Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_011 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
11
id. te
■ '<-<BSiiin.li -Ai^' " ; I-'— I -ffitti 1 lYrMTt.i ■ tti '•'■ ~i* i'iAbii*""-""' aim'- -If t— '■- - ■■ Naamwyzcr van Gemeente- en Particuliere Instdfingen em. te. Zcist. 351
Particuliere Instellingen en Maatschappyen.
Protestantaoh Weeshuli. Detluvr: L. De Kerkeraad der Ned. Heir. Gemeente. Pegenten: Pi J D».VH K St° nWer ' Pretideni-Penningm. } D. "Wernaen. | ; J. Meerdink. J G. Verdonk Gz. Secretarit. j Binnenvader en Moeder. W. Pijper en Echtgenoote. Protestantsoha Bewaar- en Naaitchool. Betluur.- ft G. Costerman, Pere-Voorzitter. m. Mr. U B. LaboHehdre, Vooreitter. \ "J• T ' kuijtenbrouwer, Vice- Yoorxitter. I Th Nahuijs u jdecoper, Secretaris-Penningm. j A. Course Azn. 'fir ^ eer ^ n ^< • f.:?,I ■ -••• i; 7 ^ Directrieet: ] Merr. 8 H. Couvee-de Wildt, Voorzittter. | Mevr. J. I. j. Siclringhe-Nepven tot Ampi<K fe P ennta 9 nee *tere». V Mej. M. Yoote. v Mej. J. F. Palmboom. . Onderwijzwetten: V ^ 2* ?• tf 3 *®* I M «J- W. A.vanEijndt, I Mej. M. du IW, Mortar.
%
4
Christelijke Jongelingsvereeniging. Onder de UMpnnJi: .D, B^r i, Ba*itr.> 9 hr ' Macrander, Here- Vooreitter. A ^ Pretident. MB- Kamphorst, VicePretident. Goossen, le Secretarit. J. W. Hielle, 2e idem. W. Elzing*, Penningmeetter. |v PMiotJiecarU. D - Verkerk, 2e idem.
W ■
|> Christelijke Knapenvereeniging. || 0nder d ° tmi P rsuk: »W» *r>eg xotkm nOUn M# ztker Opgericht 10 October 1878, I J. Wallenburg, Pretident. U van Ginkel, Secretarit. G. van de Weert, Penningmeetter.
Reolteerolub ..Bernard Ter Haar". Onder de zinspreulc: ,Ocfening kwukt kumt". G. Kamphorst, Pretident. j J. L. Timmerman, Secretarit. W. ran Zanten, Penningmeetter. Christelijke Gereformeerde Jongelingsvereeniging. Zinsprenk: Gereformeerde, J. Jansen, Pretident. | K. Frugte, Secretarit. Li. van ieLLingen, Penningmeetter. Vereeniging ter bevordering van Zondagheiliging door bettrijding van Drankgebruik. Dr. G. J. Weyland, Pretident-Penningmeetter. J. J. Kraal, Secretarit, A. Ansink, Oommittarit. Vereeniging Nederlandsch Mettray. Afdeeling Zeitt. ' B. J. Kroon, Yoorxitter. Jhr. E. de Pesters. J. A. van der Mersch. H. M. van der Mersch, Secretaris-Penningm. Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en mlnvermo gende ooglijdera te Utrecht. Afdeeling Zeitt G. Costerman, Ron. Beet. Dr. K. Snellen, u a Mr. J. J. Clotterbooke |Patijn van Kloetinge Corretpondenl. Herstellingsoord voor verzwakte kinderen .Bethanle.' J- fi. A. Kuytenbrouwer, Pretident. van Oosterwijk Bruyn, Secretarit. H. Grelinger, Penningmeetter. Mej. A. Lampe, Directriee. N. a. Kortlandt, Qeneetheer. Maat»chapplj tot bevordering der Toonknnst/ Afdeeling Zeitt en Omttrelcen. ^ r - ®- Labouch^re, JEere-Voorzitter. Jhr. F. van Beenen, Voorzitter. A. H. Bandert, tender- Voorzitter. J. H. Leitz, Secretarit. T. H. C. A. Lentz, Penningmeetter. H. Meerdink. J. N. W". C. A. Kajgrok te Uteecht, dir. der zangvereeniging en der zangscholen. Harmonle-gezelschap. T. H. C. A. Lentz. j Jhr. F. van de Poll. H. Meerdink. P. de Tries te Uteecht, Directeur.
J. VAK DRUTEN Uitgever can:
Set Predikbeurtenbriefje TM de WMUehe. eg BtmoattmnUeke Gemeentea * B ,u d«a Sed«rl*»d»tlieii ProteiUnUnboid.
Utrecht, Voorstraat H 501
■{
\rt
ell "Jin
S*®3'
; l m I
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer