Uw zoekacties: Huis Zeist, 1677-1953

2180 Huis Zeist, 1677-1953

Archieftoegangen

In “archieftoegangen” kunt u zoeken in de inventarissen van alle archieven. Dit kunnen gemeentelijke archieven zijn, maar ook archieven van particulieren zoals kerken, scholen, families en organisaties. 

Heeft u een archiefstuk gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het archiefstuk. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Let op! Nog niet alle inventarissen zijn digitaal beschikbaar. Sommige archieven zijn nog niet geïnventariseerd en zijn daarom in principe niet te raadplegen. Kunt u iets niet vinden of wilt u een archief inzien waar geen inventaris van is? Mail dan naar gemeentearchief@zeist.nl voor meer informatie.

beacon
 
 
Inventaris
19 Willem Adriaan graaf van Nassau, vrijheer van Zeist, Driebergen enz., als universeel erfgenaam van zijn overleden vader Lodewijk Adriaan graaf van Nassau, transporteert voor de gerechten van Zeist, Stoetwegen en Cattenbroek, aan Cornelis Schellinger en zijn vrouw Sophia Centen de volgende goederen:
1. de hoge, middelbare en lage jurisdictie van Zeist en Driebergen, met het recht van aanstelling van drost, schout, gadermeester, secretaris, schepenen, gerechtsbode, koster, schipper, dienaars enz.;
2. de grondheerlijkheid van de Zeisterstraat;
3. de Crooseteynse tiend;
4. 28 huizen en kameren aan de Dorpsstraat te Zeist met tuinen en erven, elk huis met bewoner genoemd;
5. een zitbank in de kerk van Zeist met grafkelder in het koor der kerk;
6. het adellijk huis Zeist met oranjerie, koetshuis, stallen en tuinen met duivenvluchten;
7. diverse percelen bos met lanen, ijskelder, schaapshok, beginnende bij het Rondeel van Zeist strekkende tot aan de Piramide heiwaarts op, onder andere ook het Molenbos langs de Hogeweg;
8. een hofstede met huizinge, duifhuis en 69,5 morgen land gelegen onder Zeist, Cattenbroek en Stoetwegen aan de Griffesteynse weg, de Coppeldijk en de Zeistervaart;
9. 3 morgen land onder Stoetwegen, een goed van het huis Hardenbroek;
10. een huis en hofstede met 78 morgen land gelegen onder Stoetwegen aan de Blikkenburgse vaart, in gebruik bij Dirk Haasbergen;
11. een huis en hofstede met 60 morgen land gelegen onder Stoetwegen, in gebruik bij Hendrik Tonisse Kuyer;
12. een huis en hofstede met 58 morgen land gelegen onder de Breul, bewoond door wed. van Broekhuysen, aan de Odijkse steeg en Arnhemse weg;
13. een huis en hofstede met 33 morgen land gelegen onder Stoetwegen, grenzend oostwaarts het Kerkeland van Zeist en westwaarts de Preekstoel;
14. een huis en hofstede genaamd de Preekstoel met 10 morgen land gelegen onder Stoetwegen, grenzende ten noordoosten de Arnhemse weg, noordwesten de halve laa

Kenmerken

Samenvatting:
Transportakten van grond- en huistransacties, de verkoop van de jurisdictie over de heerlijkheden Zeist, Blikkenburg en Driebergen, het weg- en waterbeheer, huwelijkse voorwaarden, tinsbrieven (grondbelasting) het jachtrecht, illegale vuilstort door de inwoners van Zeist, de verpachting van tienden en een stoel in de kerk. Met zeventien charters
Omvang:
2,39 meter
Openbaarheid:
Volledig
Eigendom:
Nee, is eigendom van het Zeister Historisch Genootschap
Licentie:
CC0 1.0 Publiek Domein Verklaring
Soort toegang:
Inventaris
Archiefvormer:
Bewoners van Huis Zeist
Citeerinstructie:
Bij het citeren de toegang minstens één keer volledig en zonder afkortingen noemen. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zeist, Huis Zeist, 1677-1953, toegang 2180, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-ZtGAZ_2180-...
Trefwoorden:
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.