Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_013 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
13
I-
Vereenlging voor Kamermtuiek. MhJJ Olotterbooke Patijn van Kloetinge, Voorz. A. L. Grothe J.Thz., Secretarit-Penningn. Jhr. Mr. M. I, Pauw van Wieldrecht_ S. van Adelberg te TTtekcht, Directeur. Zangvereenlging der Chr. Jong. Vereeniglng a. j>. r. x. y. d. o. A. van der Kemp, Directeur-Pretident. 3. "Wallenburg, Becretarit. "W. Elzinga, Penningmeetter. Societelt „da Nieuwe Sooleteit". Jhr. Mr. M. I. Pauw van Wieldrecbt, Voorzitter. - • Vice-Voozitter. 3. Kueppelhout, Becretarit. Jhr.A.W.E. Butgers van Eozenburg, 2e Secretarit. H. J. 0. A. Hoofd Hasselaer, Penningmeetter. Gymnattiek Vereeniglng .Heroulet". G. Costerman, D&chermheer. Mr. 0. B. Labouchere, Eerelid. H. van Kreel te Utebohi, Prcsident-Directeur. 3. Westeririk,, Vice-President, J. N. Hatt, le Secretarit. - ' 2e Secretarit. 3. J. Bolide, Peningmeester. ' G. J. van Wermeskerken, Banierdrager.
ZeUter Bad- en WaschinrfoMinfl. Dr. J. W. C. Emerins, President. Mr. J. J. Olotterbooke Patijn van Kloetinge, Beer, A L. Grotbe J.Thz. Penningmeetter. C. W. Anton, \ n • ■ Mr. 0. C. W. Vis te Uteboht, J OommisBartssen. C. Bossard, Badmeester. :
1
Taekensohool van het Departement. Jhr. F. H. van de Poll, Pretident. H. M. van der Merach, Secretarit. 3. Meerdink, Penninom. 3. 3. Walland. A E. Grolman te TTtekcht, Onderwijzer. Volksblbliotheek van het Departement. C. H. G. Hank en, President, Jhr. 0. J. Sickinghe, Secretarit. A. L. Grothe J.Thz,, Penningmeesltr, Chr. van "Wermeskerken, Bibliothccarit. Handenarbeid van het Departement. J. J. Kraal, Ondervoijzer.
Onderlinge Waarborg-Vereeniglng voor Arbelder* en Werklleden.. gag
m
$£11 I I •
m
, Maatschappjj tot Nut van het Algemeen. Departement Zeitt. G. Costerman, Pretident. Jhr. P. van Been en, Vice-President. H. M. van der Merach, Secretarit. Jhr. O. J. Sickinghe, Penningm. J. J. Walland. J.-: ' ■ ■ ■" i--v; .; t , . • - • . _• 3yy.lv , '. > Spaarbank van het Departement. G. Costerman, Pretident. G. Terdonk Gz. Secretarit. 3Meerdink, Penningmeetter. Jhr. J. E. Huydecoper, Jhr. O. J. Sickinghe, C. Guldensteeden Egeling, J. Versteeg, • M. P. Leitz, Boelchouder.
CommissarittM.
A. L. Grothe J.Thzn., Pretident. Jhr. O. J. Sickinghe, Secretarit. H. Meerdink, Penningmeetter. J. Versteeg, j H. J. C. A. Hooft Hasselaer A. J, de Brnijn. j J. J. KraaL
Onderling Ziekenfondi, Commistie van Toezicht. Jhr E. de Pestera. j Mr. G. C. Blaauw. A. L. Grothe J.Th*. | Oommittie van Bestuur. G. Costerman, Pretident. A. Ii. Grotbe J.Thz. Vice-Pretident. Jhr. 0. J. Sickinghe, Secretarit. - . Jhr. 3. E. Huydecoper, Penningmeetter.
Klesvereenifllng .Zelif. H. M. van der Merach, Voorzitter. Jhr. P. van Beenen, 2e tt Mr. J. J. Olotterbooke Patijn van Kloetinge, « n ? . _ _ ,, , le Secret or u. J. J. Meder, 2c Becretarit. Jhr. O. J. Sickinghe, Penningmeetter, Antlrevolutionalre Kie*vereen!g!ng .Nad. en Oranje.' » Voorzitter. Becretarit. *■ •'/ V; '•* • ;-r •* "v' - vv :• Verzekerlngs Bank ,Kosmo»". (Goedjeknufd by Eooinkllik Besluit van li F«br. 1861} V(aarborgk*piU«f ult 1888 f *,170,952. -'5- Directeuren. Jhr, F. H. van de Poll. | Jhr. F. van Reenen De Nedertandiche en Indlsohe TuJnbouw-Maatschapplj. E. J. Yofite, Diredettr. 0. Schmitz, Onder-Directeur.
Aaltei Aaltei Aaltei Aaltei Aaltei Aaltei Aalte: I wei Abbei *Aben Aben Acbte Achtc A Aoht< *Acht( S *Acbti Aoht< |*Adm Akke •Albe. *Ame , da< *Ame : *Ame A me *Ame . *Ame AtllB i And< •An si *Ant< App Ark« * Ark " Ascl M *Avif. I # Avit
Zincograplie Inriohting. | j Snriedige levering',...
Stoomdrukkerij „d« Industrie" van Druten — Voorstraat 501.
De :
A i
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer