Uw zoekacties: Land onder Zeist, 1571-1921

2216 Land onder Zeist, 1571-1921

Archieftoegangen

In “archieftoegangen” kunt u zoeken in de inventarissen van alle archieven. Dit kunnen gemeentelijke archieven zijn, maar ook archieven van particulieren zoals kerken, scholen, families en organisaties. 

Heeft u een archiefstuk gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het archiefstuk. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Let op! Nog niet alle inventarissen zijn digitaal beschikbaar. Sommige archieven zijn nog niet geïnventariseerd en zijn daarom in principe niet te raadplegen. Kunt u iets niet vinden of wilt u een archief inzien waar geen inventaris van is? Mail dan naar gemeentearchief@zeist.nl voor meer informatie.

beacon
 
 
Inventaris
35 Christian Hartwigsen, schilder en kamerbehanger te Zeist aan het Oosterplein, verkoopt aan Jhr. Jan Elias Huydecoper, ambachtsheer van Zeist, een huis, erf, grond en plaats met koetshuis, stalling en washuis, gelegen te Zeist aan de Dorpsstraat no. 12, strekkende voor van de straat tot de scheidingssloot van de eigendom van Christiaan Carll Ludwig Schneider, door de verkoper gekocht 29 juni 1831
2216 Land onder Zeist, 1571-1921
Inventaris
35
Christian Hartwigsen, schilder en kamerbehanger te Zeist aan het Oosterplein, verkoopt aan Jhr. Jan Elias Huydecoper, ambachtsheer van Zeist, een huis, erf, grond en plaats met koetshuis, stalling en washuis, gelegen te Zeist aan de Dorpsstraat no. 12, strekkende voor van de straat tot de scheidingssloot van de eigendom van Christiaan Carll Ludwig Schneider, door de verkoper gekocht 29 juni 1831
Datering:
9 juni 1842
Omvang:
1 stuk
NB:
Is het logement der Broedergemeente.

Kenmerken

Samenvatting:
Tinsbrieven, transport- en erfpachtakten,akten van scheiding, vergunningsaanvraag, benoeming van taxateurs en uittreksels uit de kadastrale legger. Met een charter
Omvang:
0,23 meter
Openbaarheid:
Volledig
Eigendom:
Zeister Historisch Genootschap
Licentie:
CC01.0
Soort toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren de toegang minstens één keer volledig en zonder afkortingen noemen. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zeist, Land onder Zeist, 1571-1921, toegang 2216, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-ZtGAZ_2216-...