Uw zoekacties: Land onder Zeist, 1571-1921

2216 Land onder Zeist, 1571-1921

Archieftoegangen

In “archieftoegangen” kunt u zoeken in de inventarissen van alle archieven. Dit kunnen gemeentelijke archieven zijn, maar ook archieven van particulieren zoals kerken, scholen, families en organisaties. 

Heeft u een archiefstuk gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het archiefstuk. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Let op! Nog niet alle inventarissen zijn digitaal beschikbaar. Sommige archieven zijn nog niet geïnventariseerd en zijn daarom in principe niet te raadplegen. Kunt u iets niet vinden of wilt u een archief inzien waar geen inventaris van is? Mail dan naar gemeentearchief@zeist.nl voor meer informatie.

beacon
 
 
Inventaris
19 De erfgenamen van Mr. Cornelis Maria van Hengst verkopen voor f 4.150,- aan Dr. Agnites Vrolik, essayeur-generaal van de Munt te Utrecht, 4 bunders 15 roeden 40 ellen boomgaard, bouw- en bosland, gelegen onder Zeist aan de Utrechtse straatweg over de plaats Veldhelm, strekkende van de straatweg tot de Arnhemse Bovenweg, naast Ma Retraite, eertijds geheten het goed Konijnenbergh en Zandenhoef
2216 Land onder Zeist, 1571-1921
Inventaris
19
De erfgenamen van Mr. Cornelis Maria van Hengst verkopen voor f 4.150,- aan Dr. Agnites Vrolik, essayeur-generaal van de Munt te Utrecht, 4 bunders 15 roeden 40 ellen boomgaard, bouw- en bosland, gelegen onder Zeist aan de Utrechtse straatweg over de plaats Veldhelm, strekkende van de straatweg tot de Arnhemse Bovenweg, naast Ma Retraite, eertijds geheten het goed Konijnenbergh en Zandenhoef
Datering:
30 juni 1849
Omvang:
1 stuk

Kenmerken

Samenvatting:
Tinsbrieven, transport- en erfpachtakten,akten van scheiding, vergunningsaanvraag, benoeming van taxateurs en uittreksels uit de kadastrale legger. Met een charter
Omvang:
0,23 meter
Openbaarheid:
Volledig
Eigendom:
Zeister Historisch Genootschap
Licentie:
CC01.0
Soort toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren de toegang minstens één keer volledig en zonder afkortingen noemen. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zeist, Land onder Zeist, 1571-1921, toegang 2216, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-ZtGAZ_2216-...