Uw zoekacties: Land onder Zeist, 1571-1921

2216 Land onder Zeist, 1571-1921

Archieftoegangen

In “archieftoegangen” kunt u zoeken in de inventarissen van alle archieven. Dit kunnen gemeentelijke archieven zijn, maar ook archieven van particulieren zoals kerken, scholen, families en organisaties. 

Heeft u een archiefstuk gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het archiefstuk. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Let op! Nog niet alle inventarissen zijn digitaal beschikbaar. Sommige archieven zijn nog niet geïnventariseerd en zijn daarom in principe niet te raadplegen. Kunt u iets niet vinden of wilt u een archief inzien waar geen inventaris van is? Mail dan naar gemeentearchief@zeist.nl voor meer informatie.

beacon
 
 
Inventaris
5 Everard Kol, als gemachtigde van Gerlagh Theodorus baron van der Capellen heer van Schonauwen enz., transporteert, ten overstaan van schout en schepenen van Zeist, aan Barent Christiaan van Calker 3,5 morgen weiland, gelegen aan de Coppel te Zeist, strekkende van de Zeistervaart tot de Koppeldijk. Met de koopconditiën van dit land d.d. 31 october 1778
2216 Land onder Zeist, 1571-1921
Inventaris
5
Everard Kol, als gemachtigde van Gerlagh Theodorus baron van der Capellen heer van Schonauwen enz., transporteert, ten overstaan van schout en schepenen van Zeist, aan Barent Christiaan van Calker 3,5 morgen weiland, gelegen aan de Coppel te Zeist, strekkende van de Zeistervaart tot de Koppeldijk. Met de koopconditiën van dit land d.d. 31 october 1778
Datering:
15 januari 1779
Omvang:
1 stuk en 1 charter

Kenmerken

Samenvatting:
Tinsbrieven, transport- en erfpachtakten,akten van scheiding, vergunningsaanvraag, benoeming van taxateurs en uittreksels uit de kadastrale legger. Met een charter
Omvang:
0,23 meter
Openbaarheid:
Volledig
Eigendom:
Zeister Historisch Genootschap
Licentie:
CC01.0
Soort toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren de toegang minstens één keer volledig en zonder afkortingen noemen. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zeist, Land onder Zeist, 1571-1921, toegang 2216, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-ZtGAZ_2216-...