Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_005 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
5
iii 5
i
u
hi
'41
I II II I I
ft
1. ■ v . .
348
&
Naamujfeer van Gemeente- en Particutiere Instdllngen cne. te Zeist.
Eeuiing van Vm en Vleetoh. Surnu: GmttnlthtHt. Geopend tu SX—4 nor. D. Deijer, Keurmeetter. Plaatselijk Politla. ■®OmfHtdmi*. Doortoopend geoptaO. W. LeguS, Inspecteur. Veldtcachtert.
W. H. Lemmens. H. de Boer.
I. . de Jonge. J- P. KreisseL
Brandwezen OemeenKhuit. Geopend van 6 >*—4 uur.
G. Coaterman, Burgemeester. 3. A. van Nie, Opperlrandmeester.
H. Meerdink, Brandmeetter. 3. Verateeg, h C. W. Abes, r Gemeente werken. A. Nijland te Utbecht, Gemeente-ArcUtect. Gemeente Begraafplaati. G. "Wielheesen, Direeteur. T. van Eck, Doodgraver. - ' >V*f ■ - *« *""?■ \j_ Gemeente Gasfabriek. Bureau: aan de Fabriek. Doorloopend geopend. D. M. Spruijt, Direeteur. 3. P. Geldof, Baas fitter. C. Klomp, Stoker. | G. van Vonno, Stoker.
: ■&&&
A. J. de J. A. de Mr. C. B. J. Meerdi G. Yerdoi Jhr, P. H
Dienstdoende Schuttery. finnan m dtn Commandant.
3. E. A 3 Jhr. J. E. C. Pocken G. Timme D. "Werns W. 3. Re< 3. Kanne A. Hootse H. Meerd • G. Uijlenb
Staf.
Jhr. Mr. M.I.IW van Wieldrecht.Kapt.-Comm. J - w.C.Ermerins, Off.v. Gexondh. 2e Haste.
Eenige Compagnia Jhr Mr M. I Pauw van Wieldreeht, Koptieiri. A. Eortlandt, le Luitenant. * l->- Ana Jzn., 2e f n 3 Kneppelhont, 2c u Mr. J; D. van Ewijck, 2e u o. I. S.
Schuttersraad. Jlir.Hr.M.1. Pauw van Wieldrecht, Kapt-Voorz. N. A. Kortlandt, le Luitenant. C. Avis Jin., 2« Luitenant. H. A. Poortermans, Sergeant Majoor. Secretariat 3. W. van Dijk, Xorporaal. A. Wijnands, Schutter. N. Euyssenaars, Sergeant-Bode. 3. Kneppelhoufc, 2e Luitenant. B.M. Bering, Fourier. Joh. ten Haaft, Korporaal. Ph. E. BredeS, Schutter. "W". Legu6, Auditeur.
I I
Plaatsvervangers.
Plaatielijke Commlule van Toezloht 7 An ieT MerBC h, Voorzitter. C. Guldensteeden Egeling, Seeretarit. J. Meerdink, W. van Dijk Phzn* Jbr. O. 3. Sickinghe. Openbare Sohoten. Te Zsibt, B. Bcheha van Kloostorhuis. JToo/d. Te Acbtxelitz, 3. 3. Kraal, „
lunch tir gen voor Ondervrys.
Bijzondere School der Ned. Herv Gemeente. JT. van Zanten, Moofd.
Bijzondere School der Roomtch Kath. Gemeente. C. Yergeer, JSoofd.
Daflschool voor Melsjes onder Oirectie der Evano. Broedergemeente. K. A. van Lummel, Hoofd.
Kost- en Dagschool voor Jongens K. A. van Lummel, Hoofd.
G. D. Elfi NED. HI Jhr. K. J 0. J. Mec E. van Es J. LonrenB E. van A
G. Verrijn J. Lourenf C. Veldhit E. van Es
NED. HI Dr. G. J.
Mr. J. F. J. J, Kraa T. van Ba
J. W. Die "3- H. de 1
V • su
Kerkgenootschappen. ; NEDERDUrrSCII HERVORMDE GEMEENTE.
Predlkanten. Th. H. Nahuij8. I A. Couvee Azn.
Kerkvoogden. J. E. A. Kuyfconbrouwer, President. Jhr. jr. E. Huydecoper, Administrates. P. W. J. Kaakebeen.
8. H. de
I'' : 'v
T. van Ba
J. VAN D RUT EN, jjj / II & Fredikbeurtenbricfje 4 Wwdsche- en Remonstrantsclie Gemeenten
Utrecht, " r i|
J. VAN
^ y.u '- '- '. ■-7 .
' -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer