Uw zoekacties: Land onder Zeist, 1571-1921

2216 Land onder Zeist, 1571-1921

Archieftoegangen

In “archieftoegangen” kunt u zoeken in de inventarissen van alle archieven. Dit kunnen gemeentelijke archieven zijn, maar ook archieven van particulieren zoals kerken, scholen, families en organisaties. 

Heeft u een archiefstuk gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het archiefstuk. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Let op! Nog niet alle inventarissen zijn digitaal beschikbaar. Sommige archieven zijn nog niet geïnventariseerd en zijn daarom in principe niet te raadplegen. Kunt u iets niet vinden of wilt u een archief inzien waar geen inventaris van is? Mail dan naar gemeentearchief@zeist.nl voor meer informatie.

beacon
 
 
Inventaris
13 De permanente Commissie uit het Amortisatie Syndicaat besluit afwijzend op een verzoek van Joost Rudolph Burlage te Amsterdam, als administrateur van de eigendommen te Zeist der Evangelische Lutherse gemeente in de kolonie Berbice, tot afkoop van de erfpachten van 3 percelen heiland gelegen onder Zeist (?) groot resp. 950 bij 50 roeden, 120 bij 16 roeden, en 80 bij 305 roeden
2216 Land onder Zeist, 1571-1921
Inventaris
13
De permanente Commissie uit het Amortisatie Syndicaat besluit afwijzend op een verzoek van Joost Rudolph Burlage te Amsterdam, als administrateur van de eigendommen te Zeist der Evangelische Lutherse gemeente in de kolonie Berbice, tot afkoop van de erfpachten van 3 percelen heiland gelegen onder Zeist (?) groot resp. 950 bij 50 roeden, 120 bij 16 roeden, en 80 bij 305 roeden
Datering:
13 februari 1827
Omvang:
1 stuk

Kenmerken

Samenvatting:
Tinsbrieven, transport- en erfpachtakten,akten van scheiding, vergunningsaanvraag, benoeming van taxateurs en uittreksels uit de kadastrale legger. Met een charter
Omvang:
0,23 meter
Openbaarheid:
Volledig
Eigendom:
Zeister Historisch Genootschap
Licentie:
CC01.0
Soort toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren de toegang minstens één keer volledig en zonder afkortingen noemen. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zeist, Land onder Zeist, 1571-1921, toegang 2216, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-ZtGAZ_2216-...