in de inventarissen van alle archieven. Dit kunnen gemeentelijke archieven zijn, maar ook archieven van particulieren zoals kerken, scholen, families en organisaties. 

Heeft u een archiefstuk gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het archiefstuk. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Let op! Nog niet alle inventarissen zijn digitaal beschikbaar. Sommige archieven zijn nog niet geïnventariseerd en zijn daarom in principe niet te raadplegen. Kunt u iets niet vinden of wilt u een archief inzien waar geen inventaris van is? Mail dan naar gemeentearchief@zeist.nl voor meer informatie.

beacon
 
 
Inventaris
1 Tinsbrieven, uitgegeven door het tinshof van de Domeinen 's Lands van Utrecht, van een stuk heetveld te Zeist, lang 26 roeden, breed 25 roeden, waarop in 1571 een huis en hofstede is gebouwd geworden
2216 Land onder Zeist, 1571-1921
Inventaris
1
Tinsbrieven, uitgegeven door het tinshof van de Domeinen 's Lands van Utrecht, van een stuk heetveld te Zeist, lang 26 roeden, breed 25 roeden, waarop in 1571 een huis en hofstede is gebouwd geworden
Datering:
1571-1654
Omvang:
5 geliasseerde charters
NB:
a. 10 november 1571. Claes Claess. de Roy en zijn vrouw Cornelia Lubbert Ernstenssdr.
b. 16 mei 1595. Jan Thoniss. van Sleyerhorst, te Zeist en zijn vrouw Cornelia, na overdracht van Eerst Claesz.
c. 20 november 1621. Herman Janss. Slederhorst, te Zeist, na dode van zijn vader Jan Thoniss. Slederhorst.
d. 11 juli 1646. Clemens Meynss. na overdracht van Harman Janss. Slederhorst.
e. 26 juli 1654. Imert Franss. na overdracht van Aert Peterss. en zijn vrouw Aeltgen Jordens wed. Clemens Meynss.
N.B.Met fragment-zegels van de rentmeester-generaal van het tinshof.

Kenmerken

Samenvatting:
Tinsbrieven, transport- en erfpachtakten,akten van scheiding, vergunningsaanvraag, benoeming van taxateurs en uittreksels uit de kadastrale legger. Met een charter
Omvang:
0,23 meter
Openbaarheid:
Volledig
Eigendom:
Zeister Historisch Genootschap
Licentie:
CC01.0
Soort toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren de toegang minstens één keer volledig en zonder afkortingen noemen. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zeist, Land onder Zeist, 1571-1921, toegang 2216, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-ZtGAZ_2216-...