Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_003 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
3
1ST -A- _A_ *\7s7" IJZEE
YAH HET
le. i Partieojiere M TE Z E.I S T
• u )
happijen, enz.
BeTolkiag der Oemeente Zeist op 1 Januari 1890
• • •
€823 Zielen.
G. Costerman, Bvrgemeesier 1882 en 1873 Aml- i tenaar van den Burgerlijken Stand. . 1894. J. Meerdink, Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand 1884. . . . 1893.
Dagelyksch Bestuur. . Jaar V. Aftr.
Jaar v. A fir.
Leden van den Gemeenferaad.
G
Jaar f. Aftr. 1891.
Costerman (1866.) J. van Oosterwijk Bruijn (1876.) it Jhr. J. E. Hnydecoper (1882.) u W. Tan Dtjk, Phz. (1885.) » P. W. ran Calker (1874.) ' h 1890. J. Meerdink (1883.) 1893. Jhr. Mr. M. L Panw ran Wieldrecht (1890.) u C. W. Anton (1880 > 1895. G. Goldensteeden Egeling (1885.) u Jhr. 0. J. Sickinghe (1889.) u ~~.r, J. J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge (1889.) h Secretarie. Qtmeentthuis. Geopend van 9X—4 uur. F. M. Tan der Heijden, Secretarit. W. K. J. de Kock, Ambtenaar le klaste. A. H. Tan Tellingen, Klerk. W. "Westphal, Bode, Kloikenist en Oemeente- aanplakier. Jhr. L. Martens, Surnumerair. C.G.E. baron r. Beede t. Oudtshoorn, Surnumerair. M. J. G. Mnlder, Surnumerair.
Jhr. J. E. Hnydecoper, Wethouder en Amb tenaar van den 'Burgerlijken Stand 1882. 1896. J, M. van der Heijden, Secretarie, 1888.
G. Wielheesen, ScTiatter der localiteiten, tcaar sterke drank in bet klein wordt verkocht. "W. Legue, Deurwaarder. Algemeene Armencommissie.
Plaatselijke Belastingen. Kantaor: OenurmUAuit. Geopend Maanclag, Woeuedaj en Vrtfdag, ran OX—IX nor. 6. Verdonk, Gz. Onlvanger.
I. J. Gramser, Eerelid. G. Costerman, Voors. O.W. Anton, Vice- Voorz. Jhr. J. E. Hnydecoper, Seer.-Pennifigm. J. A. Tan Nie.
H. Meerdink. G. A. Moen. J. Versteeg. A. L. Grotne J. Th.zn. Jhr. O. J. Sickinghe.
Geneesknndiga dienst. Gemeente Geneesheeren. Dr. K. Snellen. Dr. J. W. C. Ermerina, belaet met het verrichten der gratis-vaceinatien en der doodtcJiouw. N. A. Kortlandt, Arts. P meento Vroedvrouwen. J. H. Achterbergh. "Wed. G. C. Tan Sprang.
Gezondheids Commissie. G. Costerman, Burgemeetter. Dr. J. W. C. Ermerina, Voorzitter. J. Meerdink, Viee-Voorsitter. W. Tan Dijk, Phz. I C. Galdensteeden Egeling. J. Versteeg. (J. M. Tan der Heijden, Secretarie.
t) Daar Hyfcs- «n ProTinefale InstoUingen en Hoofdbeitufn na Genoo tic happen, enx. waaronder de Gemeente Zeist re««»- taert, neda in de Haarowjjier toot Utrecht ijii opfenomen, nodt men die bier niet wear rermeld.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer