Uw zoekacties: Land onder Zeist, 1571-1921

2216 Land onder Zeist, 1571-1921

Archieftoegangen

In “archieftoegangen” kunt u zoeken in de inventarissen van alle archieven. Dit kunnen gemeentelijke archieven zijn, maar ook archieven van particulieren zoals kerken, scholen, families en organisaties. 

Heeft u een archiefstuk gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het archiefstuk. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Let op! Nog niet alle inventarissen zijn digitaal beschikbaar. Sommige archieven zijn nog niet geïnventariseerd en zijn daarom in principe niet te raadplegen. Kunt u iets niet vinden of wilt u een archief inzien waar geen inventaris van is? Mail dan naar gemeentearchief@zeist.nl voor meer informatie.

beacon
 
 
Inventaris
25 Acte van scheiding tussen Gerrit Meerdink en Hermanus van Loghem, beide wonende te Zeist, van de 4 woningen met 26 bunders 49 roeden land, gelegen onder Zeist achter het landgoed Ma Retraite, sectie B no. 119-131, 520, 521, 526-530, 536, D no. 22, door hen aangekocht bij veiling van 7 februari 1855 van Carel Joseph van Hengst
2216 Land onder Zeist, 1571-1921
Inventaris
25
Acte van scheiding tussen Gerrit Meerdink en Hermanus van Loghem, beide wonende te Zeist, van de 4 woningen met 26 bunders 49 roeden land, gelegen onder Zeist achter het landgoed Ma Retraite, sectie B no. 119-131, 520, 521, 526-530, 536, D no. 22, door hen aangekocht bij veiling van 7 februari 1855 van Carel Joseph van Hengst
Datering:
14 october 1857
Omvang:
1 stuk

Kenmerken

Samenvatting:
Tinsbrieven, transport- en erfpachtakten,akten van scheiding, vergunningsaanvraag, benoeming van taxateurs en uittreksels uit de kadastrale legger. Met een charter
Omvang:
0,23 meter
Openbaarheid:
Volledig
Eigendom:
Zeister Historisch Genootschap
Licentie:
CC01.0
Soort toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren de toegang minstens één keer volledig en zonder afkortingen noemen. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zeist, Land onder Zeist, 1571-1921, toegang 2216, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-ZtGAZ_2216-...