Uw zoekacties: Land onder Zeist, 1571-1921

2216 Land onder Zeist, 1571-1921

Archieftoegangen

In “archieftoegangen” kunt u zoeken in de inventarissen van alle archieven. Dit kunnen gemeentelijke archieven zijn, maar ook archieven van particulieren zoals kerken, scholen, families en organisaties. 

Heeft u een archiefstuk gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het archiefstuk. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Let op! Nog niet alle inventarissen zijn digitaal beschikbaar. Sommige archieven zijn nog niet geïnventariseerd en zijn daarom in principe niet te raadplegen. Kunt u iets niet vinden of wilt u een archief inzien waar geen inventaris van is? Mail dan naar gemeentearchief@zeist.nl voor meer informatie.

beacon
 
 
Inventaris
15 Acten van eigendomsoverdracht van een huis, ingericht voor 2 woningen, staande op 11 roeden erfpachtgrond, gelegen te Zeist in de buurt Nieuw Zeist, sectie B nrs. 366 bis en 367. 1848-1861
2216 Land onder Zeist, 1571-1921
Inventaris
15
Acten van eigendomsoverdracht van een huis, ingericht voor 2 woningen, staande op 11 roeden erfpachtgrond, gelegen te Zeist in de buurt Nieuw Zeist, sectie B nrs. 366 bis en 367. 1848-1861
Datering:
1848-1861
Omvang:
1 omslag
NB:
a. 24 maart 1848. De erfgenamen van Hermanus van Zonderen aan Hendrik Vermeer.
b. 5 mei 1851. Hendrik Vermeer aan Jhr. Leendert Marinus Schuurbeque Boeye.
c. 1 december 1859. Jhr. Leendert Marinus Schuurbeque Boeye aan Gijsbert en Dirk Timmerman.
d. 31 mei, 3 juni 1861. Teunis van Wijk aan Gijsbert en Dirk Timmerman de erfpachtgrond waarop het huis staat, groot 11 roeden, sectie B nrs. 366 bis en 367.
e. 4 october 1861. Dirk Timmerman aan zijn broeder Gijsbert Timmerman de helft van het huis met grond, sectie B nr. 367.
N.B. Is oude huis Nooitgedacht no. 30.

Kenmerken

Samenvatting:
Tinsbrieven, transport- en erfpachtakten,akten van scheiding, vergunningsaanvraag, benoeming van taxateurs en uittreksels uit de kadastrale legger. Met een charter
Omvang:
0,23 meter
Openbaarheid:
Volledig
Eigendom:
Zeister Historisch Genootschap
Licentie:
CC01.0
Soort toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren de toegang minstens één keer volledig en zonder afkortingen noemen. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zeist, Land onder Zeist, 1571-1921, toegang 2216, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-ZtGAZ_2216-...